Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V letním dvojčísle Čtenáře je volně k dispozici článek Heleny Hubatkové Selucké: Nová role zvukových knihoven

V rámci mediálního partnerství sdílíme pozvánku na letošní "Knihovny současnosti" a těšíme se se všemi na viděnou v Olomouci!

Aktuální číslo: Září 2021

Redakce doporučuje:

NASTUPUJÍCÍ GENERACE
– MARK – ocenění a výzva pro mladé kolegy
– Knihovník a starosta Tomáš Pavelka
– Hana Pietrová a Ondřej Hudeček – poslední nositelé ceny MARK

KNIHOVNY V NOVÉM
– Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku v novém
– Společnou komunikací ke koncepci rozvoje knihovny i z pohledu její rekonstrukce a stavby

„Budu propagovat příspěvkové organizace“ – rozhovor s Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje
Vliv pandemie na činnost knihoven z pohledu statistiky
Vítězové ankety SUK – čteme všichni
Globální témata v knihovnách s ADRA Česká republika
Nový grant Open Society Fund pro knihovny (rozhovor s Terezou Liškovou, koordinátorkou programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím)

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 09/2021

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen

Číslo 09/2021

PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVA V PRAXI: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a autorské honoráře

Společné a rozdílné rysy, které mají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a autorské honoráře.

Číslo 09/2021

PSALO SE JINDE

Číslo 09/2021

ROZHOVOR s Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje: Budu propagovat příspěvkové organizace

Zázemí Čtenáři už bezmála třicet let zajišťuje Středočeská vědecká knihovna v Kladně, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. A tak není jedno, jak se na roli knihoven dívá jeho nová hejtmanka.

Číslo 09/2021

UDRŽITELNOST ROZVOJE V KNIHOVNÁCH: Globální témata v knihovnách s ADRA Česká republika

Témata jako udržitelný rozvoj, rovnost pohlaví či sociální spravedlnost se dnes skloňují stále častěji. V oddělení vzdělávání humanitární organizace ADRA se jimi zabývají již patnáct let a hledají cesty, jak zejména mladé lidi naučit myslet v globálních souvislostech. Pomáhají jim v tom také knihovny.