Hlavní obsah stránky

Leden 2012

Seznam článků

Od redakčního stolu

MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE

TÉMA: Potenciální výhody i nevýhody využití sociální sítě Facebook knihovnami

Článek je první částí dvoudílného materiálu zabývajícího se sociálními médii a jejich využitím v knihovnách. Čerpá z kapitol diplomové práce Sociální média a knihovny - Facebook. Model knihovního profilu se zaměřením na děti a mládež. První díl se věnuje sociálním médiím, konkrétně síti Facebook. Nastíní hlavní příležitosti a hrozby, které vycházejí z principiálních struktur této sociální sítě, nahlížené optikou knihoven...

Ohlédnutí za seminářem knihovníků muzeí a galerií v Českém Těšíně

Ve dnech 6.-8. září 2011 se sešli na svém pravidelném, již 35. semináři knihovníci muzeí a galerií, tentokrát v Muzeu Těšínska. Ředitel PaedDr. Zbyšek Ondřeka spolu s knihovnicí Mgr. Gabrielou Chromcovou přivítali stovku knihovníků z celé republiky i milé hosty, mezi nimiž byla zástupkyně Asociace muzeí a galerií ČR Mgr. Irena Chovančíková, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR PhDr. Vít Richter a zástupci ústředních muzejních knihoven. Zahajovací projev přednesla člen ka exekutivy Asociace muzeí a galerií České republiky Mgr. Irena Chovančíková, která ocenila bohatou činnost komise a zdůraznila její pozici v rámci odborných komisí působících pod AMG ČR...

„SUK 2011“

Novinky služby Ptejte se knihovny, zajímavosti a nové trendy ve virtuálních referenčních službách

Služba Ptejte se knihovny má v oblasti virtuálních referenčních služeb poskytovaných v České republice již nezastupitelné místo. Uživatelé ji využívají pro soukromé, pracovní, studijní i odborné aktivity. Národní knihovna ČR, která je jejím administrátorem, nabídla několik novinek, kterými chce službu pro stávající a případné nové uživatele ještě více zatraktivnit...

PRÁVNÍ PORADNA

Jak postupovat při vyřazování zničených dokumentů z konzervačního fondu

Český knihovník v zemi Bacardi

Pravidelným čtenářům tohoto odborné ho časopisu jistě neuniklo, že se 77. světový knihovnický a informační kongres IFLA konal ve dnech 13.-19. 8. 2011 v hlavním městě karibského ostrova Portorico San Juanu. Úvodem mi proto dovolte několik slov o této pro nás obyvatele české a moravské kotliny stále ještě poněkud exotické zemi...

ČTENÁŘ GRATULUJE

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami

Ministerstvo kultury České republiky (dále jen „ministerstvo“) v návaznosti na zákon č. 257/ 2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), a v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2009-2014 vydává metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území ČR.

REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

Dnes se představuje Olomoucký kraj

ČTENÁŘ byl u toho

Jihočeský architektonický trojúhelník

V rozpětí devíti měsíců se odehrály v jižních Čechách pro české knihovnictví málo vídané události. Od 1. 12. 2009 do 1. 9. 2010 byly v Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích a Soběslavi otevřeny tři zcela nové knihovny. Které to byly? Fakultní v Jindřichově Hradci, akademická v Českých Budějovicích a městská v Soběslavi...

Cesta k podpoře čtenářství vede Moravou

Knihovna Jiřího Mahena v Brně se v roce 2009 stala základnou pro nově vzniklé metodické pracoviště zaměřené na podporu čtenářství dětí a mládeže. Ve svých aktivitách se snaží vytvořit silnou platformu pro pedagogy, knihovníky i samotné žáky, a to jak přípravou besed s autory knih a odborníky na různá témata, tak pořádáním seminářů zaměřených na zpřístupnění zajímavých literárních žánrů pro děti a mládež

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

ÚNOR

Z knihoven…

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

ALEŠ VANĚK ODPOVÍDÁ Z NOVÉHO ZÉLANDU

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Knihovny v novém kabátku

3. strana obálky

Fotografie k článku Jihočeský architektonický trojúhelník