Hlavní obsah stránky

Prosinec 2017

Redakce doporučuje:

HUDEBNÍ KNIHOVNICTVÍ
Veřejné hudební knihovny
IAML – historie, 66. kongres v Rize, jeho česká sekce

ROZHOVOR
s Evou Svobodovou, ředitelkou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (1. část)

Otevřený software: Implementace
Příručka pro zřízení tvůrčí dílny
Podpora rozvoje knihoven na jihu Moravy

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Hudební knihovnictví: Veřejné hudební knihovny

Téma zaměřené na fungování hudebních knihoven ve veřejném prostoru ČR bych ráda vedla směrem, který považuji za aktuální a jehož základní aspekty mají nepochybně globální charakter. Co se vlastně dnes očekává od hudebního knihovníka? Má být schopen reprezentovat před veřejností znalosti a informace napříč hudebními žánry, být užitečný všem zájemcům o hudbu, odpovídat na všechny typy dotazů a uspokojovat požadavky směřující k různým druhům hudebních materiálů?

TÉMA: Hudební knihovnictví: IAML – důležitá platforma mezinárodní spolupráce hudebních knihoven

Předpoklady specializovaného oborového vymezení a vyhranění hudebně knihovnické a hudebně dokumentační práce sahají hluboko do minulého století. Slibný vývoj byl přerušen druhou světovou válkou, nicméně už v roce 1951 dochází v Paříži k založení IAML – Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres).

TÉMA: Hudební knihovnictví: Riga – 66. mezinárodní kongres IAML 2017

TÉMA: Hudební knihovnictví: Celostátní hudební seminář ve Zlíně

V září tohoto roku se uskutečnilo ve Zlíně výroční zasedání České národní skupiny IAML (ČNS IAML) spojené s celostátním hudebním seminářem. Tato setkání se pořádají každý rok vždy na podzim v některém z českých měst, která mají ve své knihovně aktivní hudební oddělení. Hudba je společným zájmem a nejdůležitějším tématem těchto akcí. Přijíždějí sem ve velkém počtu knihovníci, kteří hudbě rozumějí, mají ji rádi a chtějí ji co nejlépe zprostředkovávat svým čtenářům, uživatelům a badatelům.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

ROZHOVOR s Mgr. Evou Svobodovou, ředitelkou Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Královéhradecký kraj je rodištěm řady věhlasných spisovatelů a obrozenců. Zdejší krajská knihovna si letos připomíná deset let od otevření nové budovy, které se dnes v Hradci Králové podle tvaru oken říká „ementál“. Dříve sídlila v budově bývalé synagogy, jež byla usnesením vlády převedena do majetku Židovské obce. V roce 2019 si bude knihovna připomínat 70 let od svého založení. Eva Svobodová nastupovala do funkce ředitelky právě v době přípravy nové budovy, takže se „dramatických“ témat k rozhovoru naskýtá celá řada…

AUTOMATIZACE KNIHOVEN: Otevřený software mýtů zbavený – Díl druhý

V úvodním díle tohoto miniseriálu jsme se věnovali tomu, kým jsou knihovní systémy s otevřeným kódem vyvíjeny, proč a jak je vývoj financován. V tomto pokračování se zaměříme na oblast zavádění systémů s otevřeným kódem do knihoven, tedy na jejich implementaci.

NEUŠLO NÁM

UDÁLOSTI: Setkání na zámku

Společná setkávání knihovníků venkovských knihoven Co venkovské knihovny umějí a mohou se konají bez přestávky už 13 let. Jak je všeobecně známo, akce navazuje na soutěž Knihovna roku. Vítězná knihovna získává spolu s oceněním také právo uspořádat setkání pracovníků „malých knihoven“. Zatím se žádná této pocty nevzdala a setkání bylo vždy pro účastníky přínosem. Určitě je to tím, že se do přípravy setkání zapojují také zřizovatelé, pro které se tato akce stává prestižní záležitostí.

REJSTŘÍK ČTENÁŘ 2017, ročník 69

KOMIKSOVÉ PROCHÁZKY SMOLÍKOVÉ A PROCHÁZKY – 4. část

Přestože se milovníci komiksu často brání zjednodušenému tvrzení, že komiks se rovná obrázkovým příběhům o superhrdinech, mají v sobě právě tyto komiksy cosi esenciálního. Vypracované postavy v elastických trikotech disponující nadlidskými schopnostmi fascinují v současnosti nejen čtenáře, ale i filmové diváky. Superhrdinové vrostli natolik do popkultury, že je často obtížné dopátrat se jejich komiksových počátků.

INSPIRACE: Podpora rozvoje obecních knihoven v Jihomoravském kraji

V roce 2019 si připomeneme sté výročí prvního knihovního zákona, který zahájil novou etapu v rozvoji veřejného knihovnictví v Československé republice. Jeho zásluhou máme dodnes nejhustší síť knihoven na světě, což dokládá nejen úctyhodnou tradici čtenářství, ale také osvícenost představitelů měst a obcí, kteří si uvědomují, že veřejné knihovny jsou důležitou součástí kulturní infrastruktury, místem, které má potenciál pozitivně ovlivňovat život lidí v dané lokalitě.

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Pohádkové čtení o knihovnách

Knížky plné pohádek nejsou dětským čtenářům ani dospělým neznámé. Ale pohádky o knížkách, písmenkách nebo dokonce knihovnách? To je něco jiného! Ponořte se do poutavých příběhů, jejichž hlavní hrdinky odvážně šustí papírem, ale také mají své touhy a sny, lesklé i křehké jako papír sám. Moderní pohádkové příběhy jsou určeny pro všechny zvídavé děti (ale i nedospělé dospělé, zejména knihovníky a knihomoly), jsou čtivé a jejich poslání je jednoduché – přilákat co nejvíce malých čtenářů i s rodiči do knihoven. Využít je mohou nejen knihovníci, ale také učitelé či vedoucí čtenářských kroužků, kteří je mohou pro oživení zapojit do své práce s dětským čtenářem (viz úkol na konci textu). Začtěte se do první z nich…

RECENZE: Tři pohledy na 120 let 

Středočeská vědecká knihovna trojím pohledem: sborník k 120. výročí.  Kladno: Středočeská vědecká knihovna, 2017. 173 s. ISBN 978-80-85191-53-0.

RECENZE: Jak zřídit v knihovně tvůrčí prostor

BURKE, John J. Makerspaces: a practical guide for librarians [Dílny: praktický průvodce pro knihovníky]. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Plymouth, UK: Rowman & Littlefield, [2014]. xix,183 stran. Practical guides for librarians; no. 8. ISBN 978-1-4422-2967-9.

INSPIRACE: Knižní kartičky

Nápad z Neratovic.

OSOBNOSTI KNIŽNÍ KULTURY: Vzpomínka na PhDr. Marii Nádvorníkovou, CSc. (1944–2017)

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Leden

ZE SVĚTA

ZE ZAHRANIČÍ: Obrázky z eurometropole Štrasburku

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY