Hlavní obsah stránky

Pravidla výpůjček

Knihy CD Seriály Volný výběr beletrie a CD Volný výběr naučná

Většinu dokumentů si registrovaný uživatel může půjčit domů (absenčně), některé jsou zpřístupněny pouze v knihovně (prezenčně), a to i neregistrovaným uživatelům.

Co je možné si půjčit?

 • knihy (odborná literatura, beletrie, literatura pro děti),
 • seriály (noviny, časopisy a sborníky), 
 • normy, mapy, hudebniny,
 • zvukové dokumenty (CD, magnetofonové kazety, gramodesky) a zvukově obrazové dokumenty (DVD, videokazety),
 • zvukové knihy s nahrávkami pro zrakově postižené a osoby, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje čtení tištěných textů (magnetofonové kazety, CD ve formátu MP3, možnost nahrání na flash disk),
 • deskové hry,
 • e-knihy,
 • čtečky e-knih.

Podrobná informace o tom, co vše je možné si půjčit: Knihovní řád, Hlava V Výpůjční služby, čl. 10 Výpůjční lhůty.

Jak si vypůjčit?

Většinu dokumentů je třeba si objednat prostřednictvím elektronického katalogu (v knihovně nebo po internetu) po přihlášení do Konta uživatele.
Služba Konto uživatele (dále jen Konto) umožňuje registrovaným uživatelům sledovat aktuální stav svého konta a provádět následující operace: vytvořit žádanky na dokumenty, zjistit stav svých výpůjček, prodloužit výpůjční lhůtu, rezervovat dokument vypůjčený jiným uživatelem, zrušit rezervaci na dosud nevrácený dokument, zjistit vzniklé platby, zjistit historii výpůjček, online zaplatit dluhy nebo online vložit částku na finanční konto.  Rezervaci dokumentu připraveného již k výpůjčce a odeslanou žádanku lze zrušit nebo prodloužit pouze u knihovníka.
Informace o Kontu uživatele: Knihovní řád, Hlava V Výpůjční služby, čl. 9 Konto uživatele a finanční konto.

K dispozici je volný výběr

 • knih (obsahuje výběrově knihy zařazené do fondu během posledního roku)
 • CD, DVD, hudebnin
 • seriálů (novin a časopisů) - pouze prezenčně
 • knih z příruční knihovny - pouze prezenčně

Tyto dokumenty je možné si vypůjčit bez objednání, ale je možné si na ně vytvořit i objednávku prostřednictvím elektronického katalogu. Kniha je připravena pro uživatele v okamžiku, kdy ve svém Kontě uvidí, že je na titul vytvořena žádanka. Tento postup je nutný z toho důvodu, že knihu objednanou po internetu si může před jejím vyhledáním knihovníkem mezitím půjčit jiný uživatel přímo ve volném výběru. 

Dokumenty z místního skladu obdrží uživatel na počkání. Dokumenty z místního skladu objednané po internetu jsou k dispozici za 2 hodiny po odeslání žádanky. Dokumenty z odloučeného depozitáře jsou k dispozici v termínu, který se zobrazí v elektronickém katalogu po vytvoření žádanky (zpravidla následující provozní den vyjma soboty).

Podrobné informace o způsobech půjčování: Knihovní řád, Hlava V Výpůjční služby, čl. 8 Způsoby půjčování a vracení dokumentů.

Počet výpůjček, výpůjční lhůta, rezervace

Vracení dokumentů, poplatek z prodlení

Výpůjčka e-knih

Ztráty a poškození

Platby