Hlavní obsah stránky

Poprvé v knihovně

Registrace Informační služba Dětský koutek Šatna

Jak se stát uživatelem knihovny?

Registrace

 • Žadatel se stává registrovaným uživatelem
  • po předložení platného občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti s fotografií, v němž jsou potvrzeny údaje o trvalém či přechodném pobytu na území ČR;
  • podepsáním přihlášky, kterou potvrdí pracovník SVK;
  • uhrazením registračního poplatku (viz Ceník).
 • Následně je vydán uživateli průkaz uživatele, který je nepřenosný a uživatel odpovídá za jeho zneužití.
 • Osoby uplatňující slevu (důchodci starobní a plně invalidní, držitelé průkazu ZTP-P) jsou povinny doložit příslušný doklad.
 • Doba registrace (registrační období) a platnost průkazu uživatele trvá jeden rok.
 • Jako průkazy uživatele jsou přijímány tyto typy karet: ISIC, ITIC, ALIVE, IYTC, ISIC SCHOLAR.
 • Uživatel je povinen ihned nahlásit ztrátu průkazu uživatele, neučiní-li tak, odpovídá za škody vzniklé jeho zneužitím.

Registrace uživatelů do 15 let

Děti ve věku od 6 do 15 let se mohou zaregistrovat za osobní přítomnosti a se souhlasem zákonného zástupce, který potvrdí svůj souhlas písemně.

Podrobné informace o registraci: Knihovní řád, Hlava lV Registrace a platnost průkazu uživatele čl. 6

Předregistrace

 • Služba je určena těm, kteří dosud nejsou zaregistrováni jako uživatelé knihovny, ale potřebují si po internetu objednat dokument z fondu knihovny.
 • Po předregistraci je nutná registrace v knihovně do 7 kalendářních dní.

Formulář a pokyny k předregistraci. http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/predregistrace/

Jednorázová návštěva

 • V případě jednorázové návštěvy je možné využít pouze prezenční služby (tzn. studovat knihy a časopisy ve studovně) a přístup k internetu.
 • Je třeba předložit občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií a zaplatit jednorázový poplatek (viz Ceník).