Hlavní obsah stránky

Únor 2011

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

České noviny a časopisy včera, dnes a zítra…

Za posledních zhruba dvacet let došlo k výrazným změnám na českém vydavatelském trhu a tyto změny se také logicky promítly do vydávání novin a časopisů a následně do jejich akvizice v knihovnách. Článek se pokouší popsat uplynulé období především na základě zkušeností Národní knihovny ČR se získáváním povinného výtisku novin a časopisů...

Podpora čtenářské gramotnosti v Národní pedagogické knihovně Komenského

JAK NA TO: Jak na literární soutěž v knihovně

Když jsme v roce 1991 vyhlašovali první ročník Literární Šumavy, soutěže pro začínající autory, ani jsme nedoufali, že se soutěž udrží celých dvacet let (a navíc, že se bude připravovat i ročník jedenadvacátý). Ale co vlastně úspěšné pořádání takovéto soutěže obnáší, co se nám osvědčilo a co jsme museli během let změnit?

REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

DNES SE PŘEDSTAVUJE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Regionální funkce knihoven v našem kraji

Co přinesl další vývoj…

Regionální funkce knihoven na Novojičínsku

Lašský Betlém a knihovny v jeho okolí aneb Regionální funkce v povodí řeky Ondřejnice

BIBLIOSET - portál RKK ve službách knihoven a jejich uživatelů

ZE ZAHRANIČÍ: Současné on-line aktivity novozélandského knihovnictví

Nový Zéland… Co vás první napadne při vyřčení názvu této země? Ostrovní krajina na opačné straně světa? Impozantní příroda, exotika, místo pro vysněnou dovolenou? Místo Pána prstenů a poskakujících hobitů? Maorská kultura? Ptáci kiwi? Samé moře? Samé ovce? A co třeba moderně vybavené knihovny, vzdělaný personál nebo kvalitní knihovnické on-line služby, které se dostaly do povědomí oborové i laické veřejnosti na celém světě? Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když budu tvrdit, že pro většinu čtenářů tohoto článku je novozélandské knihovnictví stále poměrně velkou neznámou. Pokusím se to nyní změnit...

PO KOM SE JMENUJE?

Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Inspirujeme se Finskem - 2

Virtuální referenční služby

Projekt NAKLIV a možnost zapojení pro knihovny

Kabinet informačních studií a knihovnictví, spadající pod Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, využil v roce 2009 výzvy Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnosta podal několik projektových žádostí. Jedním ze schválených se stal projekt s názvem Národní klastr informačního vzdělávání (NAKLIV), jehož činnost bych vám v tomto článku chtěla krátce představit...

Z KNIHOVEN...

KNIŽNÍ HLÍDKA

Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390-2010

Noc s Andersenem

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ (NEJEN) ZE ŠVÉDSKA

Z redakce...

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Krajská knihovna Karlovy Vary