Hlavní obsah stránky

Červenec/srpen 2010

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře - Neušlo nám

Když se knihovna chce ptát svých čtenářů

V předchozích dvou číslech Čtenáře jsme představili výsledky z výzkumů, které mezi svými čtenáři uskutečnila Městská knihovna v Praze. V tomto závěrečném příspěvku bychom chtěli přiblížit „návod“ jak postupovat, když budete chtít uskutečnit podobný výzkum ve své knihovně...

ROZHOVOR s Mgr. PAVLEM HAZUKOU, generálním ředitelem Národní knihovny ČR

O revitalizaci Klementina a dostavbě Centrálního depozitáře v Hostivaři

Knihy jako umělecká díla

Expozice umělecké knižní vazby v Lokti, která dnes patří pod Městskou knihovnu v Lokti, oslaví příští rok desáté výročí své existence. Za tu dobu již několikrát změnila podobu, umístění i svého správce. Co se však nemění, je jedinečná sbírka poctivého knihařského řemesla, které si stále nachází nové nadšené obdivovatele. V Lokti je navíc tradice knihařství i nadále živá, bydlí tu a pracuje jedna z nejvýznamnějších českých knihařských rodin - Sobotovi...

Představujeme Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů

Ateliér restaurování a konzervace papíru, kniž­ní vazby a dokumentů je součástí Fakulty re­staurování v Litomyšli, jedné ze sedmi fakult Univerzity Pardubice...

ROVNÝ PŘÍSTUP: Projekt Blind Friendly Web - přístupnost webu opravdu pro každého

Spektrum uživatelů internetu je velmi různorodé. Pro přístup k němu používají kromě počítačů i různá jiná zařízení (například mobilní telefony), mají rozdílné programové vybavení i schopnosti a dovednosti v používání služeb, které tato síť nabízí. Řada uživatelů má také vlivem zdravotního postižení ztížený přístup jak k práci se samotným počítačem, tak s internetem. Jedná se především o osoby se zrakovým postižením, ale také o uživatele, kteří komunikují jiným způsobem (sluchově postižení), mají zhoršenou moto­ri­ku horních končetin či trpí poruchami učení a sou­středění...

Projekty pro návštěvníky knihoven od správce české národní domény

Návštěvníci knihoven a čtenáři se mohli v březnu letošního roku setkávat v knihovnách po celé České republice s plakátem, který porovnával knihy s internetovými doménami. Mnohým to určitě nešlo dohromady, vždyť domény a knihy toho mají opravdu málo společného...

Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách - nové vize a úkoly

PO KOM SE JMENUJE?

Městská knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem

CENA KNIHOVNA ROKU 2010

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Anketa hodnotících komisařů v krajském kole soutěže Vesnice roku

Historie a vývoj antikvariátu v českých zemích - 1

Vývoj antikvariátu od starověku po současnost

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele při používání služebního vozidla

Putování s Karlem Čapkem do polského Opole

Knihovnická profese v českém hraném filmu

Pojďme spolu nahlédnout za hranice literární reality a vkročit do reality filmové. Filmu je dnes už přes sto let, počítáme-li za jeho počátek dobu bratří Lumiérů. Oproti několika tisícům let od vytvoření písma je však film o mnoho mladším médiem. Proto bude zajímavé jej srovnat i s jinými médii, přestože obsahem tohoto článku hluboké porovnání být nemůže. Na co se tedy zaměříme, bude pouze film a jeho „řeč“. A bude nás zajímat to, jestli v českých hraných filmech vystupuje naše povolání a jak vůbec vypadají jeho představitelé...

Z KNIHOVEN...

Zuzana Helinsky odpovídá (nejen) ze Švédska

Dotaz: Máte nějaké zkušenosti s „ostrovním“ knihovnictvím v severských zemích?

Nová ocenění v knihovnickém oboru

ZE SVĚTA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně