Hlavní obsah stránky

Duben 2021

Redakce doporučuje:

DOPAD PANDEMIE NA SLUŽBY A PRÁCI KNIHOVEN
– Bookport – řešení pro uzavřené knihovny
– Virtuální univerzita třetího věku formou distančního studia
– Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež
– Komunikace dnešní doby
KNIHOVNY V NOVÉM
– Jihočeská vědecká knihovna – Knihovna čekající na otevření
– Studenti architektury navrhují knihovny pro 21. století

Dvojrozhovor s B. Konvalinkovou a D. Petrýdesovou
E-knihy dnes a zítra (průzkum)
Spolupráce při poskytování služeb osobám se specifickými potřebami
Recenze
– Po stopách židovských autorů Středočeského kraje
– Co byste měli znát o J. A. Komenském

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Dopad pandemie na služby a práci knihoven: Bookport – řešení pro uzavřené knihovny

Epidemiologická situace, kvůli které byly knihovny nuceny uzavřít se veřejnosti, přiměla tyto instituce zhodnotit svou dosavadní situaci ohledně poskytování služeb a promyslet, jak mohou svým čtenářům i nadále poskytovat bez větších omezení stejné služby. Mnohé knihovny se tak začaly více orientovat na poskytování online služeb, které mohou jejich uživatelé využívat z bezpečí domova. Jednou z nich je online knihovna Bookport.

TÉMA: Dopad pandemie na služby a práci knihoven: Komunikace dnešní doby

Nad tématem se zamýšlí terapeutka Michaela Tetzeli.

TÉMA: Dopad pandemie na služby a práci knihoven: VU3V formou distančního studia

Studium letošních semestrů Virtuální univerzity třetího věku (VU3V) v konzultačním středisku Městská knihovna Krnov.

TÉMA: Dopad pandemie na služby a práci knihoven: Srovnání postojů uživatelů Univerzitní knihovny Ostravské univerzity

TÉMA: Dopad pandemie na služby a práci knihoven: Jak pomoci knihovníkům číst

Během pandemie a důrazu na omezení sociálních kontaktů se nabízí, že knihovníci budou trávit svoji izolaci právě čtením. Proto je zvláštní setkat se u nich s posteskem, že je ani to čtení netěší jako dříve...

TÉMA: Dopad pandemie na služby a práci knihoven: Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež

Ve druhém pololetí roku 2020 proběhl v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě cyklus přednášek pro knihovníky pro děti a mládež.

PRŮZKUMY: Elektronické knihy dnes a zítra (analýza nakladatelských subjektů vydávajících v České republice e-knihy). 1. část

Kniha je bezesporu služebně nejstarší médium a v rámci komunikačního procesu mezi autorem, dílem a čtenářem koexistuje jako trvalá součást každého lidského společenství. Jaká je a bude její odpověď na existenci a roli e-knih?

AKTUALITY: Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven v ČR

DVOJROZHOVOR s Mgr. Blankou Konvalinkovou a PhDr. Danou Petrýdesovou z Krajské vědecké knihovny v Liberci: Předání žezla

Na konci března letošního roku ve funkci ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci skončila Blanka Konvalinková. Ve funkci ji střídá Dana Petrýdesová, dosavadní vedoucí Odboru služeb.

VZDĚLÁVÁNÍ: Vzdělávání knihovníků a učitelů – exkurz do historie. 2. část

Příspěvek věnovaný vzdělávání pedagogických pracovníků navazuje na úvodní materiál, zaměřený na vzdělávání knihovníků, který byl publikován v lednovém čísle Čtenáře (s. 18–20).

KNIHOVNY A UŽIVATELÉ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI: Nejtěžší knihovnická disciplína nese ovoce. 1. část

Zkusme se podívat na problematiku služeb osobám se specifickými potřebami ze zorného úhlu spolupráce.

REGIONÁLNÍ ČINNOST KNIHOVEN: Čtenářské akce pro děti a regionální knihovny (nejen) v době karantény. II. část

Představení aktivit Masarykovy veřejné knihovny Vsetín vychází z bakalářské práce Ivany Hlaváčové s názvem Čtenářské akce regionálních knihoven a dětský čtenář. 

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

RECENZE: Po stopách židovských autorů Středočeského kraje

BLODIGOVÁ Alexandra, Kateřina MIKULCOVÁ, Kateřina VOBORASKÁ a kol. 42 hvězd mezi nebem a zemí: po stopách židovských autorů Středočeského kraje.

RECENZE: Co byste měli znát o J. A. Komenském

PÁNKOVÁ, Markéta. Jan Amos Komenský v kostce: malá encyklopedie českého génia staletí.

KRONIKA: PhDr. Jana Sodomková (9. 8. 1942–1. 3. 2021)

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna čekající na otevření

Dostavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

KNIHOVNY V NOVÉM: Studenti architektury navrhují knihovny pro 21. století

Výsledkem spolupráce Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven a Fakulty architektury VUT v Brně (FA) je řada studentských projektů, které se problematikou rekonstrukcí, resp. návrhem nových knihoven zabývají.

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Květen