Hlavní obsah stránky

Červen 2014

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Virtuální depozitní knihovna

Cílem projektu Virtuální depozitní knihovna je zjednodušit a zefektivnit doplňování knižních konzervačních sbírek umístěných ve třech řešitelských knihovnách. Prostředkem k tomuto cíli se stává aplikace, která bude na základě sklizených dat vyhodnocovat přijaté nabídkové seznamy. Za účelem kvality knižních fondů vzniknou i tři certifikované metodiky pro budování konzervačních sbírek. Projekt zohledňuje nejen přítomnost daných exemplářů ve fondu, ale i jejich fyzický stav, jemuž se v současnosti věnuje rozsáhlý průzkum fondů. Jednotlivé činnosti projektu Virtuální depozitní knihovna by měly v budoucnosti významně obohatit konzervační sbírky, které jsou součástí kulturního dědictví...

ROZHOVOR s Mgr. Jurajem Šebestou, PhD., ředitelem Městské knihovny v Bratislavě

„Nastoupil jsem s cílem knihovnu modernizovat a otevřít ji široké veřejnosti…“

Juraj Šebesta byl hostem loňského mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha, kde představil svou prozaickou tvorbu, především dva úspěšné romány pro dospívající, které byly přeloženy i do češtiny. Knihy v širokém pojetí se mu však staly každodenním chlebem, od roku 2005 zastává post ředitele Městské knihovny v Bratislavě (MKB), zřizované Magistrátem hl. města SR. A to je důvod k našemu povídání....

Knihovny, knihovníci a čtenáři

Pod tímto názvem se ve dnech 17. a 18. dubna 2014 uskutečnilo mezinárodní sympozium na paměť 95 let od vydání zákona o veřejných knihovnách a k poctě Jana Thona. První den jednání, které reflektovalo aktuální historické, knihovnické a pedagogické otázky, se konal v sále B. Němcové v Památníku národního písemnictví na Strahově. Sympozium organizovaly Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze, Centre français de recherche en sciences sociales (Centrum pro výzkum ve společenských vědách  – CEFRES), Literární archiv PNP a Městská knihovna Praha...

Vyplatí se knihovna?

O tom, že knihovna je nepostradatelná instituce, nepochybuje žádný čtenář. O tom, že by knihovnu mohl postrádat, protože to je položka v rozpočtu, který potřebuje seškrtat, zauvažuje čas od čau každý zřizovatel. Jak se daňovým poplatníkům vyplácí investice do instituce a veřejných služeb, které z podstaty negenerují žádný ekonomický zisk?

Pozvánka na seminář knihovníků muzeí a galerií AMG do Frýdku-Místku

JAK NA TO: Jak mluvit přesvědčivě

Každý z nás občas chce, aby druzí udělali přesně to, co po nich žádáme. Na tom není nic špatného. Jednoduše potřebujeme přesvědčit. Co to ve skutečnosti znamená a jak dosáhneme, abychom působili přesvědčivě, se dočtete v následujícím textu. Předem upozorňuji, že nenabízím univerzální návod, který bude fungovat u každého stej ně dobře. Jedná se o základní doporučení, osvědčené principy, ze kterých si sami vyberete podle potřeby...

Postřehy z výběrové komise dotačního programu Knihovna 21. století aneb Pár tipů jak se stát úspěšným žadatelem

Vyhlášení soutěže Nadace knihoven

Z POKLADŮ… Knihovny Českého rozhlasu

V květnu letošního roku uplynulo 91 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v Čechách. Knihovna Českého rozhlasu je o necelých deset let mladší, první písemné zázna my v přírůstkovém seznamu pocházejí z ro ku 1932. Fond knihovny byl doplňován formou knižních darů a recenzních výtisků. V počátcích byl knihovní fond budován živelně, teprve postupem doby získala akvizice odborný základ se zvláštním zřetelem k požadavkům rozhlasového vysílání...

Piktogramy v knihovnách

Ve svých předešlých článcích jsem představila základní problematiku orientace ve veřejném prostoru. Zároveň jsem vysvětlila, jakým způsobem vnímají čtenáři a návštěvníci knihoven orientaci v interiéru. Dnešní článek bude více konkrétní a zaměříme se v něm na jeden z aspektů vizuální komunikace, kterým je sdílený obsah pomocí piktogramů...

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Jak objevit autora prostřednictvím divadla

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Jak jsme hledali tajemství aneb O Moravském krasu jinak

INSPIRACE Z KNIHOVEN

V březnu loňského roku u příležitosti oslav Března – měsíce čtenářů spatřila v Brně světlo světa originální tramvaj, jež nad rámec běžného provozu přijala za své hned několik dalších zajímavých cílů. Cestujícím usnadňuje dopravu městem, provází je každodenním životem a netradičním a poutavým vzhledem přináší do rušných ulic pohodu, optimismus a co je hlavní, motivuje a inspiruje k četbě či návštěvě knihovny...

POZVÁNKA

SLOVNÍK ROKU - MAGNESIA LITERA - NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

ČERVENEC

SYLVA ŠIMSOVÁ SE HLÁSÍ Z ANGLIE

Hledání informací včera a dnes: Research Data Management

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR