Hlavní obsah stránky

Říjen 2012

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poznámky do diáře - Neušlo nám

České databáze v knihovnách a dalších paměťových institucích

Zrušení analytického oddělení v Národní knihovně České republiky na začátku roku 2011 ne napravitelně otřáslo pevnými základy kooperačního systému článkové bibliografie a narušilo stabilní, léty prověřený informační a rešeršní systém v mnoha českých knihovnách. Reakce odborníků není třeba připomínat, jsou podrobně zmapovány v knihovnických periodikách. Databázi známou pod názvem ANL využívala většina informačních pracovníků jako bázi první volby při své rešeršní a informační činnosti, teprve v případě neúspěchu se obraceli na specializované databáze nebo excerpovali primární zdroje. V roce 2011 tento velký informační zdroj začal vysychat, což se samozřejmě odrazilo na způsobu zpracování rešerší...

Pedagogická bibliografická databáze na webových stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Jednou z činností pedagogické knihovny, které mohou být užitečné nejen jejím vlastním čtenářům nebo individuálním návštěvníkům jejích webových stránek, ale i pracovníkům jiných knihoven, zejména rešeršérům, je tvorba a správa Pedagogické bibliografické databáze (PBD). Databáze obsahuje anotované bibliografické záznamy článků z českých i zahraničních odborných (především pedagogických) periodik a statí z vybraných pedagogických sborníků...

Knihovnictví jako profese - 1

Příspěvek, na základě stejnojmenné bakalářské práce, v několika částech mapuje proměnu chápání profese knihovníka – jak jeho roli nahlíží společnost a také knihovníci sami. Předkládá, jak se změnily nároky na výkon knihovnického povolání a přináší ucelený pohled na knihovnictví jako profesi...

Ochutnávka informačního vzdělávání na vlastní kůži

V polovině srpna letošního roku jsem měla příležitost zúčastnit se dvoudenního semináře v Městské knihovně Slaný, který byl zaměřen na informační vzdělávání (dále jen IV) zejména dětí a mlá deže v knihovnách. Lektorsky jej zajišťovala Mgr. Len ka Navrátilová z Městské knihovny v Poličce, která se této problematice již několik let věnuje. Během dvou dní se nám snažila předat především své zkušenosti z praxe, podložené ovšem i nezbytnou teorií z oblasti IV. Seminář byl na plněn mnoha zajímavými aktivitami, vyžadoval spolupráci, zapojení do programu a zahrnoval seznámení s mnoha metodami z oblasti kritického myšlení, které jsou dále využitelné při konkrétních lekcích IV...

Kdy přestat dětem číst nahlas?

Na tuto otázku v průběhu pátého finále kampaně Celé Polsko čte dětem náš čestný host Kazimierz Michał Ujazdowski, tehdejší ministr kultury a národního dědictví, v žertu odpověděl, že tehdy, když dosáhnou výšky 140 centimetrů. Většina rodičů bohužel čte „o několik desítek centimetrů kratčeji“...

Knihovnická, historická i kulturní zastavení v okolí Opole

V květnových dnech letošního roku (17.–19. 5.) navštívila delegace ze Středočeské vědecké knihovny v Kladně svoji partnerskou knihovnu v Polsku. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki sídlí v centru Opole, které je hlavním městem Opolského vojvodství, jež náleží mezi 16 vyšších územně samosprávných celků Polska...

Místní knihovna v Holasovicích v novém

Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích je svým jménem i umístěním (sídlí v mís tě, kde stával rodný dům) spjata s jednou z významných osobností českých hudebních dějin, skladatelem a sbormistrem Pavlem Křížkovským (1820–1885)...

Turecká literatura – známá neznámá

Moderní turecká literatura bývá považována za tzv. literaturu třetího světa nebo literaturu orientální, tedy stojící mimo vývoj západních (evropských nebo amerických) literatur. Nicméně v poslední době se již objevují hlasy, že by toto označení mělo být přehodnoceno. Než bude řeč o literatuře současného Turecka, je jistě vhodné nastínit situaci předchozího vývoje...

JAK NA TO: Knihy v pohybu

Městská knihovna v Praze poskytuje knihovnické a informační služby v 42 kamenných a dvou pojízdných knihovnách. Fond tvoří zhruba 2,2 mil. knihovních jednotek, každý rok knihovnu aspoň jednou využije více než 180 000 registrovaných čtenářů a fyzicky ji navštíví na 2,4 mil. lidí. „Volný průtok“ čtenářů i dokumentů napříč celou sítí byl jeden z dlouhodobých strategických cílů ve službách knihovny. Snaha byla z uživatelského hlediska dovršena v prvním čtvrtletí roku 2012, kdy „nové“ rezervace přinesly možnost zvolit si pobočku, kde si chce zájemce vybranou knihu půjčit...

Od Večerníčku k Nekonečnému příběhu

V Knihovně Jiřího Mahena v Brně již čtvrtým rokem působí Centrum dětského čtenářství. Za cíl si klade podporu dětského čtenářství, a to hned na několika frontách. Připravuje pořady pro děti i pro odbornou veřejnost zejména z Jihomoravského kraje. Jeho vznik vyvolala potřeba centra, které by na Moravě zajišťovalo a koordinovalo aktivity na podporu čtenářství, a snaha zprostředkovat významné vzdělávací aktivity regionům a přivést zajímavé a známé osobnosti.

Z KNIHOVEN...

PTEJTE SE KNIHOVNY

Dotaz: Byl kůň sv. Václava hřebec, nebo klisna? Používali se ve středověku obecně a v boji hřebci či klisny?

PRÁVNÍ PORADNA

Lze čtenářům v knihovně umožnit kopírování notových záznamů volných hudebních či hudebně dramatických děl, pokud konkrétní vydání tohoto díla je mladší 50 let?

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

LITERÁRNÍ VÝROČÍ

Listopad

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ ZE ŠVÉDSKA

Dotaz: Jak švédské knihovny řeší půjčování e-knih?

ZE SVĚTA

NOVINKY Z FONDU KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR

Místní knihovna v Holasovicích v novém

Fotografie k článku