Hlavní obsah stránky

Květen 2018

Redakce doporučuje:

E-KNIHY
E-výpůjčky ve veřejných knihovnách ČR a jejich bariéry
Trh s e-knihami v roce 2017
Jak se dělá e-kniha na příkladu MKP

Rozhovor s Evou Drahošovou
Systém Kramerius v roce 2017
Analýza struktury pracovníků knihoven (2. část)

Noc s Andersenem poosmnácté
Antonín Šprinc – zakladatel Knihovny města Olomouce
Výstava v knihovně jako zoo

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: E-knihy: Bariéry půjčování elektronických knih ve veřejných knihovnách ČR

V elektronické diskuzní konferenci „E-knihy“ proběhla v květnu 2017 zajímavá rozprava na téma půjčování elektronických knih (e-knih) v českých veřejných knihovnách. České knihovny mezi lety 2015 a 2016 zažily pokles o více než 1,8 mil. výpůjček knih, časopisů a dalších tradičních dokumentů. Statistika praví, že půjčování e-knih nemůže tento pokles kompenzovat.

TÉMA: E-knihy: E-výpůjčky v českých knihovnách

Příspěvek popisuje současnou situaci, propagaci a nabídku e-knih včetně té doplňkové s odbornou literaturou, uvádí praktické informace, jak postupovat, když si chcete půjčovat e-knihy v knihovně prostřednictvím platformy eReading.cz.

TÉMA: E-knihy: Trh s elektronickými knihami v roce 2017

V současnosti je polovina světové populace online. Dvě třetiny lidí na světě mají mobilní telefon. Odráží se tyto statistické údaje také na trhu s knihami? Čteme více elektronických knih? Čteme více knih online?

TÉMA: E-knihy: Jak se dělá e-kniha?

V loňském Čtenáři jsem se pokusil popsat důvody, které nás v Městské knihovně v Praze (MKP) vedly od tradiční služby půjčování knih k profilaci veřejné knihovny (nejen) jako vydavatele a distributora nového obsahu. Výsledek? Jsme stále na začátku, přesto na správné cestě – poptávka existuje, ukazatel využití fondu roste a náklady jsou sympatické, přesto nechceme kráčet sami. Dovolte mi proto navázat stručným shrnutím postupů, které k vydání e-knihy v knihovně vedou.

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Aleš Brožek: Změna pohledu

Přispěvatel: 1992–současnost

Pravidelný čtenář časopisu: 1990–současnost

ZE STRÁNEK ČTENÁŘE… tentokrát před 30 lety

ANALÝZA: Věková, vzdělanostní a mzdová struktura pracovníků knihoven v ČR 2016/2017. 2. část

Pokračování prezentace výsledků průzkumu NK ČR. První část byla publikována v předchozím čísle Čtenáře (2018, roč. 70, č. 4, s. 146–149). 

INSPIRACE: Výstava jako zoo

Inspirace z Rakovníka

DIGITALIZACE: Systém Kramerius v českých knihovnách na konci roku 2017

Již počtvrté seznamuje Aleš Brožek čtenáře se stavem digitálních knihoven v České republice, a to především takových, které využívají systém Kramerius. 

ROZHOVOR s Evou Drahošovou

O práci knihovnice jsem nikdy nepochybovala

Evu Drahošovou vnímala naše veřejnost na přelomu let 2017/2018 především v souvislosti s kandidaturou jejího muže na úřad prezidenta. Ona však vystudovala Střední knihovnickou školu a poté se dlouhé roky věnovala knihovnické profesi jednak v různých výzkumných ústavech, jednak v dětském oddělení Městské knihovny v Praze na Jižním Městě. Redakci profesního periodika Čtenář samozřejmě nejvíce zajímají její dojmy a pohled na knihovnickou profesi.

UDÁLOSTI: Pohádková noc opět skutečností

Nabízíme vám malou rekapitulaci pohádkové Noci s Andersenem, která se letos konala už poosmnácté na 1652 řádně registrovaných místech.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

OSOBNOSTI KNIŽNÍ KULTURY: Doc. PhDr. Vladimír Smetáček, CSc. (1939–2018)

Vznik Československa – 100 let. 5. část

Antonín Šprinc

PSALO SE JINDE

FANTASTICKÝ SVĚT WALKEROVÝCH – 4. část

Fantastika stokrát jinak – tentokrát zaměřeno na sci-fi

ZE ZAHRANIČÍ: Třetí Světový básnický festival v Aténách

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červen

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY

Přehled konání kulatých stolů