Hlavní obsah stránky

Červenec/srpen 2022

Redakce doporučuje:

Z HISTORIE
• Biskupská knihovna v Hradci Králové jubilující
• J. Š. Baar, Jan Cimbura a malá literární záhada
• Konference BB400 k výročí narození B. Balbína v Klatovech

SOUČASNÁ LITERATURA
• Britská literatura v českých překladech
• Nobelista Kazuo Ishiguro

Průzkum: Proč děti více nečtou e-knihy
Události: Memorandum o spolupráci mezi SKIP a SONS
Knihovny v novém: Městská knihovna Frýdek-Místek
Příloha „Děckaři děckařům“: Dějinné události v literatuře pro děti a mládež

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Z historie: Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého jubilující

V letošním roce slaví Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého v Hradci Králové dvě výročí, a to 210 let od svého založení a 20 let od svého nového otevření pro veřejnost.

TÉMA: Z historie: Jan Cimbura a malá literární záhada

Od narození reálného Jana Cimbury, protagonisty Baarova stejnojmenného románu, uplynulo v červnu dvě stě pět let.

TÉMA: Z historie: Bohuslav Balbín a konference BB400

V Klatovech se v prosinci 2021 sešla skupina významných vědců, aby diskutovala o Bohuslavu Balbínovi a hodnotila jeho dílo, život a jeho dobu.

PRŮZKUMY: České děti jako čtenáři v roce 2021. 2. část

Proč děti více nečtou elektronické knihy?

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Bibliografie českého literárního samizdatu

Příspěvek navazuje na článek o proměnách a směřování České literární bibliografie (Čtenář, č. 6/2022, s. 215–217).

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Veřejné licence v Národní knihovně České republiky

V dubnu letošního roku Národní knihovna ČR (dále jen NK ČR) zpřístupnila databáze Česká národní bibliografie, Národní autority NK ČR a Centrální adresář knihoven a informačních institucí pod veřejnou licencí Creative Commons – CC0.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Terminologická databáze TDKIV a zachycení vývoje knihovnické terminologie

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) je online výkladovým slovníkem, který nabízí vysvětlení téměř 5000 termínů z oboru knihovnictví a informační vědy. 

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH: 5. část: Konflikt může být užitečný

ZE ZAHRANIČÍ: Za zkušenostmi se vzděláváním dospělých do finských Helsinek

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Kostelní Lhota

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Knihy a nádraží v Chotyni

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Nudná historie? Kdepak, to nehrozí!

Práce s historickými tématy

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP 8: Odraz dějinných událostí a historických osobností v literatuře pro děti a mládež

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Deskové hry s historickým námětem

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Pracovní listy: Lidská práva – buďte zdráva

PSALO SE JINDE

UDÁLOSTI: Postcovidová OKnA naplno

V dubnu se konala v Liberci celostátní soutěžní přehlídka OKnA (O Knihovnických Aktivitách), již pravidelně pořádá Klub dětských knihoven SKIP.

UDÁLOSTI: Memorandum o spolupráci mezi SKIP a SONS

Zrcadlová kaple Klementina v Praze se ve čtvrtek 19. 5. 2022 stala místem konání konference s tématem příkladů dobré praxe v oblasti spolupráci mezi knihovnami a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS).

UDÁLOSTI: Sedmý ročník konference LIB CON

Letošní podtitul konference zněl „knihovny v kontextu společenských změn a vzdělávání“.

UDÁLOSTI: Jak na prostory knihoven – praktický seminář (nejen) pro knihovníky

Seminář se konal celkem ve třech termínech – v Moravské zemské knihovně v Brně 12. 4., Knihovně města Ostravy – pobočce Podroužkova 4. 5. a v NK ČR 18. 5. Akce byla prioritně určena knihovnám v obcích do 10 000 obyvatel, regionálním metodikům a zřizovatelům knihoven.

UDÁLOSTI: Semináře tvůrčího psaní v Městské knihovně Sokolov

PŘÍSTUPNOST KNIHOVEN: Certifikát Handicap Friendly pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně

Zkušenosti knihovny s přípravou, realizací i dalším rozvojem souvisejícím s budováním přístupné knihovny.

RECENZE: Nekonečný zázrak knih a čtení

VALLEJO Irene. Nekonečný zázrak: jak člověk stvořil knihy a jak knihy utvářejí člověka. Přel. Vladimír Medek.

RECENZE: Aristokrat ducha

POLÁKOVÁ, Ivana (ed.). Miloš Kovačka – aristokrat ducha: zborník príspevkov k nedožitým 80. narodeninám doc. PaedDr. Miloša Kovačku, CSc. – bibliografa, literárno-kultúrneho a cirkevného historika, pedagóga a redaktora.

RECENZE: Živé rozhovory o posledních věcech člověka

PLZÁK,  Michal a Lucie VOPÁLENSKÁ. Pro smrt uděláno: živé rozhovory o posledních věcech. Fot. František Plzák.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

AUDIOKNIŽNÍ PRŮVODCE: 7. část: Romantika do ucha

Romantické tituly bývají vysmívány, znevažovány jako červená knihovna, tedy lehké čtivo pro ženy, nicméně v knihovnách masivně čteny. Mají audioknihy řazené do žánru romantiky šanci zaujmout, když ženské čtenářky dávají přednost tištěné knize? Najdou cestu k poslechu? A opravdu by se za zálibu v romancích měly vzdělané ženy stydět?

KRONIKA: Zlatá svatba aneb Tři dny v Českém ráji

Padesát let s knihovnami oslavila v květnových dnech tohoto roku široké knihovnické obci dobře známá kolegyně Alena Pospíšilová.

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

KNIHOVNY V NOVÉM: Městská knihovna Frýdek-Místek – dárek ke stoletému výročí

SOUČASNÁ LITERATURA: Současná britská literatura v českých překladech posledních let

SOUČASNÁ LITERATURA: Nobelista Kazuo Ishiguro

K nejdůležitějším a nejpozoruhodnějším osobnostem současné britské i světové literatury patří Kazuo Ishiguro, prozaik japonského původu, který se stal v roce 2017 nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Jeho dílo bylo celé přeloženo do češtiny.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Srpen, září