Hlavní obsah stránky

Leden 2019

Redakce doporučuje:

CÍRKEVNÍ KNIHOVNY
Osudy klášterních knihoven po akci „K"
Malá úvaha o farních knihovnách

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Knihovny a knihovní zákon 1919 ve Středočeském kraji
Příbram – Knihovna v sirotčinci
Veřejná knihovna v Rakovníku
Stěhování knihovny po městě v Mladé Boleslavi

Změna kriterií soutěže Městská knihovna roku
Workshop pro metodiky knihoven v Liberci

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Církevní knihovny: „Loupež za bílého dne“ osudy klášterních knihoven po akci „K“

Nepříliš známou kapitolou československého knihovnictví po druhé světové válce je osud klášterních knihoven. Příspěvek přiblížuje pozadí akce „K“ z roku 1950, zaměřené na likvidaci řádových řeholí v Československu (ČSR), jejímž důsledkem bylo mj. zajištění veškerého inventáře včetně knihoven ve prospěch státu.

UDÁLOSTI: Výstava 200 let České čtenářské společnosti radnické

TÉMA: Církevní knihovny: Malá úvaha o farních knihovnách

Jak zajistit, aby byla opravdu navštěvovaná a funkční?

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Kateřina Bobková: 21 let v rytmu Čtenáře

Grafička: 1998–současnost

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

UDÁLOSTI: Městská knihovna roku 2018 mezi benchmarkingem a mystery shoppingem

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí uspořádal soutěž Městská knihovna roku 2018 již podeváté. Tentokrát ale s několika podstatnými změnami. Především došlo k omezení okruhu knihoven, které se soutěže mohly zúčastnit.

UDÁLOSTI: Pátý workshop pro metodiky knihoven v Liberci

STÁŽE V ZAHRANIČÍ: Finsko – Helsinky

První část vícedílného seriálu námětů na stáže v zahraničních knihovnách z pera pracovníků Knihovny FF UK, kteří měli v posledních letech možnost navštívit moderní evropské univerzity a knihovny. 

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Lekce pro práci dětských čtenářů s konkrétními knihami

Už sedmým rokem tým z pražské neziskové organizace Nová škola, o. p. s., spolu s desítkami pedagogů a knihovníků vede ke čtenářství stále více dětí. A velmi úspěšně. Ideálním pomocníkem pro rozvíjení dětského čtenářství je pak web čtenářských klubů.

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Knížky i pohlazení agamy vousaté

Dětská čtenářka Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovny a knihovní zákon 1919 ve Středočeském kraji

V letošním roce uplyne 100 let od vydání prvního knihovního zákona (zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb.) ze dne 22. července 1919. Tento zákon měl pochopitelně velký význam v době svého vzniku, jeho dosah ale trvá i do současnosti. Většina knihoven, a to nejen u nás ve Středočeském kraji, vznikla právě po tomto datu a značná část z nich funguje dodnes.

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Veřejná knihovna v Rakovníku za 1. republiky

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Stěhování po městě – historie veřejné knihovny v Mladé Boleslavi

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovna v sirotčinci

Knihovna Jana Drdy v Příbrami

RECENZE: Užitečná publikace pro zřizovatele knihoven i knihovníky

DANIELISOVÁ, Tereza. Knihovní zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 89 s. ISBN 978-80-7598-156-1.

RECENZE: Vstupte do literárního doupěte

SMOLÍKOVÁ, Klára a Jiří Walker PROCHÁZKA. Vstupte do literárního doupěte: pracovní listy pro tvořivé psaní a chytré čtení. Ilustroval Viktor SVOBODA. Praha: Pasparta, 2018. ISBN 978-80-88290-12-4.

KRONIKA: Vzpomínka na Halinu Molinovou

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH – 1. část

Autorské duo Walker, Smolíková se v novém seriálu podělí o postřehy, zážitky a dobré nápady z českých knihoven. První díl má název Vůně knih, kávy a benzínu – knihovny Středočeského kraje.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Únor