Hlavní obsah stránky

Leden 2017

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020

V listopadu 2016 vláda projednala a vzala na vědomí Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020 (dále jen Koncepce). Jedná se o strategický materiál navazující na koncepci, která se realizovala v letech 2011 až 2015.

Anketa k materiálu Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2017 až 2020

ROZHOVOR s Ing. Jitkou Hladíkovou, ředitelkou Krajské knihovny Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodu stojí znovu před osudovou otázkou, zda se dočká nové moderní budovy. Před několika lety byla tato otázka odložena na později, v listopadu 2016 přijatá Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020 potřebu nové budovy právě pro tuto knihovnu opět otevřela.

STATISTIKY: Pracovníci knihoven

Z hlediska pracovně-právních vztahů můžeme pracovníky rozdělit do tří základních skupin: zaměstnance v pracovním poměru, pracovníky pracující na dohody a dobrovolníky. Pojďme si nyní jednotlivé skupiny pracovníků blíže představit.

UDÁLOSTI: Dvacátý šestý celostátní akviziční seminář – 1. část

O své zkušenosti z akviziční praxe a o aktuální informace z této oblasti se opět přijeli podělit knihovníci z celé republiky.

KRONIKA

UDÁLOSTI: „Pojď, milý můj…“ ilustrace k Písni písní

Píseň písní – Velepíseň, zvaná též Píseň Šalamounova, je jednou z nejkrásnějších knih Bible, jedinou milostnou poezií v ní a také jednou z jejích nejvíce interpretovaných částí. Je jí věnována i nová výstava v Galerii Roberta Guttmanna v Židovském muzeu v Praze. Bude otevřena do 12. března 2017; komentovaná prohlídka proběhne 15. února od 15 hodin.

JAK NA TO: Rok s pravidly RDA

Náš článek je malým ohlédnutím za více než rokem, kdy jsme ve většině knihoven v Česku přešli na nová katalogizační pravidla RDA (Resource Description and Access). V mnoha knihovnách to bylo spojeno i s přechodem na formát MARC 21.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

RECENZE: Knihovnické pohádky o knížkách

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Knihovnické pohádky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2016. 104 s.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Knihovna v Černotíně probuzená z letargie

NEUŠLO NÁM

INSPIRACE: Centrum Mariny Cvětajevové ve Všenorské knihovně

Ve čtvrtek 3. 11. 2016 bylo ve Všenorské knihovně pro odborníky slavnostně otevřeno Centrum Mariny Cvětajevové; v sobotu 5. 11. došlo k jeho druhému otevření, tentokrát pro veřejnost a milovníky poezie.

PRÁVNÍ HLÍDKA: Soudní dvůr EU o elektronickém půjčování

V průběhu uplynulého roku budil pozornost evropské knihovnické obce soudní spor z Nizozemska, a to mezi Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB, Sdružení veřejných knihoven) a Stichting Leenrecht (Nadace pro právo na půjčování) ve věci půjčování elektronických knih veřejnými knihovnami. Tento spor nizozemský soud povýšil na evropskou záležitost, když předložil Soudnímu dvoru EU tzv. předběžnou otázku souladu takové služby s právem Evropské unie.

JAK SE BUDÍ KNIHOVNY: Pohledem metodika 4

Metodičky a metodici – donkichoti v terénu

VÁLKA WALKEROVÝCH ANEB JAK VYZRÁT NA LITERÁRNÍ WORKSHOPY

Proč vůbec psát?

Nutkání psát bývá mnohdy tak silné, že zakrývá otázku, proč se vlastně tak moc lidé chtějí do psaní pustit. Do posilovny chodí člověk, aby zpevnil své ochablé svalstvo, a vůči okolí je motivován pouze tím, že chce dobře vypadat. Pokud však autor chce, aby byl čten, musí být jeho úvaha o tom, proč by někoho mělo jeho psaní zajímat, o poznání hlubší. Na kurzech tvůrčího psaní, které se odehrávají v knihovně, se na začátku stačí rozhlédnout po regálech plných knih a zamyslet se, proč je autoři napsali.

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - ÚNOR

ZE ZAHRANIČÍ: Knihovny v Grenoblu

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY