Hlavní obsah stránky

Prosinec 2014

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

POZNÁMKY DO DIÁŘE – NEUŠLO NÁM

TÉMA: Jsou ještě naplňovány regionální funkce knihoven?

Již dvanáctý rok fungují regionální funkce jako oficiální program. To je tak dlouhá doba, že se již stal každodenní a běžnou součástí dění v knihovnách, o které se zas až tak moc nemluví, neboť je samozřejmá. Všechny regionální funkce (RF) jsou, s výhradami a v různé kvalitě a kvantitě, plněny, a to prostřednictvím sedmi standardizovaných služeb. Vše se každoročně odvíjí téměř pravidelně: některé kraje sníží finanční příspěvek na plnění RF, jiné zas, to již podstatně méně pravidelně, peníze na ten který rok mírně navrší (oproti předcházejícímu období). Za rok od roku nižší finanční částky se metodici a další pracovníci knihoven s RF snaží maximálně pomáhat obecním i městským knihovnám svého regionu. Že nižší náklady znamenají racionálnější postupy, to již za aktuálních finančních podmínek v mnohých krajích nemůže platit.

AUTOMAT KNIHOVNA s MGR. VLASTIMILEM KREJČÍŘEM z Ústavu výpočetní techniky a FF Masarykovy univerzity

„Ukazuje se, že zájemce o digitální knihovnu často netuší, jak velké množství práce čeká přímo jej samotného…“

Slovník českých knihovníků

Cílem databáze Slovník českých knihovníků je představit zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti osobnosti českého knihovnictví. Formou krátkých biografií se zájemce seznámí nejen s významnými knihovnickými osobnostmi, které se zasloužily o rozvoj oboru a stály u vzniku mnoha odborných aktivit i základů některých knihoven, s význačnými pedagogy, ale i s osobnostmi, které se knihovnickému povolání věnovaly krátkou dobu, ale nakonec vynikly ve zcela jiném oboru.

Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2013

Ve Čtenáři již potřetí zveřejňujeme žebříčky nejpůjčovanějších knih a autorů ve veřejných knihovnách, tentokrát za rok 2013. Pořadí je určeno na základě analýzy dat z 35 knihoven různých velikostí. Data jsou shromažďována v podobě ISBN pro potřebu kolektivního správce Dilia. Předmětem analýzy bylo 3 118 902 absenčních výpůjček (bez prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček), které byly uskutečněny z 47 392 různých titulů odlišených ISBN. V roce 2013 bylo ve všech veřejných knihovnách registrováno cca 41,5 mil. primárních absenčních výpůjček. Uvedený vzorek tedy tvoří cca 7,5 % z celkového počtu výpůjček, které byly uskutečněny ve veřejných knihovnách provozovaných obcemi a kraji v roce 2013.

Knihovna Národního muzea a vědecko-výzkumné projekty

Knihovní fondy většiny muzejních knihoven obsahují historické fondy a specializované sbír­ky, které jsou cenným informačním zdrojem pro řadu oborů – zejména historii, literaturu a dějiny knižní kultury – a také předmětem výzkumu. Následující text se zabývá projekty Knihovny Národního muzea, které ovšem zahrnují spolupráci s dalšími muzejními knihovnami (např. Knihovna a Literární archiv Památníku národního písemnictví) a jejichž výsledky znamenají přínos po stránce metodické (certifikované metodiky) i materiálové (databáze, webové por­tály) jak pro knihovny muzeí a galerií, tak pro ostatní knihovny a badatele.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Desáté jubilejní setkání…

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Fotograf aneb O svůdnosti okamžiku

Když jsem se balila na dovolenou, trochu narychlo jsem hledala knihu, takovou, která v kufru nezabere moc místa. Sáhla jsem do nevelké knižní pozůstalosti po svém známém, dosud složené v několika přepravkách. Připomíná mi jeho svéráznou, lehce výstřední osobnost, která obohatila i můj život. Vybrala jsem útlý román s názvem Fotograf, který Honzovi kdosi kdysi věnoval, nepochybně proto, že obdarovaný sám býval profesionálním fotografem.

O zrekonstruované knihovně v Buchlovicích

Městečko Buchlovice se rozprostírá v malebném údolí devět kilometrů severozápadně od Uherské­ho Hradiště. Je známé především hojně navštěvovanými památkami, z nichž nejznámější je zámek Buchlovice s nádherným parkem a hrad Buchlov. Na zámku se mj. natáčela pohádka Čertova nevěsta, na hradě Buchlově O statečném kováři. Buchlovice ročně navštíví tisíce turistů nejen kvůli historickým památkám, ale i díky krásné přírodě a okolí. Jen „přes kopec“ se nachází památný Velehrad, kde se každoročně koná národní pouť na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Vybrané překlady ze španělské a hispanoamerické literatury za rok 2013

Přehled vybraných překladů ze španělsky psaných literatur za uplynulý rok začneme dílem jednoho z nejznámějších španělských básníků FEDERICA GARCÍI LORKY (1898–1936), které vzhledem k intimnímu obsahu Lorkova rodina téměř půl století tajila před veřejností. Teprve v roce 1984 se sbírka Sonety temné lásky (Sonetos del amor oscuro) dočkala ve Španělsku posmrtného vydá­ní. Jednotlivě se sonety objevovaly již od r. 1941 ve španělském tisku. Sbírka není rozsáhlá, obsahuje jedenáct sonetů, které básník napsal během posledních dvou let života – od listopadu 1935 do léta roku 1936 (zmiňme např. Sonet o věnci z růží; Básník mluví pravdu; Ach, hlase tajem­ný lásky mé temné!). Dílo Sonety temné lásky, vydané v pražském nakladatelství Sanch, představuje otevřenou intimní zpověď muže, v jehož milostných verších je obsaženo několik mož­ných podob lásky najednou. Láska homose­xuální je zde chápána jako láska temná.

ČTENÁŘ INFORMUJE – Vzdělávací (karetní) hra BlackBox

INSPIRACE Z KNIHOVEN

Myšlenka knižního bazaru se nás v berounské knihovně držela již delší dobu. Dlouho jsme však nevěděli, jak celou akci pojmout. Nakonec jsme se rozhodli pomoci dobré věci a prostřednictvím prodeje starých knih finančně podpořit místní organizaci Dobromysl, o. p. s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým se zdravotním postižením. Uspořádali jsme charitativní bazar knih, jehož výtěžek měl doputovat právě do pokladny Dobromysli. Vůbec jsme však netušili, s jak velkým ohlasem se akce setká.

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

LEDEN

ZUZANA HELINSKY SE HLÁSÍ ZE ŠVÉDSKA

Propagace čtení pomocí železničních stanic

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR