Hlavní obsah stránky

Březen 2022

Redakce doporučuje:

SOUČASNÁ LITERATURA
• Současná podoba a perspektivy překladu slovenské literatury do češtiny
• Medailony: Stanislav Rakús, Balla, Ondrej Štefánik

ČESKÉ DĚTI JAKO ČTENÁŘI V ROCE 2021

Systém Kramerius na konci roku 2021
Výdejní knihobox v Klatovech
Přístupnost knihoven pro osoby se specifickými potřebami: Interiér

Knihovny v novém: Knihovna a spolkové centrum IGI VRATISLAVICE
Příloha „Děckaři děckařům“ (první stupeň zákl. škol – Poezie)

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: České děti jako čtenáři v roce 2021: Využívání digitálních zařízení a volnočasové aktivity v kontextu pandemie. 1. část

V roce 2021 realizovala Národní knihovna ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou Nielsen Admosphere již potřetí rozsáhlý výzkum České děti jako čtenáři, zaměřený na zmapování čtenářského chování a volnočasových aktivit školních dětí ve věku 6–14 let a mládeže ve věku 15–19 let. Obsahově tento výzkum navazoval na předcházející studie dětského čtenářství z roku 2017 a 2013.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Systém Kramerius v knihovnách ČR na konci roku 2021

Již pošesté. Tentokrát změny, ke kterým došlo od začátku roku 2020 do konce roku 2021.

NEUŠLO NÁM

UDÁLOSTI: Knihovna a změna – Měli bychom vždy, když můžeme? (konference Bibliotheca Academica, Liberec, 2.–3. 11. 2021)

UDÁLOSTI: Periodická paměť

Koncem října 2021 proběhla v Jindřichově Hradci odborná konference z cyklu Knižní kultura 19. století, kterou pořádalo Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Národním muzeem a Metodickým centrem pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví. Cílem setkání bylo komplexně sledovat oblast periodického tisku 19. století a rozvíjet spolupráci paměťových, akademických i vědeckých institucí.

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna a spolkové centrum IGI VRATISLAVICE

INSPIRACE: Výdejní knihobox v Klatovech

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Trocha poezie nikoho nezabije!

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP 6 básnických knih pro děti z prvního stupně základních škol

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Doporučení na poetické aktivity

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Kouzelné čtecí koutky v našich knihovnách

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Poetický strom

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Metodika k práci s poezií

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH: 1. část: Jak se dnes vyznat v médiích?

Schopnost kriticky vyhodnotit informace i jejich zdroje je v době rychle se měnící mediální scény stále důležitější. A právě knihovny se jeví jako přirozená základna mediálního vzdělávání. Této problematice je věnován i následující cyklus, který v rámci programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím připravuje Nadace OSF a jehož první část v tomto čísle otiskujeme.

PŘÍSTUPNOST KNIHOVEN: Přístupnost knihoven pro osoby se specifickými potřebami z pohledu stavebnětechnické stránky. Č​​ást 2

Bezbariérová přístupnost interiéru knihoven z hlediska stavebně-technického řešení, vybavenosti, orientačního sytému a koncepce samotného provozu očima návštěvníka knihovny se specifickými potřebami.

PSALO SE JINDE

SOUČASNÁ LITERATURA: Současná podoba a perspektivy překladu slovenské literatury do češtiny

Podoby současné slovenské literatury v českém kulturním prostředí nesou řadu specifik, která jsou nesrovnatelná s překladem do jakýchkoli dalších jazyků. Ve srovnání se situací těsně po revoluci se ukazuje, že čeští čtenáři si již zvykli na slovenskou literaturu dostupnou v překladu.

SOUČASNÁ LITERATURA: Současná podoba a perspektivy překladu slovenské literatury do češtiny: Medailony

Stanislav Rakús, (Vladimír) Balla, Ondrej Štefánik

AUDIOKNIŽNÍ PRŮVODCE: 4. část: Audioknihy a děti

O dětech mluvíme jako o malých čtenářích, i když čtenáři vlastně dlouho nejsou. Knihy si nanejvýš prohlížejí a učí se rozumět obrázkům. Text jim musí někdo nahlas přečíst, přičemž společné předčítání se považuje za nejosvědčenější způsob, jak děti přivést k vlastnímu čtení. Existují však rodiny, ve kterých se knihy nejen společně čtou, ale i poslouchají.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Duben