Hlavní obsah stránky

Říjen 2014

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře – Neušlo nám

TÉMA: RDA – nová katalogizační pravidla

Podpora zastaralých Anglo-amerických katalogizačních pravidel (AACR2R) byla ukončena již v roce 2009, a proto již několik let upozorňujeme na plánovanou změnu. Standard RDA postupně přijaly či se chystají přijmout velké knihovny v USA i v Evropě, které jsou pro nás významným zdrojem při přebírání záznamů. Z tohoto důvodu i Česká republika postupně přejde k pravidlům RDA.

AUTOMAT KNIHOVNA s Ing. Lukášem Budínským, vedoucím oddělení IT Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

„Kdyby se uživatelské prostředí řídilo tím, co chtějí čtenáři, tak bychom knihovní systémy ani nepoznali…“

Potřebujeme akviziční semináře? Z 24. ročníku setkání akvizitérů ve Zlíně

V letošním roce se ve spolupráci Sdružení knihoven České republiky (SDRUK) a Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (KKFBZ) konal již 24. ročník semináře akvizičních pracovníků. Za horkého letního dne v úterý 10. června se sešli v nových prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše akvizitéři z celé České republiky, aby si vzájemně vyměnili zkušenosti s doplňováním knihovních fondů. Před samotným začátkem semináře se přítomní mohli zúčastnit exkurze po knihovně, kterou pod vedením Mgr. Jarmily Trnčákové absolvovala většina přihlášených a bylo opravdu co obdivovat.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

Směr Berlín aneb Ze studijní cesty SDRUK ČR do německých knihoven

„Ich bin ein Berliner!“ Tuto známou větu z projevu proneseného při návštěvě Západního Berlína roku 1963 si mohly od 3. do 5. července 2013 spolu s Johnem Fitzgeraldem Kennedym zopakovat čtyři desítky účastníků studijní cesty Sdružení knihoven České republiky, jejímž cílem byla právě německá metropole. Cesta do Berlína byla obohacena zastávkou v Chotěbuzi, cesta zpět pak návštěvou Postupimi. Viděli jsme šest zajímavých knihoven v průběhu necelých tří dnů, více už by ani zapálený knihovník pravděpodobně nevstřebal. Vzhledem k tomu, že v Brémách právě probíhal německý národní knihovnický kongres (obdoba české „Seče“), nesetkali jsme se většinou v knihovnách se zástupci vrcholového managementu, což však nebylo na škodu – kolegové z provozu, kteří nás provázeli, nám byli schopni sdělit mnoho detailů a postřehů přímo z praxe.

Kramerius v Krajské knihovně Karlovy Vary

Kramerius je digitální knihovna pro zpřístupnění literárního kulturního dědictví, převedeného do digitální podoby. Digitalizace dokumentů Krajské knihovny Karlovy Vary pro uložení do Krameria je součástí rozsáh­lého projektu Karlovarského kraje Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje. Krajská knihovna Karlovy Vary přispěla digitalizací a zpřístupněním unikátního balneologického a regionálního fondu.

Sbírkové fondy v knihovnách muzeí a galerií

Bohatství dokladů knižní kultury ve sbírkách našich muzeí a galerií představuje stále málo známou nebo dokonce zcela neznámou část kulturního dědictví ČR. Sbírkové fondy těchto knihoven se neomezují jen na samotné knihy; sbírky často obsahují další hodnotné předměty vztahující se ke knižní kultuře (návrhy ilustrací, mapové sbírky, archiválie, sbírky ex-libris, vazeb). K nejcennějším sbírkovým předmětům patří sbírky starých tisků a rukopisů tzv. historických fondů, ty ovšem najdeme i v ostatních knihovnách jak veřejných, tak soukromých. V současné době již část tohoto bohatství prezentuje ve formě digitalizovaných dokumentů především Manuscriptorium – virtuální badatelské prostředí na internetu.

ZE ZAHRANIČÍ: Gramotnost pro všechny

Gramotnost pro všechny – tato tři slova se stala motem a současně výstižným názvem pro spolupráci 22 nadšených lidí pracujících v různě velkých veřejných knihovnách napříč celou Evropou. V týdnu od 9. do 13. června tohoto roku jsem se zúčastnila mezinárodního knihovnického work­shopu ve švédské Botkyrce a zastupovala jsem tam Městskou knihovnu Horažďovice. Tuto zajímavou zkušenost mi umožnil projekt celoživotního vzdělávání Grundtvig a celý název akce zněl Negramotnost dospělých a perspektivy druhého jazyka: vzhledem k spolupráci veřejných knihoven v Evropě.

ZE ZAHRANIČÍ: Český knihovník (málem) u řeky Zambezi

ZE ČTENÁŘOVA DENÍKU… Otevřené zpovědi okolo piva a jídla

Když jsem byla požádána, abych se zapojila do této rubriky, naši republiku bombardovalo 500 billboardů s kampaní Pivo dobré, majitel magor. Autobiografie Stanislava Bernarda s názvem Tvrdohlavý muž pro mě byla jasnou volbou. Dokud mi poštou jako výhra nepřišla kniha s půvabnou blondýnkou na obalu. Životopisu Portie de Rossi s názvem Nesnesitelná lehkost se po třech letech od vydání v USA dočkali i čeští čtenáři. Někteří z vás by byli jistě rychle rozhodnuti mezi cestou úspěšného pivovarníka a příběhem anorektičky. Já se však rozhodla naservírovat vám je v jednom menu. Knihy totiž nejsou tak rozdílné, jak se na první pohled může zdát. Pokud vás zaujal životopis Andrého Aggasiho pro svou otevřenost, pak se vám tyto biografie budou určitě líbit. Jsou totiž stejně otevřené, jen se točí okolo piva a jídla.

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Setkání jihočeských starostů a knihovnic v obci Kovářov u Milevska

Ve dnech 10. a 11. července 2014 se v obci Kovářov u Milevska uskutečnil třetí seminář starostů a knihovnic Jihočeského kraje, který uspořádaly jihočeský Spolek pro obnovu venkova (SPOV), jihočeská regionální organizace profesního spol­ku Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), MAS (místní akční skupiny – konkrétně Míst­­ní akční skupina Střední Povltaví), Ministerstvo zemědělství a obec Kovářov.

Česká poezie od roku 2000 do současnosti – Poznámky k české literatuře pro děti a mládež

V české poezii vznikající mezi lety 2000 a 2014 nenacházíme – stejně jako v pró­ze téhož období – žádné přeryvy ani zřetelné milníky; je to období, kdy literární život plyne přirozeně, bez zásahů zvnějšku i bez horečnatého splácení dluhů (sbírky autorů za komunismu zakázaných byly vydávány a čteny v devade­sátých letech). Poezie v tomto období vychází nejen v klasické, tištěné podobě – ať už v časopisech, nebo knižně –, ale je také vydávána načtená na CD a objevuje se na internetu, kde se nabízejí básně i celé sbírky (přehledně například na http://kotrla.com/frogman/?c=138, básníci čtou své verše na webovém YouTube atd. Jako se rozšiřují komunikační kanály, rozšiřuje se výrazně i oblast, kterou poezie pokrývá: vedle poezie v běžném slova smyslu se ve větší míře objevuje poezie insitní (viz níže), do „kanonické“ poezie vstupují písňové texty (knižně vycházejí nejen sbírky písničkářů, ale i rockových aj. kapel) a podstatná je oblast, kde se poezie stýká s jinými uměleckými druhy, s hudbou („fyzická poezie“ P. Váši) a výtvarným uměním (J. Typlt). Tyto oblasti se objevovaly již v minulosti, teprve nyní jsou však plně etablovány.

Obecní knihovnička v obci Karlov

Po vzoru velkých měst, jako je Praha nebo Londýn, byla v květnu letošního roku v obci Karlov u Žďáru nad Sázavou instalována novinka – Obecní knihovnička. Nápad vzešel z hlavy studentky Filozofické fakulty UK v Praze Kateřiny Čejkové, která svůj sen pomocí zručnosti svého tatínka dotáhla do úplného konce.

PSALO SE JINDE

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

LISTOPAD

SYLVA ŠIMSOVÁ SE HLÁSÍ Z ANGLIE

Britské knihovny a informační gramotnost

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR