Hlavní obsah stránky

Červenec/srpen 2019

Redakce doporučuje:

TÉMA: ČTENÍ NA LÉTO 

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Liberecký kraj

LETNÍ SOUTĚŽ
Obsahový marketing v knihovnách

Začátky slovenského knihovnictví po roce 1918
Čtenářské kluby v Česku a v Británii
Jak se psalo o stavu knihoven v ČR v roce 1989
Hvězdárna Městské knihovny Tábor
Osobní knihovna J. V. Sládka

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

TÉMA: Čtení na léto: Když je cesta stejně důležitá jako cíl…

TÉMA: Čtení na léto: Pohled akvizitéra

TÉMA: Čtení na léto: Jak jsem objevila literaturu

TÉMA: Čtení na léto: Tipy na letní čtení

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Malý pohled do historie právní úpravy knihoven. 2. část

Podruhé se vrátíme do roku 1919, kdy spatřily světlo světa dva právní předpisy, jimiž byly uzákoněny veřejné knihovny – zákon č. 430/1919 Sb. z. a n., o veřejných knihovnách obecních, a jeho prováděcí nařízení vlády č. 607/1919 Sb. z. a n.

UDÁLOSTI: Skácelové – výstava o malířích a básnících jednoho rodu

UDÁLOSTI: ​​​​​​​Pocta spisovateli Eduardu Petiškovi

STÁŽE V ZAHRANIČÍ: Dánsko – Kodaň a okolí včetně Malmö

Moderními a kvalitními knihovnami jsou v Evropě vyhlášené především skandinávské země. Hned do dvou z nich se vypravíme v tomto dílu našeho seriálu – naším cílem bude Kodaň a její okolí. 

UDÁLOSTI: Studijní cesta SDRUK 2019: Nizozemsko

ČTENÁŘSKÉ KLUBY: Půjčit, nebo nepůjčit?

Tzv. „vrstevnické doporučování“ je velice efektivním nástrojem motivování dětí k vlastní četbě i v prostředí čtenářských klubů. A co třeba půjčování knih pro dospělé dětem?

ČTENÁŘSKÉ KLUBY: Knižní kluby v Británii

Knižní kluby organizují ve Velké Británii zpravidla knihovníci, učitelé, vzdělávací kroužky a organizace a dobrovolníci. Některé se specializují jen na určitý druh čtenářů. Příspěvek představuje praxi některých nejznámějších klubů na Britských ostrovech.

Z HISTORIE: Zpráva o stavu knihoven v Čechách

Pro zajímavost a jako historický dokument přetiskujeme podstatné části příspěvku Zdeny Blechové a Víta Richtera publikovaného na stránkách magazínu Téčko v září 1989.

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS. 4. část

Liberecký kraj  

UDÁLOSTI: ​​​​​​​Druhý ročník DojoConu

V Olomouci proběhl na konci března 2019 již 2. ročník tzv. DojoConu, tedy setkání programovacích klubů pro děti CoderDojo, které fungují v ČR. Některé z těchto klubů se scházejí také v knihovnách, a tak knihovny samozřejmě na akci nemohly chybět.

 

INSPIRACE: Městská knihovna Tábor provozuje hvězdárnu

Táborská knihovna a Klementinum – dvě bibliotéky s vlastní observatoří. Touhle větou máme tendenci se v naší knihovně poslední měsíce s uzarděním chlubit.

INSPIRACE: Od astronomického kroužku po dnešní hvězdárnu v knihovně

O tom, jak se téma astronomie vůbec dostalo do Tábora a do zdejší městské knihovny, napsali pro časopis Čtenář dva z hvězdářů táborské hvězdárny a také čtenáři místní knihovny.

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Začiatky slovenského knihovníctva po roku 1918

V českej i slovenskej spoločnosti počas celého roka 2018 v rôznej miere rezonovalo 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov, Slovákov a podkarpatských Rusínov. Vznik spoločného štátu je pre českých a slovenských knihovníkov pri každom jubileu aj výbornou príležitosťou na pripomenutie si prvého československého zákona č. 430, o verejných obecných knižniciach.

UDÁLOSTI: Ohlédnutí za Bibliowebem 2019

UDÁLOSTI: OKnA 2019

POKLADY KNIHOVEN: Osobní knihovna Josefa Václava Sládka

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Pohled do historie veřejného knihovnictví v Sudetech

Jako Sudety se označují okrajová území Čech, Moravy a někdejšího Rakouského Slezska, která byla osídlena převážně německy mluvícím obyvatelstvem. Okamžikem vyhlášení samostatného Československa v roce 1918 ztratili zde bydlící Němci své výsadní postavení a stali se menšinou podřízenou autoritě vlády, která jim byla národnostně cizí. Začali se více kulturně, hospodářsky a politicky sjednocovat.

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Z historie Městské knihovny v Kamenickém Šenově

Přeloženo z Knihy o městě Kamenický Šenov (1930).

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Česká a německá knihovna ve Smržovce

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovny na Jablonecku

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Osudy Obecní knihovny v Benešově u Semil

Letní soutěž: Obsahový marketing v knihovnách

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH – 7. část

Liberec ve víru čtenářství: knihovny Libereckého kraje

LITERÁRNÍ VÝROČÍ – Srpen, září