Hlavní obsah stránky

Červenec/srpen 2014

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Prostorové anabáze Národní knihovny České republiky

Na podzim si připomeneme čtvrtstoletí politické změny, která uvolnila prostor pro otevřené diskutování nahromaděných problémů ve společnosti. Mimo jiné, vedle pohříchu podstatnějších kauz, se veřejně mohly probírat i prostorové obtíže hlavní české knihovny. Reakcí na šokující stav skladovacích prostor knihovny bylo umožnění výstavby a následné zprovoznění Centrálního depozitáře v Hostivaři (1996). Tím byla vyřešena, ale jen na čas, akutní a ostudná situace, a proto knihovna v následujících letech předložila několik modelů řešení svých prostorových problémů. Média i část veřejnosti dodnes vzrušuje mariáš kolem architektonické soutěže na novou budovu knihovny na Letné. Z permanentního zápasu o „Kaplického knihovnu“ se však potřeby a zájmy Národní knihovny dávno vytratily. Jaká je tedy současná situace?

AUTOMAT KNIHOVNA s PhDr. Martinem Krčálem odborným asistentem KISK FF MU, Brno

„Důležité je naučit studenty o technologiích kriticky přemýšlet…“

Jak na informační vzdělávání?

JAK NA TO: Storytelling v knihovnách

Z POKLADŮ… Knižní sbírky Památníku národního písemnictví

Knihovna Památníku národního písemnictví (PNP) je, co se týče počtu svazků, srovnatelná se středně velkými veřejnými knihovnami; mezi muzejními knihovnami patří v ČR k největším. Má poměrně krátkou historii, vznikala ad hoc v rámci přípravy stálé expozice k dějinám české literatury, která byla slavnostně otevřena v roce 1953. Svozy ze zabavených klášterních knihoven vytvořily historický fond knihovny...

PRÁVNÍ PORADNA

Knihovny a přijímání darů

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

Slovo o pluku Igorově v operním ztvárnění

Původ i nález literární památky Slovo o pluku Igorově zůstávají zahaleny tajemstvím; samot ný příběh byl inspirací pro mnohá další umělecká díla a text Slova je i dnes předmětem usilovného filologického bádání. Vyprávění o nezdařeném válečném tažení knížete Igora koncem 12. století je rovněž námětem opery Alexandra Borodina, již měli v novém nastudování nedávno možnost zhlédnout i čeští diváci ve vybraných kinosálech, a to v přímém přenosu z newyorské Metropolitní opery...

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH

Obecní knihovna Velká Hleďsebe

Výtvarné aktivity jako součást portfolia knihovnických služeb

Když se tak dívám na kalendář knihovnických akcí, divím se, jak to všechno mohou pracovníci knihoven zvládnout. Neustále mne překvapuje, kde se v lidech, kteří si zvolili tuto profesi jako svoji životní náplň, bere energie, obrovský entuziasmus a v neposlední řadě chuť obětovat čas, aby mohli udělat něco navíc, než co jim předepisuje vlastní pracovní náplň. V programu akcí v mnohých knihovnách je velmi často zastoupeno výtvarné umění, ať už v pasivní, nebo aktivní formě – posuzováno vzhledem k činnosti návštěvníků knihoven...

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Knihy a jejich lidé: čtenářské životopisy

ZE ZAHRANIČÍ: Mezinárodní konference školních knihoven v Bratislavě

Ve čtvrtek 15. května 2014 se v Bratislavě konala 8. mezinárodní konference s názvem Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol . Pořádala ji Slovenská pedagogická knihovna pod záštitou ministra školství, vědy, výzkumu a sportu SR Dušana Čaploviče...

Dílny čtení v knihovnách

Již více než dva roky se scházejí ve dvou slánských školách skupiny dětí ve čtenářských klubech, které mají za cíl přiblížit jim čtení tak, aby četly rády a samostatně. Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby je projekt financovaný od února 2012 do ledna 2015 z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR...

KRONIKA

Bohuslav Smejkal (* 11. 5. 1924)

Ke květnovému významnému výročí jubilanta

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… První setkání s Bohumilem Hrabalem

Mírné pohyby české literatury od roku 2000 do současnosti

V české literatuře poslední doby (od r. 2000 do současnosti) obtížně hledáme jednoznačnou dominantu, která by ji odlišovala od předchozího stavu. Velmi obecně lze asi uvažovat o reflexi vlastních dějin a o velmi široce se projevujících postmoderních tendencích – na těch­to dvou jevech také tento výklad založíme. Konkrétnější tematickou či dokon­ce žánrovou charakteristiku lze stanovit jen stěží, soudobá literatura přejímá a v různé míře modifikuje stav předcházející dekády či – a mnohdy samozřejmě – navazuje na jevy staré, skryté v literární paměti...

INSPIRACE Z KNIHOVEN

Severočeský klub spisovatelů a jeho spolupráce s ústeckou knihovnou

Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem v Habartově

Čtvrtý Týden čtení dětem v Knihovně města Plzně – Lobzy

Do knihovny nejen pro knihu

Čtenář informuje

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena Knihovna roku 2014, a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení...

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

SRPEN

LIBOR COUFAL SE HLÁSÍ Z AUSTRÁLIE

G’day, hlásím se ze zimní Canberry. V dnešním příspěvku bych vám rád pověděl něco o tom, jak australské knihovny řeší personální otázky...

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR