Hlavní obsah stránky

Listopad 2011

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA SPECIÁL: Podzimní sklizeň roku 2011 v českých knihovnách

Série tradičních událostí v knihovnictví každoročně částečně ovlivňuje podobu listopadového Čtenáře. Proto by se dalo říci, že tematická je téměř celá první polovina jeho obsahu. Blok příspěvků, který vám přinášíme, se věnuje významným setkáním a oceněním, která již několik let doprovázejí měsíc září a říjen. Na následujících stránkách se tak „setkávají“ nejmenší knihovny s těmi největšími a významné osobnosti českého knihovnictví s neméně významnými knihovníky obecních knihoven, bez jejichž nadšení pro svoji knihovnu „by to nešlo“...

Knihovnická ocenění za rok 2011

V zrekonstruovaných prostorách Zrcadlové kaple pražského Klementina se 4. října 2011 sešla široká knihovnická obec a přizvaní hosté na slavnostním předávání významných knihovnických ocenění. Ceny Knihovna roku udělované od roku 2003 Ministerstvem kultury ČR v kategoriích Základní knihovna a Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb a ceny Městská knihovna roku, kterou Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a. s. již podruhé vyznamenaly vítěze soutěže o nejlepší městskou knihovnu u nás...

Střípky z konference Knihovny současnosti 2011

Nositelé Medaile Z. V. Tobolky 2011

Co venkovské knihovny umějí a mohou posedmé…

Knihovníci obecních knihoven z celé České republiky měli opět po roce příležitost setkat se na Moravě. Hostitelkami sedmého ročníku akce Co venkovské knihovny umějí a mohou, která se uskutečnila ve dnech 22.-24. září 2011, byly letos ICT a Knihovna v Protivanově (Knihovna roku 2009) a Městská knihovna v Prostějově. Spolupořadatelem byl Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (Sekce veřejných knihoven). Finančně akci již tradičně podpořilo Ministerstvo kultury ČR...

K výročí Cyrila Boudy

REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

DNES SE PŘEDSTAVUJE kraj Hlavní město Praha

Představujeme projekt Praha - kreativní město literatury (UNESCO)

„Praha - město literatury? Co to je? K čemu je to dobré? Další akce pro akci? Přinese mi to něco?“ To jsou nejčastější dotazy, se kterými jsem se již setkal několikrát, a předpokládám, že i další členové koordinačního a realizačního týmu, kteří na projektu pracují. Rozpleťme tedy pro nezasvěcené a zájemce, o co se vlastně jedná...

Po knihovnách Jižního Tyrolska

V červnu letošního roku (6.-9. 6. 2011) jsem se zúčastnila studijního zájezdu SDRUK do Jižního Tyrolska. Jižní Tyroly jsou zajímavou zemí. Je to území hor, horských řek, jezer šedomodré ledovcové barvy, vodopádů, strmých vápencových vrcholků tyčících se do výše až 3500 metrů. Krajinu zdobí nekonečné jabloňové lány i vinice v polohách, kde byste je vůbec nečekali, na prosluněných stráních v podhůří alpských velikánů. Kraj, který od roku 1919 patří Itálii, byl dříve začleněn do Rakouska. Nyní je Jižní Tyrolsko autonomní oblastí, provincií s hlavním městem Bolzano. V kraji o rozloze 7400 km2 žije asi 495 000 obyvatel, mluví se zde většinou německy, dále italsky a také ladinsky.

Naším cílem byly samozřejmě tamní knihovny...

Knihovnické zamyšlení v Brixenu

Architektura knihoven

Višegrádská digitální parlamentní knihovna +

ZE ZAHRANIČÍ: Slovenská premiéra se povedla aneb Měsíc autorského čtení

ROVNÝ PŘÍSTUP: Služby knihoven znevýhodněným uživatelům

Z KNIHOVEN...

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem