Hlavní obsah stránky

Listopad 2021

Redakce doporučuje:

PERSONÁLNÍ PROBLEMATIKA V KNIHOVNÁCH
– Management v knihovnách
– Popis práce
– Výtky za nekvalitní práci

KNIHOVNY V NOVÉM
– Knihovna města Ostravy, pobočka Podroužkova
– Přístupnost knihoven pro osoby se specifickými potřebami

Koncepční materiály
• Plnění Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017–2020 a dotační politika MK
• Memorandum o meziresortní spolupráci MK a MŠMT
Události
• Knihovny současnosti 2021
• Medaile Z. V. Tobolky
• Knihovna roku 2021
• Setkání venkovských knihoven na Vysočině

 

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Personální problematika v knihovnách: Management v knihovnách

Co může být složitého na vedení organizace, která má zajištěné financování z veřejných zdrojů, zaměstnanci mají jistotu pravidelných výplat?

TÉMA: Personální problematika v knihovnách: Popis práce

Detailně zpracovaný popis práce pomůže stanovit jasná pravidla a podmínky, za kterých je konkrétní druh práce vykonáván.

TÉMA: Personální problematika v knihovnách: Výtky za nekvalitní práci: pouze písemně?

Personalista musí být vybaven znalostí zákoníku práce, ale rovněž znalostmi dalších právních předpisů a rozhodnutí soudů, které příslušná ustanovení zákonů vykládají a interpretují. Článek se zabývá případem doručování výtky zaměstnanci, o kterém s finální platností rozhodl Nejvyšší soud.

KONCEPČNÍ MATERIÁLY: Závěrečná zpráva o plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 a dotační...

Není pochyb o tom, že největší energii soustředíme na řešení každodenních problémů činnosti knihoven a na uvažování o naší budoucnosti. Přesto se ale občas vyplatí podívat se zpět, jestli se nám daří plnit naše záměry, které jsme si stanovili před několika lety.

KONCEPČNÍ MATERIÁLY: Ministři kultury a školství podepsali Memorandum o meziresortní spolupráci

6. září 2021 se může zapsat do paměti knihovníků, muzejníků, galeristů a dalších kulturních pracovníků jako den, který odstartoval éru užší spolupráce mezi resorty kultury a školství. 

KRONIKA: Otec zakladatel digitalizace rukopisů a Manuscriptoria (ohlédnutí za Ing. Stanislavem Psohlavcem)

UDRŽITELNOST ROZVOJE V KNIHOVNÁCH: Podcast o budoucnosti, ve které nám nepoteče do bot

Klimatická změna je téma, které se, ať chceme nebo nechceme, osobně dotýká nás všech.

UDÁLOSTI: Ocenění Medailí Zdeňka Václava Tobolky v roce 2021

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

UDÁLOSTI: Knihovny současnosti 2021 (s jízdním kolem)

Konference tentokrát netradičně.

UDÁLOSTI: #knihovnaroku2021

Také v letošním roce očekávala knihovnická veřejnost s napětím, která knihovna získá prestižní ocenění Knihovna roku, udělované každoročně při příležitosti Týdne knihoven v Zrcadlové kapli Klementina.

UDÁLOSTI: Setkání venkovských knihoven tentokrát na Vysočině

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna splněných přání

Knihovna města Ostravy a její pobočky.

KNIHOVNY V NOVÉM: Přístupnost knihoven pro osoby se specifickými potřebami z pohledu stavebnětechnické stránky. Část 1: Exteriér

Přístupnost budov a jejich okolí.

PŘEDSTAVUJEME: Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi je stoletou dámou

Příběh knihovny je úzce spjat s příběhem Jaroslavy Kolářové-Kořínkové, její dlouholeté ředitelky.

RECENZE: Jan Amos Komenský a jeho svět

STOPLÁROVÁ, Lenka a Vít VLNAS (eds.). Comenius 1592–1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím – Jan Amos Komenský a jeho svět.

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Prosinec