Hlavní obsah stránky

Studovna

Studovna Malá studovna

Oddělení studovny zajišťuje prezenční výpůjčky seriálů (časopisů/periodik), denního tisku, regionálních dokumentů a elektronických dokumentů.

V prostoru velké studovny je místo s klidným posezením pro četbu, zpracování dokumentů i práci na donesených elektronických zařízeních. K dispozici je možnost nabíjení těchto zařízení.

Ve volném výběru je umístěno 222 titulů seriálů aktuálního ročníku a denní tisk. Tisíce dalších titulů jsou uloženy v depozitních skladech a přístupné po vyžádání následující provozní den. Vyžádání viz Knihovní řád.

V malé studovně je dostupná příruční knihovna regionálních dokumentů a sbírka zákonů. Jsou zde 4 místa s PC s připojením k internetu, pro práci s elektronickými databázemi (EBSCO, Digitální knihovna,…) a dalšími dokumenty. Samozřejmostí je propojení s tiskovým výstupem.

K využití je zařízení pro kopírování dokumentů z fondu, tisk a skenování do formátu A3.