Hlavní obsah stránky

Říjen 2011

Seznam článků

Od redakčního stolu

POZNÁMKY DO DIÁŘE - NEUŠLO NÁM

Kooperační systém článkové bibliografie, báze ANL a jak dál?

V únoru letošního roku vyvolala mezi knihovnickou veřejností horlivou diskusi zpráva o ukončení činnosti Oddělení analytického zpracování Národní knihovny ČR. Jako refle­xi následujících událostí přinášíme v říjnovém Čtenáři blok příspěvků, který zahrnuje tři pohledy na vzniklou situaci. První materiál zachycuje hledisko jedné z kooperujících knihoven, následuje stanovisko odborného institucionálního uživatele databáze ANL (Články v českých novinách, časopisech a sbornících) a závěrečný příspěvek se zabývá možnými perspektivami Kooperačního systému článkové bibliografie. Nový projekt Národní knihovny ČR nazvaný ANL+ byl odborné veřejnosti představen na konferenci Knihovny současnosti 2011 v Českých Budějovicích po uzávěrce tohoto čísla. Ve Čtenáři jej budeme prezentovat po dohodě s jeho koordinátory v led­nu roku 2012...

Zamyšlení nad českou článkovou bibliografií v roce 2011…

Databáze ANL z pohledu oborové (historické) bibliografie

Perspektivy Kooperačního systému článkové bibliografie a báze ANL

ROZHOVOR: O čtení v Polsku, čtenářských výzkumech, celebritismu a antropologii čtení

s dr. Romanem Chymkowským, vedoucím Oddělení čtenářských výzkumů v Národní knihovně ve Varšavě

Městská knihovna v Praze slaví 120 let své existence

REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

DNES SE PŘEDSTAVUJE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Regionální funkce knihoven v Královéhradeckém kraji

Královéhradecká regionální abeceda

Automatizace knihovnických procesů v obecních knihovnách okresu Trutnov

PO KOM SE JMENUJE?

Knihovna Václava Štecha ve Slaném

Dvakrát ze slovenských školních knihoven

Se školní knihovnou na cestách

Z KNIHOVEN...

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

ALEŠ VANĚK ODPOVÍDÁ Z NOVÉHO ZÉLANDU

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Místní knihovna Podolí