Hlavní obsah stránky

Září 2011

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Knihovny: digitální, nebo společenské?

Jsou knihovny i v době internetu partnery ve vzdělávání, jsou stále součástí vědy a výzkumu a kulturním místem pro inspiraci a komunikaci?

Letní knižní veletrh - poprvé v Ostravě

V červnu letošního roku měl v Ostravě premiéru nový knižní veletrh. Konal se na výstavišti Černá louka pod názvem Letní knižní veletrha s mottem Knihy nejen na dovolenou. Navštívilo jej zhruba 6000 lidí. Je to moc, či málo? Má nový veletrh šanci na úspěch a může být letošní první ročník začátkem nové tradice?

POSTŘEHY - NÁZORY: Je třeba hledat určitý druh rovnováhy

Dovolím si několik doplnění a poznámek k rozhovoru se zástupci DILIA, o. s., doc. JUDr. Jiřím Srstkou a Mgr. Janem Bartákem, který byl publikován ve Čtenáři č. 7-8/2011, s. 246-252.

Okruhy informačního vzdělávání a jak dál?

V minulém čísle Čtenáře, v článku s názvem Třetí seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách(Čtenář, č. 7-8/2011, str. 258) jsem slíbila, že se příště budu více věnovat navrhovaným základním okruhům IVU (Čtenářská gramotnost, Knihovna - zdroj informací a Informační zdroje). Tyto moduly byly navrženy a zveřejněny v roce 2009. Před ustavením odborných pracovních skupin k jednotlivým okruhům byly v sekci IVU SDRUK podrobně připomínkovány. Vzhledem k tomu, že v uplynulém období nebyl podán žádný jiný návrh na potřebné strukturování informačního vzdělávání, je možné tento návrh považovat za pilotní a začít ho uvádět do praxe. Což není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát.

REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

Dnes se představuje Zlínský kraj

Regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji

Regionální funkce v okrese Vsetín s dlouhou tradicí

Nové interiéry místních knihoven

Co není na internetu, neexistuje…

Knihovník vítězí nad knihovnicemi

Dům čtení: Obyčejně neobyčejná knihovna

ZE ZAHRANIČÍ: Kyjevská výstava ukrajinské knihy a knihtisku českým pohledem

PO KOM SE JMENUJE?

Městská knihovna Josefa Čižmáře ve Vizovicích

Gutenbergovy oslavy v Mohuči 2011

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v červnu 2011

ROVNÝ PŘÍSTUP: Knihovna přátelská k handicapovaným

Z KNIHOVEN...

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ (NEJEN) ZE ŠVÉDSKA

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna v Semilech