Hlavní obsah stránky

Leden 2018

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Čtenář 70 let: Sedmdesát let nejstaršího knihovnického časopisu u nás

Když se řekne čtenář, navozuje to představu někoho, kdo pořád čte. U časopisu se stejnojmenným názvem by se tedy dalo předpokládat, že půjde o tiskovinu, která buď popisuje čtenáře a čtenářství jako takové, nebo radí, co stojí z literatury za pozornost.

TÉMA: Čtenář 70 let: Turbulence z historie časopisu Čtenář

Sedmdesátiny Čtenáře se v jubilejním roce budou propírat ze všech stran. Pamětníci si možná připomenou, kolik knihovnických periodik mezitím zaniklo (nebo vzniklo a zaniklo). Jeho kontinuita je vzácná, nikoli samozřejmá věc. Od devadesátých let se několikrát  pohyboval na hranici mezi bytím a nebytím… a zatím vždy obstál. Pojďme si připomenout některé z kritických momentů.

ZE STRÁNEK ČTENÁŘE… tentokrát před 48 lety

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Olga Vašková: Hezkých patnáct roků

ROZHOVOR s Mgr. Evou Svobodovou, ředitelkou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 2. část

Nepřetržitý sled změn aneb Byl tam i Fantomas

Druhá část rozhovoru s Evou Svobodovou (první část byla publikována v č. 12/2017, s. 431–433). Knihovna v Hradci Králové letos oslaví již 10 let od otevření nové budovy; v roce 2019 si připomene 70 let od svého založení.

INSPIRACE: Literární lavičky

Městský mobiliář v podobě venkovních knihovniček s knihovním fondem, který je nonstop a zdarma dostupný všem, nabídla veřejnosti Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) poprvé na podzim 2015. Během uplynulé téměř dvouleté doby jsme zaznamenali řadu zkušeností, událostí, názorů i zpětných vazeb, o které se chceme s vámi podělit.

INSPIRACE: Kurz sebeobrany pro ženy v knihovně

AUTOMATIZACE KNIHOVEN: Otevřený software mýtů zbavený. Díl třetí

Závěrečná část seriálu se bude věnovat oblasti, která knihovny zajímá na prvním místě – vyčíslování nutných nákladů při zavádění a následném provozu knihovních systémů s otevřeným kódem. Zaměříme se zvláště na přímé náklady na rozjezd a zajištění bezproblémového provozu systému.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: „E-deposit“: elektronické publikace v Národní knihovně ČR. 3. část

Třetí a závěrečná část příspěvku se věnuje problematice akvizice a zpracování.  Předchozí byly publikovány ve Čtenáři, 2017, roč. 69, č. 7/8, s. 263–264 (1. část), č. 10, s. 360–361 (2. část). 

UDÁLOSTI: Periodika v minulosti a současnosti

Ve dnech 12.–13. 9. 2017 se konala v Univerzitní knihovně v Bratislavě vědecká konference Periodika v minulosti a současnosti. Konferenci zahájila Silvie Stasselová, generální ředitelka hostitelské knihovny.

UDÁLOSTI: Dvacáté setkání českých a slovenských bibliografů

Výroční, 20. kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů, se uskutečnilo v pondělním odpoledni 9. a úterním dopoledni 10. října v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně (MZK).

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

VZNIK ČESKOSLOVENSKA – 100 LET: Vznik ČSR a tvůrci koncepce veřejného knihovnictví. 1. část

HODNOTA KNIHOVEN: Argumenty pro investice do knihovny

KOMIKSOVÉ PROCHÁZKY SMOLÍKOVÉ A PROCHÁZKY. 5. část

Komiks si hledá cestu do knihoven a využije každé skuliny. Někdy jsou to sami knihovníci, kdo se na komiksové knihy a sešity zaměří, jindy vyjde iniciativa od čtenářů. Zájem o komiksy podporuje také tematické zaměření celostátních knihovnických akcí. Komiks dal jen v roce 2017 tvář Noci s Andersenem, Dni pro dětskou knihu, a dokonce i Týden knihoven představil vizuální styl plakátů inspirovaný komiksem.

OSOBNOSTI KNIŽNÍ KULTURY: Jubilant doc. Jaromír Kubíček

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Únor

ZE ZAHRANIČÍ: Setkání básníků v Mexiku

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY