Hlavní obsah stránky

Duben 2014

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře – Neušlo nám

TÉMA: České děti jako čtenáři v roce 2013 – 1. část

Článek o reprezentativním výzkumu dětského čtenářství je rozdělen do dvou částí, v této první se dočtete o metodice šetření, specifikách čtenářského chování dětí a vlivu rodiny na jejich čtení. V příštím čísle se budeme věnovat volnému času dětí včetně jejich vztahu k jiným médiím a především vztahu ke knihovnám. Nebudou chybět ani závěry a určitá doporučení týkající se nejen „dětských knihovníků“, ale všech, kteří s dětmi a se čtením přicházejí do kontaktu...

ROZHOVOR s PhDr. DANOU KALINOVOU, ředitelkou společnosti Svět knihy Jubilejní dvacátý…

Přesně za měsíc, tedy 15. května, bude slavnostně zahájen už 20. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu SVĚT KNIHY PRAHA. Až do 18. května se pražské Výstaviště v Holešovicích stane místem setkávání lidí „od knih“ se všemi, pro něž je vydávají, překládají a ilustrují a kteří je i dnes považují za nenahraditelnou součást svých životů...

TOVÁRNA PRO KNIHOVNU, KNIHOVNA PRO MĚSTO Knihovna města Hradce Králové

Přestavbu hradecké továrny Vertex na knihovnu, která byla završena jejím slavnostním otevřením pro čtenáře, uživatele a další zájemce v roce 2013, sledovala se zájmem média i veřejnost. Po deseti letech od počátku tohoto záměru se budova z roku 1908, původně sloužící jako přádelna bavlny a od padesátých let 20. století jako výrobna skleněných vláken, proměnila v Centrum celoživotního vzdělání, sídlo ústřední budovy Knihovny města Hradce Králové...

ZE ZAHRANIČÍ: Barcelonský BOBCATSSS 2014 se věnoval udržitelnosti, jaké téma zvolí ten brněnský?

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Velmi poučný příběh o tom, jak jsem si zkazila oči

Popel z kamen je vyhrabaný, oheň polyká dřevěné třísky, uhlí čeká v uhláku, až bude zkrmeno, já v pyžamu si u kamen nahřívám záda a sbírám odvahu. Ještě zbývá udělat pár kroků a skočit do ledových peřin. Konečně, pod dekou se pomalu rozlévá příjemné teplo. (Pozn. autora: Tento příběh, milý čtenáři, se NEODEHRÁVÁ před naším letopočtem!)

Nebloudím, jsem v knihovně

Čeká vás další pokračování seriálu o knihovnách z pohledu čtenáře. V minulém článku jsem vysvětlila, co nazýváme veřejným prostorem. Prvořadým úkolem v interiéru pro veřejnost je nabídka rychlé orientace pro nově příchozího, která navozuje pocit jistoty a bezpečí v neznámém prostředí. Jedním z nástrojů, který nám k tomu napomáhá, je kvalitní orientační systém...

Systém Kramerius v českých a slovenských knihovnách na konci roku 2013

Konference Kniha ve 21. století a trendy rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb

Mini.knihovna.cz

Představení a záměry nového studentského projektu z KISK

„Dveře ke štěstí se otevírají směrem ven“

Mozaika postřehů z konference Komunikační strategie pro knihovny

Z POKLADŮ... Pedagogické knihovny J. A. Komenského

Speciální fond učebnic a komenian

ZE ZAHRANIČÍ: Stáž v Britské knihovně v Londýně

INSPIRACE Z KNIHOVEN: Nechceme se chlubit, ale…

V naší klatovské městské knihovně se stále něco děje – nejenže jí denně projde kolem 200 čtenářů, ale pravidelně zde pořádáme zajímavé akce, o kterých můžeme směle tvrdit, že přispívají k celkovému kulturnímu dění v našem městě...

Otevření Centrálního depozitáře NK ČR v Hostivaři

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

KVĚTEN

LIBOR COUFAL SE HLÁSÍ Z AUSTRÁLIE

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR