Hlavní obsah stránky

Červen 2018

Redakce doporučuje:

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY
Národní lékařská knihovna
Bibliographia medica Čechoslovaca
Knihovna FN v sv. Anny v Brně

Český národní korpus
Online nástroj na podporu vzdělávání
Ozoboti – rozhovor s P. Randákovou o výuce programování a robotiky

Bibliotheca academica 2017
Odborné semináře o literatuře pro děti v Přerově
Proč děti špatně mluví?


 

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Zdravotnické knihovny: Národní lékařská knihovna – tradice, důvěryhodnost a technologie

Příspěvek popisuje historii i současnost Národní lékařské knihovny a existující systém zdravotnických knihoven v ČR. 

TÉMA: Zdravotnické knihovny: Bibliographia medica Čechoslovaca

Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) je národní registrující bibliografie z oboru lékařství a zdravotnictví. První pokusy o vytvoření české národní lékařské bibliografie se objevují na začátku 20. století. BMČ se vytváří již od roku 1947.

TÉMA: Zdravotnické knihovny: Lékařská knihovna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) je podle poslední platné verze knihovního zákona z roku 2002 specializovanou knihovnou se specializovaným knihovním fondem. V témže roce byla knihovna zapsána do evidence knihoven MK a stala se součástí systému knihoven ČR.

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Jiří Mika: V různých rolích

Vydavatel, předseda a člen redakční rady, pravidelný přispěvatel

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

ZE STRÁNEK ČTENÁŘE… tentokrát před 59 lety

Český národní korpus

Jeden z významů slova korpus v Akademickém slovníku cizích slov: rozsáhlý soubor elektronicky uložených jazykových textů nebo jejich částí určený k vědeckému výzkumu jazyka

INSPIRACE: Ozoboti

Rozhovor s Pavlou Randákovou. Žije na Bali, pracuje na dálku pro organizaci Czechitas v Praze, která seznamuje ženy, dívky a děti se světem informačních technologií. Na letošní pražské konferenci Do černého vystoupila s příspěvkem o programování a robotice v knihovnách.

INSPIRACE: Vydávání knih a slety čarodějnic

Námět z obce Mokré pod Orlickými horami

VZDĚLÁVÁNÍ: Online nástroj pro podporu vzdělávání

Knihovnický institut Národní knihovny ČR před rokem zpřístupnil web Studijní pomůcky pro knihovníky. Jeho hlavním cílem je usnadnit přípravu na zkoušky vztahující se k typovým pozicím z Národní soustavy povolání, resp. Národní soustavy kvalifikací.

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Odborné semináře o literatuře pro děti v Přerově

UDÁLOSTI: Proč děti špatně mluví?

Městská knihovna Litvínov se také připojila k pilotnímu projektu S knížkou do života.

UDÁLOSTI: Labyrint světa Dne poezie 2017

UDÁLOSTI: Bibliotheca academica 2017

Dvacátý ročník největší tuzemské akce zaměřené na vysokoškolské knihovny.

UDÁLOSTI: Knihovny současnosti 2018

UDÁLOSTI: Zámek plný knih

Listopad 2017 – knižní veletrh v prostorách pardubického zámku

Vznik Československa – 100 let. 6. část

Bohuslav Koutník – zakladatel Spolku československých knihovníků a jejich přátel • redaktor Časopisu československých knihovníků • autor příruček pro veřejné knihovny • pedagog Státní knihovnické školy • bibliograf 

FANTASTICKÝ SVĚT WALKEROVÝCH – 5. část

Drak a magie stokrát jinak – podíváme mezi draky, elfy a zombie. Žánr fantasy čtenáře zanese na křídlech ušlechtilých draků do tajemných krajin za velkolepým dobrodružstvím. 

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červenec

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY