Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V letním dvojčísle Čtenáře je volně k dispozici článek Heleny Hubatkové Selucké: Nová role zvukových knihoven

V rámci mediálního partnerství sdílíme pozvánku na letošní "Knihovny současnosti" a těšíme se se všemi na viděnou v Olomouci!

Aktuální číslo: Červenec/srpen 2021

Redakce doporučuje:

POVÍDKY O KNIHOVNÁCH A KNIHOVNÍCÍCH
– Projekt Spisovatelé do knihoven 
– Lidmila Kábrtová, Radek Štěpánek, Anna Beáta Háblová, Viktor Špaček

KNIHOVNY V NOVÉM
– Pobočka Knihovny Jiřího Mahena v Brně-Medlánkách
– Japonský architekt Kengo Kuma – udržitelně a v souladu s přírodou
– Průzkum: příprava a rekonstrukce knihoven 2021–2027

Web Koncepce rozvoje knihoven
Vydávání tištěných knih v ČR v roce 2020
Programy knihoven v době distanční výuky
Nová role zvukových knihoven
Sídla knihoven po vydání zákona v roce 1919
Knihovny v malých obcích: Besednice a Bílá
Těšínské Slezsko – region průmyslu či kultury?

 

Další čísla

Archiv