Hlavní obsah stránky

Červen 2010

Seznam článků

Od redakčního stolu

POZNÁMKY DO DIÁŘE - NEUŠLO NÁM

TÉMA: Fundraising - proč a jak?

ROZHOVOR s Mgr. Blankou Konvalinkovou, ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci

„Přála bych si, aby uživatelé byli spokojeni…“

Když se knihovna zeptá - 2

Městská knihovna v Praze uskutečnila v roce 2009 dva rozsáhlé výzkumy mezi svými čtenáři. V minulém čísle Čtenáře jsme představili výzkum čtenářů pasivních, kteří málo využívají služeb knihovny. V tomto pokračování bychom chtěli přiblížit druhý výzkum, který se naopak zaměřil na aktivní čtenáře...

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Automatizace malých knihoven

Automatizace a internetizace knihoven v ČR se již několik let netýká jen knihoven „větších“, ale také těch, které se nacházejí v menších městech a obcích. Některé z nich mají již tento proces za sebou, úspěšně využily nabízené dotační programy a své služby stále zlepšují. Jiné knihovny tento krok nebo další inovace ještě čekají (jak je například vidět i z letošních výsledků dotačního řízení VISK 3).

Proto jsme se obrátili na knihovny, které mohou své dobré i horší zkušenosti v této oblasti nabídnout, a předkládáme vám k nahlédnutí jejich inspirativní výběr...

Knížka pro prvňáčka - kniha, kterou nikde nekoupíte

V květnových dnech vyvrcholil druhý ročník projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Prvního ročníku projektu, který podporuje Mi­nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se zúčastnilo 9000 žáků prvních tříd. Ohlas akce byl velký, a tak se do druhého ročníku přihlásilo prostřednictvím škol nebo dětských oddělení veřejných knihoven 12 500 letošních prv­ňáčků z celé republiky. Čím je projekt zajímavý?

V Liberci se konala konference o významu poezie v životě dítěte

Jako doprovodná akce 8. ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci, který probíhal 14. a 15. dubna 2010, se ke 100. výročí narození Fran­tiška Hrubína konala konference Současnost literatury pro děti a mládež, jejíž téma bylo Význam poezie v životě dítěte.

ROVNÝ PŘÍSTUP

Desatero pro kontakt s nevidomými

Zvukové knihy 2010

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Jak může knihovník postupovat v případě, že si uživatel na veřejně přístupném internetu prohlíží stránky s erotickou či porno tematikou? Může se lišit postup v případě samostatné studovny pro dospělé a v případě, že je internet pro dospělé a děti v jedné místnosti (menší knihovny)?

Světový den knihy a autorských práv 2010

Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v únoru 2010

PO KOM SE JMENUJE?

Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově

POSTŘEHY - NÁZORY: Knihovna jako obývák města - prezentace pro táborské studenty knihovnictví

Aktuálně z českého knihovnictví

Z KNIHOVEN...

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

Dotaz: Jak ovlivňuje knihovnická asociace CILIP názory veřejnosti na knihovny?

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Městská knihovna v Praze