Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová.

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

Na webu je tentokrát volně k přečtení článek Lucie Macháčkové Setkání venkovských knihoven tentokrát na Vysočině.

Aktuální číslo: Listopad 2021

Redakce doporučuje:

PERSONÁLNÍ PROBLEMATIKA V KNIHOVNÁCH
– Management v knihovnách
– Popis práce
– Výtky za nekvalitní práci

KNIHOVNY V NOVÉM
– Knihovna města Ostravy, pobočka Podroužkova
– Přístupnost knihoven pro osoby se specifickými potřebami

Koncepční materiály
• Plnění Koncepce rozvoje knihoven na léta 2017–2020 a dotační politika MK
• Memorandum o meziresortní spolupráci MK a MŠMT
Události
• Knihovny současnosti 2021
• Medaile Z. V. Tobolky
• Knihovna roku 2021
• Setkání venkovských knihoven na Vysočině

 

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 11/2021

ZE SVĚTA

Číslo 11/2021

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

Číslo 11/2021

KONCEPČNÍ MATERIÁLY: Závěrečná zpráva o plnění Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 a dotační...

Není pochyb o tom, že největší energii soustředíme na řešení každodenních problémů činnosti knihoven a na uvažování o naší budoucnosti. Přesto se ale občas vyplatí podívat se zpět, jestli se nám daří plnit naše záměry, které jsme si stanovili před několika lety.

Číslo 11/2021

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Prosinec

Číslo 11/2021

KRONIKA: Otec zakladatel digitalizace rukopisů a Manuscriptoria (ohlédnutí za Ing. Stanislavem Psohlavcem)