Hlavní obsah stránky

Říjen 2017

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Ochrana osobních údajů

Osobní údaje pod dohledem

Pětadvacátého května 2018 vstoupí v platnost obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, které je spíše známé pod anglickou zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Bude mít dopad i na činnost knihoven – mj. v souvislosti s nakládáním s osobními údaji jejich uživatelů. V ČR je dozorovým orgánem pro dodržování této legislativní úpravy Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), proto jsme požádali o rozhovor Miroslavu Matoušovou, odborného radu z této instituce; mimochodem – vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace a pracovala v informačních službách.

TÉMA: Ochrana osobních údajů

„Praktická kuchařka“ pro knihovny

Návod na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů v městské knihovně poskytla naší redakci Knihovna Jana Drdy z Příbrami. Zásady zpracovali za pomoci městského právníka, aby jejich postup byl i v souladu s uplatňovanými zásadami zřizovatele.

TÉMA: Ochrana osobních údajů

Novela zákona o ochraně osobních údajů

VYDÁVÁNÍ KNIH V ČR: Bilance vydávání knih v ČR v roce 2016 – 4. část

Text sumarizuje základní oficiální fakta o knižní produkci České republiky v roce 2016, kterými se země prezentuje v UNESCO. V závěrečné čtvrté části jsou soustředěny údaje o audioknihách a celkové zhodnocení vydavatelské produkce ČR za uplynulý rok.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

ROZHOVOR s PhDr. Annou Machovou, předsedkyní Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP)

Velmi citlivě vnímám nespravedlnosti

Zhruba před sto lety se začali lidé odborově sdružovat. Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP), který je spolu s dalšími 29 odborovými svazy sdružený v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS), největší odborové centrále v ČR, hájí zájmy knihovníků. Jeho předsedkyní byla v květnu 2013 zvolena – a v květnu 2017 znovuzvolena – Anna Machová z Národní knihovny ČR, i proto ji redakce Čtenáře požádala o rozhovor.

UDÁLOSTI: Z činnosti knihovny v Šumperku

RECENZE: O epoše papíru

MÜLLER, Lothar. Bílá magie: epocha papíru. Překlad František Ryčl. První vydání. Brno: Host, 2016. 404 stran. ISBN 978-80-7491-243-6.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Trendům navzdory: e-knihy v Městské knihovně v Praze

E-knihy jsou tu s námi již téměř padesát let, stále však máme tendenci vnímat elektronické publikace jako novou technologii, která vnese rychlé a radikální změny do našich životů. Není tomu tak, změny jsou plíživé.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: „E-deposit“: elektronické publikace v Národní knihovně ČR – 2. část

Druhá část příspěvku (první byla uveřejněna v letním dvojčísle, s. 263–264) se věnuje problematice evidence elektronických publikací.

INSPIRACE: „Živé knihy“ pro studenty

UDÁLOSTI: Poprvé na světové konferenci IFLA

UDÁLOSTI: Konference Elektronické služby knihoven počtvrté

Texty a šansony zněly pod širým nebem

Deset let konference o šedé literatuře a repozitářích

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Kluby pro děti a mládež CoderDojo v knihovnách

Kluby pro děti a mládež CoderDojo vznikají od rokue 2011. Nabízí bezplatné, bezpečné a zábavné místo, kde se děti učí základy programování. Dnes existuje více než 800 těchto klubů ve více než 60 zemích. Knihovny jsou častým místem, kde se tyto kluby zakládají. V České republice však zatím žádný nevznikl…

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Elixír pro dětské oddělení v Rožnově pod Radhoštěm

OSOBNOSTI KNIŽNÍ KULTURY: „Paní knihovnice“ z Mirovic

VZDĚLÁVÁNÍ: Aktuální možnosti získání rekvalifikace v oboru knihovnictví

NEUŠLO NÁM

KOMIKSOVÉ PROCHÁZKY SMOLÍKOVÉ A PROCHÁZKY – 2. část

S komiksem od pravěku do současnosti

ZE ZAHRANIČÍ: Staré maďarské knihovny

LITERÁRNÍ VÝROČÍ - LISTOPAD

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY