Hlavní obsah stránky

Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Fotogalerie 2. stupeň Programy jsou koncipovány jako lekce informačního vzdělávání. Zaměřujeme se na rozvíjení kompetencí žáků, práci ve skupinách, pracujeme s metodami kritického myšlení. Lekce, které jsou z velké části interaktivní, probíhají v hlavní budově knihovny, ve studovně či učebně a prostorách výpůjčního oddělení.

Seznámení s knihovnou

Studenti se formou prezentace seznámí se službami a fondem knihovny, účastní se exkurze po knihovně, naučí se pracovat s katalogem (úkoly dle školy či oboru.) V neposlední řadě si v rámci zpětné vazby zahrají interaktivní mobilní hru.

 • Cílová skupina: 7. - 9. r. ZŠ a víceletých gymnázií, 1. r. SŠ
 • Délka programu: 90 min.
 • Klíčová slova: katalog, knihovna, historie knihovny, služby knihovny, otázky a odpovědi, interakce, informační vzdělávání, zpětná vazba
 • Rozvíjené kompetence: učení, řešení problému

Od destiček ke knihám II.

Kdy a jak vzniklo písmo? Kdo rozluštil hieroglyfy? Jaký vynález znamenal zlom pro knihy? Kde byla první knihovna na světě? Z čeho se vyvinula čeština?

To a ještě více se dozvíte na lekci věnované písmu, písemnictví a knihám. Nebude chybět luštění hieroglyfů, sestavování dvojic, přiřazování pojmů a křížovka.

 • Cílová skupina: 6.- 7. tř. ZŠ
 • Délka programu: 70 min.
 • Klíčová slova: písmo, písař, papyrus, klínové písmo, hieroglyfy, knihtisk, vznik knihoven

Ota Pavel

Třída se seznámí s významným regionálním autorem, s jeho životem a dílem. Je připraven rozstříhaný text povídek, který ve skupinách sestavují. Doplňují informace do dalších textů, pracují s různými zdroji. Jsou připraveny též autorovy knihy.

 • Cílová skupina: 7. - 9. r. ZŠ a víceletých gymnázií, 1. r. SŠ
 • Délka programu: 70 - 90 min.
 • Klíčová slova: Ota Pavel, skupinová práce, povídky, dílo O.P., kritické myšlení, práce s textem, skupinová práce
 • Rozvíjené kompetence:  učení, komunikace, personální

Romantický básník Karel Hynek Mácha

Lekce je zahájena poslechem Máje, následuje práce s klíčovými slovy, vyplňování křížovky a apod. Studentům jsou mj. představena různá vydání Máje.

 • Cílová skupina: 7. - 9. r. ZŠ a víceletých gymnázií, 1. r. SŠ
 • Délka programu: 70 - 90 min.
 • Klíčová slova: Karel Hynek Mácha, Máj, národní obrození, lyrika, kvízy
 • Rozvíjené kompetence: učení, řešení problému, personální

Metody učení a paměť

Jak funguje mozek? Je více druhů paměti? Jak se lépe učit? Na tyto otázky žákům odpoví lekce, kde si kromě jiného procvičí i mnemotechnické pomůcky.

 • Cílová skupina: 7. - 9. r. ZŠ a víceletého gymnázia, 1. r. SŠ
 • Délka lekce: 70 - 90 min.
 • Klíčová slova: mnemotechniky, druhy paměti, mozkové hemisféry, klíčové výrazy, asociace
 • Rozvíjené kompetence: řešení problému, učení, personální

Jak správně citovat

Studentům jsou představeny termíny jako citát, citace, parafráze, citační etika. Seznámí se s citačními styly a mohou si vyzkoušet skládání citací jednotlivých druhů dokumentů.

 • Cílová skupina: 9. r. ZŠ a víceletých gymnázií, 1. – 4. r. SŠ
 • Délka programu: 70 min.
 • Klíčová slova: citace, citační styly, citační etika, druhy dokumentů, plagiátorství
 • Rozvíjené kompetence: učení, personální

Teorie literatury

Lekce přiblíží podrobněji výrazy z teorie literatury (práce s textem zábavnou formou), následuje vyhledávání definic a prezentace pojmů jednotlivě i ve skupinách.

 • Cílová skupina: 8. - 9. r. ZŠ a víceletých gymnázií, 1. - 4. r. SŠ
 • Délka programu: 70 min.
 • Klíčová slova: prezentace, vyhledávání informací, teorie literatury, pojmy
 • Rozvíjené kompetence: učení, řešení problému, komunikace, personální

Kontakt

Mgr. Hana Mikulenková
mobil: 725 962 297
e-mail: mikulenkova@svkkl.cz