Hlavní obsah stránky

Listopad 2017

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: BUDOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU

Standard pro dobrý knihovní fond

Myšlenka zpracovat metodický pokyn, který by se týkal knihovního fondu, vychází z poznání stavu veřejných knihoven především v menších sídlech. Přípravné práce na dokumentu začaly v roce 2015, kdy byly provedeny rešerše k této problematice. V dalším roce byly provedeny testovací propočty k aktivaci a obratu knihovního fondu, v roce následujícím byl metodický pokyn poskytnut k připomínkování Svazu měst a obcí (SMO), Spolku pro obnovu venkova (SPOV) i Asociaci krajů. Po zapracování podnětů byl materiál vydán jako metodický pokyn Ministerstva kultury pod č. j. 53667/2017.

NEUŠLO NÁM

PRÁVNÍ HLÍDKA: Bibliobox z pohledu práva

Bibliobox je věc, která je pro čtenáře knihovny komfortní, avšak – jak praxe ukazuje – může přinést provozovateli knihovny i určité problémy, zejména pokud jde o ochranu knihovních dokumentů.

UDÁLOSTI: Výstava slabikářů v Rožďalovicích

UDÁLOSTI: Svátek knihoven

V rámci Týdne knihoven se v Zrcadlové kapli Klementina 5. října opět slavnostně udělovaly ceny Knihovna roku. Při této příležitosti byla však předána i další ocenění.

UDÁLOSTI: Knihovny současnosti očima organizátorky

Konferenci Knihovny současnosti již podruhé připravovala Martina Horejšová, koordinátorka odborných projektů Městské knihovny v Praze. Krátce po skončení akce jsme ji tedy požádali o rozhovor.

STATISTIKA: Veřejné knihovny roku 2016 v číslech

Komentář k infografice na třetí straně obálky.

UDÁLOSTI: Noví nositelé Medaile Z. V. Tobolky

UDÁLOSTI: František Skorina a Praha

ZE ZAHRANIČÍ: „Postpravda“ a britské knihovny

Záznamy označené jako „postpravda” obsahují informace, které zcela neodpovídají skutečnosti a šíří dezinformace na internetových sociálních sítích nebo v médiích. Mezinárodní knihovnická organizace IFLA vydala prohlášení, ve kterém radí knihovnám, jak ověřovat, co „postpravda“je, a co není.

HODNOTA KNIHOVEN: Hájit knihovnictví jako celek

Advokacie neboli obhajoba knihoven, co to vlastně je? Proč se jí v USA zabývají desítky let a u nás to teprve začíná být téma? A co si z americké „library advocacy“ můžeme dobrého vzít do naší praxe? Rozhovor s Hanu Landovou, ředitelku Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze a také předsedkyni výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR.

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Lektorník odemyká knihy a probouzí dětskou zvídavost

V knihovnách narůstá hlad po kvalitních edukativních programech, jejichž předmětem je práce s knihou. Vedle populárního Listování můžete do knihovny zavítat na literární besedy a čtení s autory. Jsou i další cesty, jak aktivně pracovat s aktuálními publikacemi, které si zaslouží pozornost čtenářů?

INSPIRACE: Projekt Česká knihovna

Chcete obohatit svůj knihovní fond o umělecká díla české literatury, tuzemskou ilustrovanou tvorbu pro děti a mládež, vědecká díla o literatuře a přitom neutratit žádné prostředky ze svého rozpočtu? Velikou pomocí vám může být projekt Česká knihovna.

OSOBNOSTI KNIŽNÍ KULTURY: Vzpomínka na doktora Evžena Lukeše (1925–2017)

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2018

AKTUÁLNĚ: Sbírka na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity

Tato knihovna byla v letech 2014–2016 téměř zcela zničena během bojů mezi koaličními silami a takzvaným Islámským státem.
Veřejná peněžní sbírka probíhá od 2. října 2017 do 31. prosince 2017.

KOMIKSOVÉ PROCHÁZKY SMOLÍKOVÉ A PROCHÁZKY – 3. část

Abeceda komiksu pro čtení i tvoření

O komiksu se musíme umět domluvit, ať už ho chceme číst, diskutovat o něm či ho tvořit. A k takovému zaobírání se komiksy potřebujeme kupu nových slov či výrazů, jejichž obsah nabývá v souvislosti s komiksem nových významů. V článku si opět neklademe cíle vědecké, takže budeme volit slova používaná a snadno pochopitelná na úkor přesnějších, leč hůře srozumitelných termínů odborných.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - PROSINEC

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY