Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V Knihovně města Ostravy působí knihovníci a zároveň básníci a všestranně zaměřené osobnosti. Jde o Irenu Šťastnou a Petra Ligockého. V březnovém čísle Čtenáře, které právě vyšlo, je volně k dispozici dvojrozhovor Šárky Kuligové s těmito kolegy, a to v rámci nové rubriky:
KNIHOVNÍCI – LITERÁRNÍ TVŮRCI. Víte o někom dalším? Dejte vědět redakci!

Aktuální číslo: Březen 2021

Redakce doporučuje:

POŘÁDÁNÍ VIRTUÁLNÍCH AKCÍ A VÝSTAV
– Deset měsíců ostrého provozu nástroje INDIHU Exhibition
– Museum digitalis v praxi
– Videokonference nahradila třídenní seminář
KNIHOVNY V NOVÉM
– Obecní knihovna v Otnicích – knihovna získala novou tvář
– Zaha Hadid – portrét architektky s velkým „A“

Do černého 2021
Když knihovník tepe verše
Místní knihovna Litobratřice – knihovna, která vidí a slyší, co je potřeba
Jak testovat přístupnost webu (2. část)
Výpůjčky notebooků v knihovně (2. část)
Recenze
– Výkladový slovník pro informační vědu a knihovnictví
Knihovna v obci: příručka pro starosty a zastupitele

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 03/2021

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Duben

Číslo 03/2021

TÉMA: Pořádání virtuálních akcí a výstav: Museum digitalis v praxi

Příběh Muzea východních Čech v Hradci Králové

Číslo 03/2021

TÉMA: Pořádání virtuálních akcí a výstav: Videokonference nahradila třídenní seminář

44. seminář knihovníků muzeí a galerií v Táboře

Číslo 03/2021

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Samoobslužné výpůjčky notebooků v knihovně (zkušenosti z provozu). ​​​​​​​2. část

Sdílení zkušeností s provozem a přiblížení některých specifických problémů, které bylo potřeba vyřešit při zavádění a provozování zcela nové služby, která dosud neměla v ČR obdobu. Příspěvek navazuje na předchozí text ve Čtenáři (č. 2/2021, s. 57–59).

Číslo 03/2021

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

FRANCES, Sherrin. Libraries amid protest: books, organizing and global activism. Amhers and Boston: University of Massachusetts Press, 2020. 235 s. Studies in print culture and the history of the book. ISBN 948-1-62534-491-5

KLIMT, Vojtěch. Poddat se nemíním: příběh knihtiskařů Krylových. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-456-9