Hlavní obsah stránky

Kurz knihovnického minima

Datum konání

 • 17. 2. 2021 od 10:00
 • 24. 2. 2021 od 10:00
 • 3. 3. 2021 od 10:00
 • 10. 3. 2021 od 10:00
 • 17. 3. 2021 od 10:00

Volných míst

 • 0 z 22

Popis

Pětidenní kurz je určen začínajícím pracovníkům a pracovníkům bez odborného knihovnického vzdělání. Uskuteční se online v uvedených dnech vždy v době od 10 do 15 hodin (přestávka od 12 do 13 hodin).

Místo konání: Virtuální místnost Jitsi Meet - adresa (spolu s jednoduchými pokyny) Vám bude zaslána na udaný e-mail předem.

Lektoři: odborní pracovníci SVK v Kladně.

Anotace akce / program:

 • Knihovnická legislativa v běhu času (knihovní zákon, navazující vyhlášky, další zákony důležité pro činnost knihovny, zřizovací listina, právní formy knihoven atd.).
 • Knihovnická terminologie databáze TDKIV. Osobnosti v českém knihovnictví databáze SCK. Trocha historie.
 • Knihovna jako systém. Knihovna jako součást systému.
 • Doplňování a aktualizace knihovního fondu. Práce akvizitéra v knihovně.
 • Zpracování dokumentů. Úvodní seznámení s pravidly RDA, příp. s pravidly ISBD.
 • Správa a ochrana fondu a její zásady. Revize a pravidla pro vyřazování dokumentů. Aktualizace fondu.
 • Knihovnické a informační služby. Výpůjční služby, knihovní řád. Meziknihovní služby.
 • Evidence činnosti, statistika (vedení deníku veřejné knihovny, vyplňování ročního výkazu o knihovně).
 • Práce s dětmi (0 – 14 let), vhodné zdroje a konkrétní příklady.
 • Práce se studenty a staršími dětmi, vhodné zdroje a konkrétní příklady.
 • Strategie vyhledávání informací.
 • Katalog SVK v Kladně a výměnný fond – praktické vyhledávání.
 • Souborné katalogy. Praktické vyhledávání.
 • Marketing a Public Relations knihoven – prezentace knihovny a komunikace se zřizovatelem.
 • Spolupráce knihoven. Regionální funkce ve Středočeském kraji. Dotace a další zdroje financí.
 • Public Relations v knihovně – prakticky.
 • Příklady dobře fungujících obecních knihoven (prostor pro metodiky pověřených knihoven).

Každý účastník po absolvování kurzu získá osvědčení (bez akreditace MŠMT). Získání osvědčení je podmíněno účastí na 4 dnech výuky a vypracováním online testu (32 otázek), který bude účastníkům zaslán na konci kurzu.

Podpora: Účastníkům, kteří nemají zkušenosti s nástrojem Jitsi Meet, může pomoci stručný návod od paní kolegyně Evy Cerniňákové (vedoucí Knihovny Jabok): https://www.youtube.com/watch?v=iQnxlHd8nOg

Přihlásit se na kurz

Na kurz se momentálně nelze zapsat, protože již nejsou volná místa.