Hlavní obsah stránky

Červen 2020

Redakce doporučuje:

KNIHOVNY A SENIOŘI
Klub seniorů při SVK v Hradci Králové
Činnost MěK v Brumově-Bylnici v době nouzového stavu
Tým seniorů-dobrovolníků ve Vsetíně
Virtuální univerzita 3. věku za časů koronaviru

KNIHOVNY V NOVÉM
Jezerka – knihovna, která láká na knihy i šicí stroje
Přehled literatury k tématu architektura knihoven

Nové studijní texty pro knihovníky
Knihovny v Japonsku
Výsledky průzkumu o spolupráci knihoven a škol ve vzdělávání
Vítězství projektu „deFacto workshop“ v mezinárodní soutěži

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Knihovny a senioři: Knihovny a senioři, senioři a knihovny

Existuje jedna skupina seniorů, která do knihoven neodmyslitelně patří. Jsou to knihovníci, kteří už odešli na odpočinek, ale své původní profesi jsou stále věrní a do knihoven se rádi vracejí.

TÉMA: Knihovny a senioři: Jak relativní je stáří aneb Senioři v knihovně

Druhá světová válka, „vítězný“ únor, totalita, tanky v osmašedesátém, televize, mobil, internet jako znamení doby stejně jako dramatický střih v životním stylu a myšlení společnosti... Co všechno si pamatují, na pozadí jakých dějinných událostí žili? Jaká dramata se jich dotkla? Co považují za skutečné hodnoty? Senioři.

NEUŠLO NÁM

TÉMA: Knihovny a senioři: Dobrovolnický seniorský tým při knihovně ve Vsetíně

Při Masarykově veřejné knihovně Vsetín funguje již několik let tým seniorských dobrovolníků.

TÉMA: Knihovny a senioři: Činnost Městské knihovny v Brumově-Bylnici v době nouzového stavu

Roznáška knih (nejen) seniorům v době koronavirové

TÉMA: Knihovny a senioři: VU3V za časů koronaviru

TÉMA: Knihovny a senioři: Seniorka mladá duchem…

Přestože Dana Sklenářová, knihovnice z Pavlovic u Přerova, již ukončila svou aktivní knihovnickou činnost, o knihovny se pořád zajímá. 

TÉMA: Knihovny a senioři: Klub SENSEN v Pardubicích

Klub aktivních seniorů

VZDĚLÁVÁNÍ: Nové studijní texty pro knihovníky

Začátkem roku 2020 zpřístupnila Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě na své webové stránce Studijní texty pro kurzy profesní kvalifikace Knihovník (vysokoškolská úroveň č. 6).

ZE ZAHRANIČÍ: Knihovny v Japonsku

Toshokan je japonské slovo pro knihovnu. A knihovny na tom v Japonsku nejsou vůbec špatně.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ KNIHOVEN: Library advocacy 2: Co dokážeme sami

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Knihovna je životem obce…

Místní knihovna Tehov

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Místní knihovna Kořenec – putování až na konec kraje

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: „deFacto workshop“ zvítězil v soutěži organizace Public Libraries 2030

PRŮZKUMY: Spolupráce ve vzdělávání mezi veřejnými knihovnami a školami (výsledky celostátního průzkumu 2019)

Výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na zmapování současného stavu spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání.

RECENZE: Hrdinové a jejich skutečné předobrazy

Nicolas CARREAU. Skutečné životy hrdinů. Přel. Helena Beguivinová. Praha: Argo, 2019, 232 s. ISBN 978-80-257-2833-8

KNIHOVNY V NOVÉM: Jezerka – knihovna, která láká na knihy i šicí stroje

KNIHOVNY V NOVÉM: Přehled literatury k tématu architektura knihoven

Zajímavé tipy na zahraniční publikace zaměřené nejen na výstavbu a rekonstrukce knihoven.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červenec