Hlavní obsah stránky

Nejkrásnější české knihy 2016-2020

Už téměř šedesát let pořádají Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví soutěž o nejlepší knižní design. Mezinárodní porota hodnotí grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách za poslední kalendářní rok. Ceny se udělují v sedmi kategoriích: odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice a další didaktické pomůcky, knihy o výtvarném umění, katalogy, bibliofilie a autorské práce. V kategorii bibliofilií a autorských prací soutěží knihy, které se svým zpracováním vymykají běžné knižní produkci.

Nejlepší z nejlepších

Výběr padesáti vítězných knih posledních pěti ročníků soutěže O nejkrásnější knihu vám představíme ve vitrínách v prvním patře před vchodem do půjčovny.

Soubor nejkrásnějších českých knih zapůjčených z Památníku národního písemnictví je symbolicky první v řadě výstav, ve kterých budeme měsíčně obměňovat klenoty vybrané z téměř miliónu titulů našeho knižního fondu. Každá výstava bude zaměřená na jedno téma, které bude zvoleno podle aktuální situace či dění ve Středočeském kraji, v České republice nebo ve světě.

Výstava padesáti nejkrásnějších českých knih se vyznačuje vysokou kvalitou výtvarného, typografického a knihvazačského zpracování. Uvidíme individuální tiskové písmo, dražší ruční papír, specifické grafické techniky i unikátní knihvazačství inspirované postupy renesančních a barokních řemeslníků a obvykle také vyššími literárními aspiracemi. Knihy vycházejí ve velmi nízkých nákladech, jednotlivé výtisky jsou obvykle číslovány a signovány. Autorské knihy jsou ve většině případů dílem jednoho umělce. Mohou existovat ve stovkách, ale i v jediném exemplář, a kromě papíru využívají i netradiční materiály jako kámen, kov, dřevo, textil nebo sklo.

Kolekce vítězných knih je posílána na světové soutěže knižního designu, na mezinárodní výstavy a veletrhy, bývá prezentována na veletrhu Svět knihy, festivalech LITR Olomouc, Tabook, Designblok a v Moravské galerii v Brně.

Výstava unikátního souboru knih pěti ročníků Nejlepší z nejlepších bude otevřena ve středu 6. října ve 12:00 za účasti zástupců vedení Středočeského kraje, ředitele Památníku národního písemnictví, nejlepších neprofesionálních knihovníků ze Středočeského kraje, oceněných za poslední dva roky v soutěži Středočeský Kramerius, a zástupci všech větších knihoven Středočeského kraje.

Výstavu Nejlepší z nejlepších si návštěvníci knihovny můžou prohlédnout v běžné provozní době do konce října.