Hlavní obsah stránky

Leden 2010

Seznam článků

Od redakčního stolu

Miroslav Huptych

TÉMA: Logo vládne světu

Proč nás v každodenním životě ovlivňují různá loga natolik, že jsme schopni přijít na oficiální recepci svého obchodního partnera s odškrtávkou (značkou Nike) přes celé pozadí? A čím větší logo, tím lépe? Podívejme se na historii loga a jeho vývoj a možná zjistíme, že i knihovně se může vkusné logo vyplatit...

Jak se slavily šedesátiny SVK v Hradci Králové

Zpráva ze semináře muzejních knihovníků v Pardubicích

Přes sto knihovníků z muzejních knihoven se zúčastnilo pravidelného, v pořadí již 33. semináře muzejních knihovníků, které pořádá Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR. Seminář se konal ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

Jednání probíhalo za krásných podzimních dnů (8.-10. září 2009) v historických sálech pardubického zámku, kde muzeum sídlí. Na začátku semináře se konala valná hromada Komise knihovníků...

České a moravské moderní bibliofilie v Národní knihovně ČR

Na konci 19. století se objevuje v oblasti knižní kultury staronový fenomén - krásná bibliofilská kniha. Od té doby také hovoříme o tzv. moderních bibliofiliích. Ty měly podle představ svých tvůrců navázat na dávnou tradici krásné řemeslné knihy, a to v průmyslové době, která ničila kouzlo ruční práce. Za bibliofilie považujeme v nejširším smyslu slova unikátní, kvalitní, krásné a cenné tisky. Jsou to velmi často subtilní, intimní artefakty, právem mnohdy publikované jako soukromé. Svědčí o uměleckém vkusu jednotlivců nebo spřízněných skupin tvůrců...

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Komerční využití služeb knihoven

POSTŘEHY - NÁZORY: Knihovny a soutěž Vesnice roku - hodně otázek bez odpovědí

Národní pedagogická knihovna Komenského oslavila 90 let

Národní pedagogická knihovna Komenského (NPKK) je podle knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) specializovanou knihovnou v působnosti MŠMT. Poskytuje knihovnické a informační služby právnickým a fyzickým osobám, především z oblasti vysokého školství, výzkumu, vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Současně plní funkce veřejně přístupné vědecké knihovny pro oblast výchovy, vzdělávání, školství a příbuzných společenských věd. Organizačně je NPKK divizí Ústavu pro informace ve vzdělávání.

V loňském roce knihovna oslavila 90 let své činnosti, co vše se v ní za tu dobu událo, si můžete přečíst níže...

Mezinárodní ocenění práce Krajské knihovny Karlovy Vary s handicapovanými

Čtení mládeže v Bratislavském kraji

Pod tímto názvem vyšla v Centru vědecko-technických informací Slovenské republiky (CVTI SR) v Bratislavě zpráva z výzkumu, který provedlo šest největších veřejných knihoven v Bratislavském kraji. Byly to Městská knihovna v Bratislavě, Malokarpatská knihovna v Pezinku, Staroměstská knihovna, Knihovna Ružinov, Knihovna Bratislava Nové Město a Místní knihovna Petržalka, z nichž první dvě plní i funkci krajské knihovny v Bratislavském samosprávním kraji. S myšlenkou realizace tohoto projektu přišla ředitelka Staroměstské knihovny v Bratislavě PhDr. Judita Kopáčiková. Ostatní knihovny se spontánně přidaly, protože problém čtení mládeže je už několik let velmi aktuální a zralý k řešení...

PO KOM SE JMENUJE? Vzhůru na zámek… do knihovny v Moravské Třebové!

Jedinečné projekty Městské knihovny v Praze nekončí

Loňský rok byl pro Městskou knihovnu v Praze mimo jiné také rokem velkých webových projektů. Prvním z nich byl komunitní web K4U (www.k4u.cz), zaměřený především na podporu čtenářství mládeže. Během celého roku se pak také dařilo plnit novými projekty i elektronickou knihovnu MKP www.e-knihovna.cz. V tomto okamžiku zde čtenáři naleznou stránky s kompletním dílem Karla ČapkaBoženy Němcové, s povídkami A. C. Doyla o Sherlocku Holmesovi a také stránky s názvem Praha v knihovně, které obsahují digitalizovaný historický pragensijní fond MKP.

Podle ohlasů i návštěvnosti těchto webů je zřejmé, že elektronické knihy jsou téma, které dnes čtenáře zajímá...

Z KNIHOVEN...

Zuzana Helinsky odpovídá (nejen) ze Švédska

Dotaz: V dubnu loňského roku jste informovala naše čtenáře o připravovaném projektu samoobslužné knihovny ve Veberödu. Jak přijala švédská veřejnost tento projekt?

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Masarykova veřejná knihovna Vsetín