Hlavní obsah stránky

Listopad 2018

Redakce doporučuje:

ŠEDÁ LITERATURA
Co to vlastně je "šedá literatura"?
Právní aspekty
Šedá konference pojedenácté

Rozhovor s T. Kubíčkem, ředitelem MZK v Brně
Vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy
Výchova dětských čtenářů v Kamenici n. Lipou

Nově ocenění Medailí Z. V. Tobolky
Jaké budou změny v autorském právu EU?
Podpora studentů v NTK


 

 

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Šedá literatura: Co to vlastně je „šedá literatura“?

Pojem šedá literatura není zdaleka novinkou. Poprvé byla jako odborný termín uznána v 70. letech, výraznější pozornosti se jí dostává až v 90. letech minulého století. Příspěvek se pokouší o základní systematizaci tohoto pojmu.

TÉMA: Šedá literatura: Právní aspekty šedé literatury

Pojem šedá literatura je z právního hlediska relativně složitý, neboť platné právo se mu specificky nevěnuje. Ve skutečnosti však šedá barva v tomto případě neznačí přechodnou fázi mezi legálním a ilegálním, ale spíše naznačuje specifický objekt právního zájmu vykazující na jedné straně typické znaky standardní literatury, na straně druhé však mající i znaky a účely, které jsou pro právo relativně nové a netypické. Šedivost tak je z pohledu právního v tomto případě třeba vnímat nikoli jako znak nebezpečí, ale spíše jako indikátor potřeby pozorné právní úvahy.

TÉMA: Šedá literatura: Šedá konference pojedenácté (24.–25. 10. 2018)

UDÁLOSTI: Noví nositelé Medaile Z. V. Tobolky v roce 2018

Dojmy z předávání cen Knihovna roku 2018

UDÁLOSTI: Několik osobních postřehů z Knihoven současnosti 2018

ROZHOVOR s prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně. 1. část

Druhá národní knihovna

ZE STRÁNEK ČTENÁŘE… tentokrát před 68 lety

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Lenka Šimková: Za Čtenáře budu kopat dál

Šéfredaktorka: 2007–2016; čtenářka a přispěvatelka na mateřské dovolené: 2016–dosud

Nabídka: Výstava 70 let časopisu Čtenář

INSPIRACE: Pár kroků od pomoci, pár kliků od zdroje (podpora studentů v Národní technické knihovně)

Případová studie s popisem jednoho dne fiktivního uživatele Národní technické knihovny (NTK) umožňuje získat představu o benefitech, které uživateli používání prostor knihovny přináší, a nastiňuje potenciální přínos, který by mohl mít z komplexního využití nabízených zdrojů a služeb, které zůstávají často nerozpoznané anebo nevyužité.

INSPIRACE: Pomáháme seniorům neztratit se v digitálním světě

Byť se někomu může zdát, že počítačové vzdělávání probíhá v knihovnách už dlouho a není snad tou „žhavou“ novinkou či úžasnou příležitostí, v Knihovně města Ostravy je opak pravdou!

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Vychováváme dětské čtenáře

Zkušenosti z Kamenice nad Lipou

PRÁVNÍ HLÍDKA: Jaké budou změny v unijním autorském právu? (k projednávání návrhu nové směrnice EU) – 1. část

V posledních měsících jsme se mohli v médiích opakovaně setkat s komentáři – někdy veskrze vzrušenými – k průběhu projednávání návrhu nové unijní směrnice o autorském právu. Oč v návrhu jde? A jak se přijetí směrnice může dotknout činnosti knihoven?

VYDÁVÁNÍ KNIH: Bilance vydávání knih v ČR v roce 2017. 2. část

Souhrnné údaje o státních vydavatelích i vydavatelích vysokých škol a univerzit, struktuře knižní produkce a vydávání překladů.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

VZNIK ČESKOSLOVENSKA – 100 LET. 10. část

Josef Poch – knihovník a ředitel Městské knihovny v Berouně • pedagog a ředitel Státní knihovnické školy • pracovník Ministerstva školství a národní osvěty • autor knihovnických příruček • redaktor knihovnických časopisů

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Prosinec