Hlavní obsah stránky

Únor 2020

Redakce doporučuje:

PRÁCE S HISTORICKÝMI FONDY

Konference o historických fondech UK
První vydání Máchova Máje uložené v Plzni
Hromadné odkyselování knižních fondů

Veřejné knihovny v průmyslu 4.0 očima zřizovatele
Knihovny v malých obcích – Újezd u Brna, Moutnice
Rýmařovská knihovna na nové adrese
Patnácté setkání "venkovských knihovníků" v Křtinách
 

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Karlovarský kraj

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Práce s historickými fondy: Sbírky, rukavice a razítka (Konference o historických fondech Univerzity Karlovy)

Třicátého listopadu minulého roku proběhla v Malé aule Karolina konference k problematice historických fondů Univerzity Karlovy. Výstižnější by však bylo označení workshop, protože už na přípravném zasedání organizátorů a přednášejících byl účel tohoto setkání zcela zřejmý: poskytnout knihovníkům Univerzity Karlovy základní praktické rady a doporučení týkající se péče a správy historické části knižního fondu.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

TÉMA: Práce s historickými fondy: Hromadné odkyselování novodobých knihovních fondů

Národní knihovna České republiky spravuje přes sedm milionů knihovních jednotek. Zhruba 96 % z nich tvoří tzv. novodobé fondy, do kterých se zahrnují dokumenty vydané po roce 1800. V letech 1845–1850 došlo k významným změnám v použitých surovinách i v technologii výroby papíru, což vede k výrazným změnám chemické struktury papíru a k poklesu jeho životnosti. Vlivem vznikajících kyselých látek papír ztrácí své mechanické vlastnosti – hrozí jeho rozpad na malé kousky a zničení.

TÉMA: Práce s historickými fondy: První vydání Máchova Máje uloženo v Plzni

ROLE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN V PRŮMYSLU 4.0: Veřejné knihovny v průmyslu 4.0 očima zřizovatele

První příspěvek se série článků Miloslava Niče o problematice spojené s rolí veřejných knihoven v průmyslu 4.0.

INSPIRACE: Podívat se technologiím pod povrch

V listopadu 2019 se uskutečnila v Městské knihovně v Poličce první Roboakademie – seznamovací víkend s informatickými stavebnicemi a výukovými robůtky.

PRÁVNÍ HLÍDKA: Co mohou knihovny očekávat od nové směrnice EU o autorském právu? (dokončení)

Dokončení komentované analýzy průběhu přípravy a přijatého legislativního předpisu významného i pro činnost knihoven (úvodní část viz Čtenář 1/2020, s. 15–17).

UDÁLOSTI: Seminář o regionálních funkcích knihoven 2019 (Pardubice, 30.–31. 10. 2019)

UDÁLOSTI: „Putující knihovna“ aneb Rýmařovská knihovna na nové adrese

UDÁLOSTI: Podvečerní zvonkohra…

Patnácté setkání s názvem Co venkovské knihovny umějí a mohou, které již mnoho let volně navazuje na soutěž Knihovna roku. Hostitelem tentokrát byla Knihovna městyse Křtiny. 

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Pestrost aneb Knihovna pro lidi

Městská Jiráskova knihovna Újezd u Brna

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: V čele aktivit na podporu čtení

Místní knihovna Moutnice

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS. 10. část

Karlovarský kraj   

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Situace v regionu

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Veřejné knihovny v Karlových Varech

Vývoj v 19. a v první polovině 20. století ukazuje, že Karlovy Vary měly potřebu zabezpečovat kulturní potřeby jak lázeňských hostů, tak i stálých obyvatel. 

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Veřejné knihovny v Chodově

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Kreuzingerova lidová knihovna

Budova Kreuzingerovy knihovny v Chebu pochází z roku 1911 a byla vystavěna jako druhá veřejná knihovna na českém území. 

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Veřejná knihovna v Toužimi

NEUŠLO NÁM

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH – 13. část

Karlovarský kraj

ZE SVĚTA

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé zahraniční knižní novinky

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Březen