Hlavní obsah stránky

Výběrové řízení na finanční účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici finanční účetní příspěvkové organizace

dne 1. 2. 2023 vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p.o., hledá účetní/ho

 • Místo výkonu práce: Kladno
 • Sjednaný druh práce: finanční účetní příspěvkové organizace
 • Platové zařazení: platová třída 9 dle nařízení vlády č. 264/2022 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s ohledem na praxi a vzdělání
 • Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Úvazek: 1,0 (s možností případného drobného zkrácení)
 • Datum nástupu: po ukončení výběrového řízení (1. 3. 2023 nebo dle dohody)

 

Charakteristika vykonávané práce:

 • Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
 • Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
 • Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.
   

Požadujeme:

 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo VŠ (z oblasti ekonomie výhodou)
 • znalost zákona o finanční kontrole a zákona o účetnictví
 • znalost práce na PC (MS Office) na uživatelské úrovni
 • zkušenosti z oblasti účetnictví v příspěvkové organizaci vítány
 • schopnost aktivní spolupráce v týmu, odolnost vůči zátěži a stresu
 • samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, loajalita
 • schopnost rychlé orientace v dané problematice
   

Nabízíme:

 • dobré pracovní podmínky, pružnou pracovní dobu, možnost částečné práce z domova, výhodnou polohu pracoviště
 • zajímavé benefity (dny zdravotního a pracovního volna, paušální příspěvek na stravování, dary při životních výročích, možnost sebevzdělávání – široká nabídka kurzů a školení)

 

Do přihlášky uveďte:

 • základní nacionále: jméno, příjmení, titul
 • kontaktní adresu
 • telefonické spojení, e-mail
 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, nejvyšším dosaženém vzdělání a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
 • datum a podpis
   

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do 17. 2. 2023 do 13:00, a to

 • buď písemně k pultu návratu knih v přízemí hlavní budovy knihovny na adrese: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1461, 272 01 Kladno, obálku označte slovy „VŘ - finanční účetní“, 
 • nebo mailem na reditel@svkkl.cz; přihlášku považujte za doručenou až po potvrzení o přijetí.
   

Pohovory s vybranými uchazeči se uskuteční 22. 2. 2023 od 9:00 v prostorách Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Pozvánku k pohovoru obdržíte nejpozději 20. 2. 2023.

 

Kontaktní osoba pro další informace: Kateřina Leščáková, email: lescakova@svkkl.cz, tel.: 722 906 903

Zasláním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.