Hlavní obsah stránky

Červenec/srpen 2011

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře

Google Books, e-knihy a čeští nakladatelé

ROZHOVOR s doc. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentury, o. s.

„Teď se jedná o to, jak to bude dál…“

Kamarádka knihovna roku 2010 je ve Chrudimi

JAK NA TO: Vzdělávání pro „třetí věk“

Knihovnická dílna v roce 2011 již po jedenácté…

Třetí seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách

Letní knihovědná škola v Lyonu 2010

REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

DNES SE PŘEDSTAVUJE Pardubický kraj

Oddělení regionálních a kulturních služeb Krajské knihovny v Pardubicích

Pozvání do Městské knihovny v Bystrém

Městská knihovna v Luži a Turistické informační centrum

Práce s dětmi v Městské knihovně v Chrudimi

Uplynulý rok v Městské knihovně Žamberk

Městská knihovna Třemošnice - nedílná součást života města

PO KOM SE JMENUJE? Knihovna Boženy Benešové Napajedla

Živá knihovna v Liberci

Dánská literatura v českých překladech aneb Hvězdy Severu

CENA KNIHOVNA ROKU 2011

ROVNÝ PŘÍSTUP: Bezbariérová.knihovna.cz: spojení se světem handicapovaných­

ROZHOVOR s prof. PaedDr. Miroslavem Vaňkem, vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny

Rock’n’roll není jen hudební fenomén

POSTŘEHY - NÁZORY: „Proč jsem se jen naučila číst?“

Z KNIHOVEN...

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

Šance pro začínající autory

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO: Městská knihovna Loket