Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V únorovém čísle Čtenáře je volně k dispozici příspěvek Miloslava Niče, zastupitele města Slaný, s názvem Veřejné knihovny v průmyslu 4.0 očima zřizovatele.

Aktuální číslo: Březen 2020

Redakce doporučuje:

KNIHOVNA VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Knihovna probouzející město
Umění ve veřejném prostoru se zaměřením na knihovny
Knihovny a knihovníci v krásné literatuře

Slovník českých knihovníků
Ostravská Via-praxe (o spolupráci Knihovny města Ostravy s Nadací Via)
Božena Němcová inspirující
 

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Pardubický kraj

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 03/2020

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: ​​​​​​​​​​​​​​Z historie knihovnictví v Pardubickém kraji

Číslo 03/2020

ZE SVĚTA

Číslo 03/2020

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS. 11. část

Pardubický kraj

Číslo 03/2020

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: ​​​​​​​Zdeněk Vavřík – významná kulturní osobnost

Číslo 03/2020

PSALO SE JINDE