Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V říjnovém čísle Čtenáře, které právě vyšlo, je volně k dispozici článek Jana Kaňky, ředitele Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, Cesta zlínské knihovny – z parku do fabriky.

Aktuální číslo: Říjen 2020

Redakce doporučuje:

KNIHOVNY A HANDICAP FRIENDLY
– Činnost sekce SKIP pro bezbariérové knihovny
– Zkušenosti z Kroměříže, Hradce Králové a Ostravy
– Pohled vozíčkáře, uživatele knihovny
– Projekt Knihovna pro bezbariérové Brno

KNIHOVNY V NOVÉM
– Cesta Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně
– Plánované výstavby a rekonstrukce veřejných knihoven v ČR

Kreativní centra Městské knihovny v Praze
Využití library advocacy v oblasti financování

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 10/2020

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Listopad

Číslo 10/2020

TÉMA: Knihovny a uživatelé se specifickými potřebami: Pět let s Handicap Friendly

V roce 2015 získala Knihovna města Ostravy a její oddělení Zvuková knihovna jako jedna z prvních v České republice certifikát Handicap Friendly – pro osoby se zrakovým postižením. V nejbližší době se pokusí tento certifikát obhájit. 

Číslo 10/2020

VYDÁVÁNÍ KNIH V ČR: Bilance vydávání knih v ČR v roce 2019 (3. část)

Třetí, závěrečná část textu sumarizujícího základní oficiální fakta o knižní produkci České republiky v roce 2019 obsahuje zejména údaje o evidenci a produkci e-knih a audioknih.

Číslo 10/2020

ZE SVĚTA

Číslo 10/2020

INSPIRACE – Putování ve šlépějích Jana Amose Komenského 3: Komenského cestování a síťování

Kvůli koronavirové hrozbě se propojený svět znovu rozpadl na izolované ostrovy. Ještě nedávno plné letištní haly zejí prázdnotou, lidé zůstávají doma, nesetkávají se ani pracovně. My však dnes máme internet, videokonference a sdílené soubory. V jakém světě se pohyboval Komenský?