Hlavní obsah stránky

Říjen 2018

Redakce doporučuje:

KNIHOVNA, MENŠINY A ZNEVÝHODNĚNÍ
Služby knihoven v Evropě
Knihovna očima romského čtenáře
Zkušenosti ze Vsetína

Bilance vydávání knih v ČR v roce 2017 (1. část)
Rozhovor s D. Bechným, ředitelem SVK Plzeňského kraje
Spolupráce knihoven v česko-saském regionu

Zabezpečení webových aplikací proti zneužití
Výsledky čtenářského výzkumu dětí a mládeže (1. část)
Odkaz Josefa Volfa (1878–1937)

 

 

 

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Práce knihoven s menšinami a znevýhodněnými: Práce knihoven s kulturními a jazykovými menšinami

Jakou roli hrají veřejné knihovny při změnách v kulturním složení obyvatelstva? Mají se angažovat při prosazování tolerance, rovnosti a prevence konfliktů? A jaká může být role knihoven v integrační politice, do níž patří i aktivity zaměřené na přijímající společnost?

TÉMA: Práce knihoven s menšinami a znevýhodněnými: Multikulturní aktivity v Masarykově veřejné knihovně Vsetín

Vsetín je městem, kde je poměrně silně zastoupena vietnamská komunita a dále pak ukrajinská a mongolská. Najdou se zde také migranti z Kazachstánu, Ruska a dalších zemí. Vsetínská knihovna je již druhým rokem zapojena do projektu zavádění interkulturních služeb, který realizuje Národní knihovna ČR za podpory Ministerstva kultury.

TÉMA: Práce knihoven s menšinami a znevýhodněnými: Knihovna očima romského čtenáře

Článek popisuje specifika romského dítěte, žáka, čtenáře. Uvádí také zkušenosti z různých knihoven. Záměrem je představit především děti, které žijí v sociálně vyloučených lokalitách – s jakými znalostmi a vědomostmi romské děti přicházejí do školy, jaký handicap je může provázet. Lze tyto děti přivézt do knihoven? Mohou se stát jejich pravidelnými návštěvníky, čtenáři? Co jim můžeme nabídnout a jak by to mohlo ovlivnit jejich budoucnost?

TÉMA: Práce knihoven s menšinami a znevýhodněnými: Tisíc a jeden příběh aneb Služby evropských knihoven na pomoc uprchlíkům

Jan Kamenický se v příspěvku zaměřuje na služby přistěhovalcům ze zemí postižených válkami a katastrofami. Uvádí své postřehy z městských knihovnen v Norsku, Německu či Nizozemí, a zejména z městské knihovny ve švédském Malmö.

Výběrové dotační řízení Ministerstva kultury pro rok 2019

ZE STRÁNEK ČTENÁŘE… tentokrát před 37 lety

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Jiřina Kádnerová: Co pro mě znamená Čtenář

Předsedkyně redakční rady: 2000–2012; vydavatelka: 2007–2012; přispěvatelka: 1974–současnost

VYDÁVÁNÍ KNIH: Bilance vydávání knih v ČR v roce 2017. 1. část

Oficiální fakta o knižní produkci České republiky v roce 2017. První část obsahuje souhrnné údaje o produkci tištěných knih a registrovaných privátních vydavatelích.

ROZHOVOR s Mgr. Danielem Bechným, ředitelem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Knihovna ve věčném pohybu

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE: Knihovny v česko-saském regionu vytvářejí společný prostor učení

Přeshraniční meziknihovní výpůjční služby, společné získávání elektronických informačních zdrojů, zkvalitnění technického vybavení knihoven – to je pouze několik z mnoha aktivit, které Krajská vědecká knihovna v Liberci se svými partnery realizuje v rámci česko-německého projektu Prostor učení – knihovnická informační platforma.

AUTOMATIZACE KNIHOVEN: Důvěryhodnost v digitálním světě

Knihovny každodenně obhajují své místo v informační společnosti, důležitou roli hraje schopnost instituce udržet krok s technickým pokrokem a zachování vysoké míry důvěryhodnosti. Text se zaměřuje na dílčí opatření v online prostředí, konkrétně použití zabezpečeného protokolu HTTPS a proaktivní nastavení pro zabezpečení webových aplikací proti jejich zneužití. 

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Volný čas a čtenářství. 1. část

Rozsáhlý výzkum Národní knihovny ČR s názvem České děti jako čtenáři 2017 obsahově navázal na předchozí výzkumnou studii z let 2013/14. To umožnilo srovnání vývoje vztahu českých dětí ke čtení a knihám. Výzkum se zaměřil také na řadu dalších oblastí a současných trendů.

PSALO SE JINDE

VZNIK ČESKOSLOVENSKA – 100 LET. 9. část

Josef Volf – historik dějin českého knihovnictví • pedagog státní knihovnické školy • organizátor sjezdů obecních knihoven • propagátor zakládání čítáren • ředitel Knihovny Národního muzea

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Listopad