Hlavní obsah stránky

Prosinec 2011

Seznam článků

Od redakčního stolu

NEUŠLO NÁM

Třikrát o dobrovolnictví

V listopadu roku 2009 přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu (EU) rozhodnutí, jímž byl rok 2011 vyhlášenEvropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Protože ani knihovny v České republice nestojí v této oblasti stranou, začali jsme hned první letošní číslo Čtenáře příspěvkem Dobrovolnictví ve veřejných knihovnách (Čtenář č. 1/2011, str. 3-6). Závěrem Evropského roku dobrovolnictví se několika články k dané problematice vracíme. Na půdě knihoven i dalších institucí se v letošním roce událo mnoho akcí, jež se k tématu dobrovolnictví vztahovaly. Nabízíme proto ohlédnutí za jednou z prvních konferencí, která nabídla pestrou mozaiku pohledů na svět dobrovolníků, a to také z důvodu, že další materiály vycházejí ze zajímavých přednášek, které na tomto setkání zazněly...

Z konference Rozmanitý svět dobrovolníků

Pomohli jste někdy kamarádům při stěhování? Podíleli jste se na úpravě fotbalového hřiště, kde má vaše dítě dvakrát týdně možnost se vyřádit? Uklízeli jste někdy kolem paneláku, ve kterém bydlíte? Pak vězte, že máte první dobrovolnickou zkušenost zdárně za sebou. Stát se dobrovolníkem není tak těžké, jak to na první pohled vypadá. Stačí jen mít chuť pomoci, a to nezištně. Odměnu si samozřejmě vybrat můžete - je to vlastní pocit, že jste někomu užiteční, udělali jste radost nebo že se váš život dostal do jiné než komerční dimenze...

Základní modely právního ukotvení dobrovolnictví

Přestože má dobrovolnictví v českých zemích velmi dlouhou tradici, v jeho rozvoji dominují především nevládní neziskové organizace. V organizacích zřizovaných veřejnou mocí, mezi které většina knihoven patří, se s dobrovolníky setkáme v daleko menších počtech. Mezi hlavní příčiny tohoto stavu patří relativně dostatečná personální kapacita a také malá informovanost o fenoménu dobrovolnictví a jeho ukotvení v právním řádu ČR. Neznalost pak působí strach a odmítání. Rozšířená je také obava, že pokud dobrovolnictví neupravuje zvláštní právní norma, jedná se o vztahy nelegální...

Dobrovolníci mezi knihami a ulicemi města

Půjčování filmů na DVD v českých knihovnách

Až donedávna platilo, že zájemci, kteří se chtěli pobavit a půjčit si film na DVD, museli zajít do videopůjčoven. V našich knihovnách uspěli výjimečně, a to ještě jen v případě, když vyžadovali divácky náročný nebo umělecky mimořád­ně hodnotný film. Situace se výrazně změnila po semináři, který zorganizoval pro veřejné knihovny Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR v březnu 2007...

Setkání bibliografů v Jihlavě

Pestrý rok v Oddělení pro děti Městské knihovny Loket

Ačkoli bylo během letních prázdnin v oddělení pro děti nezvykle ticho a dětských čtenářů „poskrovnu“, my knihovnice jsme nezahálely a pil­ně se připravovaly na další školní rok, kdy se hned od září s dětmi pravidelně setkáváme nejen v rámci jejich návštěv na tematických besedách pro mateřské, základní a střední školy, ale také při mnoha dalších aktivitách, o kterých bych ráda napsala pár řádek...

REGIONÁLNÍ FUNKCE V PRAXI

DNES SE PŘEDSTAVUJE PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeňský kraj a jeho knihovny

Klatovská knihovna - centrum milovníků kultury

Městská knihovna v Kralovicích už má dostatek místa

VÍTE, CO JE KIDD? Minulost a současnost knihovny Sušice

Čtenář informuje

Výběrové dotační řízení MK ČR pro rok 2012

Zpřístupňování šedé literatury

Trénování paměti v knihovnách

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (dále ČSTPMJ) má se spoluprací s knihovnami už několikaleté pozitivní zkušenosti. Z pozice předsedkyně ČSTPMJ hodnotím jako přelomový rok 2006. Do té doby se naše společnost orientovala téměř výhradně na školení trenérů paměti pro ústavní zařízení a chyběli vyškolení lektoři pro práci s veřejností, protože ti stávající byli na semináře vysláni obvykle svými zaměstnavateli, většinou ústavním zařízením, a kurzy vedli v rámci své pracovní doby. Teprve kampaň z roku 2006 zaměřená přímo na knihovny všech druhů s přesvědčením, že právě knihov­ny, které byly historicky vždy nositelkami vzdělanosti a osvěty...

ZE ZAHRANIČÍ: Do knihovny… aneb Na začátku byl sen

Jistě to znáte: dostanete nápad, šílený nápad, který je spíše snem a vyhlíží jako absolutně ne­realizovatelný. A pak potkáte člověka, který uvažuje o stejné věci a vás se najednou zmocní pocit, že ten nápad není úplně marný a že by se dal při troše dobré vůle provést...

Rožmberkové v literatuře

Na návštěvě v Rýmařově

Co najdete na webu Knihovny města Hradce Králové?

Moderní a funkční web je dnes základem dobře fungující instituce. Samozřejmostí musí být i pro knihov­ny. A jak je na tom Knihovna města Hradce Králové? Popravdě řečeno… nic moc. Web http://www.knihovnahk.cz/ slouží svému účelu už „nějaký pátek“ a byl vytvořený svépomocí „na koleně“. Víme, co je špat­ně, ale změna musí být v tomto případě radikální a od základu. Knihovna bude mít v září příštího roku novou budovu. A s novou „šumnou“ knihovnou od architekta Davida Vávry nastane čas pro nový web.

Ale i současné webové stránky nabízejí mnoho možností jak pro uživatele, tak pro knihovny...

PO KOM SE JMENUJE?

Z KNIHOVEN...

LETEM MEDIÁLNÍM SVĚTEM KNIHOVEN

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ (NEJEN) ZE ŠVÉDSKA

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO