Hlavní obsah stránky

Září 2010

Seznam článků

Od redakčního stolu

Poznámky do diáře

Katalogy nové generace

V posledních několika letech začaly knihovny svým uživatelům nabízet katalogy nové generace (next-generation library catalogue), které ve větší míře splňují očekávání současné generace webu znalých uživatelů více než klasické knihovní OPAC. Na jaře letošního roku představila například Městská knihovna v Opavě své rozhraní, které některé prvky katalogů nové generace již nabízí...

Vstříc čtenáři v systémech Aleph i Primo

WWW OPAC 2.0 pro knihovní systém KpWinSQL

Nový WWW OPAC 2.0 - Carmen firmy LANius

IPAC3 Advanced Rapid Library

ZE ZAHRANIČÍ: Dvacáté výročí pomoci Kongresu USA parlamentům střední a východní Evropy

Pod tímto názvem se na půdě polského Senátu a Sejmu ve Varšavě uskutečnila ve dnech 6.-12. června 2010 jednodenní mezinárodní vzpomínková konference přímých aktérů této pomoci z USA, Albánie, Bulharska, Česka, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Byla následovaná čtyřdenním seminářem o přechodu k parlamentní demokracii pro pracovníky parlamentů z Afghánistánu, Gruzie, Haiti, Indonésie, Keni, Kosova, Libanonu, Libérie, Mongolska, Pákistánu, Peru a Východního Timoru...

Historie a vývoj antikvariátu v českých zemích - 2

Knihovna v Havířově - 55 let proměn

Havířov - město zdánlivě mladé, přesto usilující již řadu let o slušné postavení ve všech oblastech, kde je šance vyniknout. O jeho historii bylo již sepsáno hodně slov, ostatně dodnes se toto město, nalézající se vedle zaprášené Ostravy, pyšní například titulem Město květů (dnes již spíše Město stromů). A ne nadarmo má květy ve svém znaku vedle modrých vln a kladiv, symbolizujících tvrdou práci horníků. To ale není vše. Již od počátku budování města se kladl důraz také na kulturu, v níž má jedno z nejvýznamnějších postavení havířovská knihovna...

KNIHOVNÁM V MALÝCH OBCÍCH: Anketa hodnotících komisařů v krajském kole soutěže Vesnice roku

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Jaké doklady pro ověření osobních údajů může knihovna při registraci uživatele požadovat?

KRONIKA

Za Ing. Hanou Študentovou

PO KOM SE JMENUJE?

Městská knihovna ANTONÍNA MARKA Turnov

Z KNIHOVEN...

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

Ze světa

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

PŘEDSTAVUJEME SVÉ LOGO