Hlavní obsah stránky

Leden 2014

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Dětské čtenářství a dyslexie

Umět číst a porozumět čtenému je nezbytně důležité. To víme a shodneme se na tom všichni. Také všichni víme, že je velice potřebné vyznat se v přemíře informací, kterými jsme v současné době doslova zaplavováni na každém kroku. O důležitosti dětského čtenářství tedy není pochyb. Víme však, jak na to? Jak děti motivovat k zájmu o čtení, literaturu?

Česká čtenářská kultura v čase plných regálů (nad třetím statistickým výzkumem čtenářů a čtení)

Třetí statistický výzkum čtenářů a čtení České republiky proběhl ve stejné režii jako dva předchozí. Jeho organizátory byly Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. Vlastním šetřením byla pověřena agentura ppm factum. Hlavním tématem výzkumu byl knižní trh.

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: současný stav a výhled do budoucna

Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále FF UK) svou činností vytváří základní předpoklady pro rozvoj vědy, výzkumu a studia oborů vyučovaných na FF UK, je tedy základním pracovištěm fakulty pro poskytování informačních a knihovnických služeb studentům, akademikům, ale i odborné či laické veřejnosti.

Názory uživatelů a veřejnosti na přínosy informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách v ČR a EU

Z konference IKI 2013

Bibliotheca Antiqua 2013

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Kniha, nebo film? U Colette špatná otázka…

Vzpomínám si na jeden seminář, který jsem absolvovala před několika lety, a který byl zaměřen na rozbor literárních předloh a filmů podle nich vzniklých. Bohužel si už nepamatuji všechny knihy a filmové adaptace, které jsme tehdy probírali...

RECENZE: Bedekr po světech obrázkového univerza

Gravett, Paul a kol. 1001 komiksů, které musíte přečíst, než zemřete. Velký průvodce po světě komiksů, grafických románů, stripů a mangy. Praha: Plus, 2013. 960 s.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Elektronické konference pro lepší komunikaci

Z POKLADŮ... Parlamentní knihovny ČR

Současná britská literatura v českých překladech

Současné trendy v moderní britské literatuře je poměrně obtížné přesněji definovat. Již skoro padesát let se nedá v této literatuře mluvit o žádném hnutí či směru, které by sjednocoval totožný světonázor, maximálně lze jednotlivé autory řadit do kategorií geografických (tj. z jakého kulturního prostoru pocházejí; příkladem budiž bývalé britské kolonie) či žánrových (např. žánr nového historického románu).

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Petrohradská knihovna v novém láká čtenáře na akce

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

LIBOR COUFAL SE HLÁSÍ Z AUSTRÁLIE

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR