Hlavní obsah stránky

Listopad 2019

Redakce doporučuje:

TÉMA: LISTOPAD 1989 V KNIHOVNICTVÍ
Co listopad 1989 českým knihovnám dal a vzal
Rozpad československé soustavy VTEI
Nastartování NK ČR po její depolitizaci – rozhovor s V. Balíkem
Čtenář dříve a nyní

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Kraj Vysočina

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Listopad 1989 v knihovnictví: Co listopad 1989 českým knihovnám dal a vzal. 1. část

Článek B. Stoklasové bude mít několik částí. Úvodní je zaměřena na získávání zkušeností v zahraničí na počátku devadesátých let minulého století.

TÉMA: Listopad 1989 v knihovnictví: Československá soustava VTEI a listopad '89

Československá soustava vědeckých, technických a ekonomických informací (zkráceně VTEI) – to bylo v dobách lehkého zmírnění tvrdého poválečného komunistického režimu v 60. letech, ale zejména pak během Husákovy „normalizace“ cosi ne zcela patřícího do politického i hospodářského systému zemí ovládaných Sovětským svazem. Ve svém vrcholném vývojovém stadiu na konci 80. let tvořila systém celostátně poskytovaných, relativně komplexních automatizovaných informačních služeb. Devadesátá léta ale nepřežila…

TÉMA: Listopad 1989 v knihovnictví: Nastartování Národní knihovny ČR po její depolitizaci (1. část)

Rozhovor s PhDr. Vojtěchem Balíkem, emeritním ředitelem NK ČR

TÉMA: Listopad 1989 v knihovnictví: Čtenář dříve a nyní

Zamyšlení emeritní šéfredaktorky Hany Jirkalové

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Projekt CENTRAL – katalogizace beletrie pro knihovny

V rámci projektu CENTRAL nabízí MKP prostřednictvím České národní bibliografie (ČNB) a Souborného katalogu ČR (SKC) úplný katalogizační záznam novinek české beletrie, které vycházejí v největších českých nakladatelstvích.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

STÁŽE V ZAHRANIČÍ: Pobaltí

UDÁLOSTI: Noví nositelé Medaile Z. V. Tobolky v roce 2019

Oceněné knihovny a knihovníci

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Od Městské veřejné knihovny Havlíčkovy ke Krajské knihovně Vysočiny

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: První jihlavský český knihovník

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Městská knihovna Svratka

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovnictví v Třebíči od roku 1885

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH – 10. část

Když se střed vychýlí: knihovny Kraje Vysočina

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS. 7. část

Kraj Vysočina

NÁZOR: Ztraceni v překladu? Viditelnost překladatelů v českých veřejných knihovnách

PSALO SE JINDE

Výzva Ministerstva kultury – Odboru umění, literatury a knihoven pro rok 2020

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Prosinec