Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová.

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

Na webu je tentokrát volně k přečtení článek Lucie Macháčkové Setkání venkovských knihoven tentokrát na Vysočině.

Aktuální číslo: Prosinec 2021

Redakce doporučuje:

VÁNOČNĚ…

– První pohádka o tom, jak to chodí v knihovně a další vánoční povídky
– Mikulášské čtení v českodubské knihovně
– Vánoce v Knihovně Eduarda Petišky
– Tradice vánočních výstav Městské knihovny Lipník nad Bečvou

KNIHOVNY V NOVÉM
– Depozitář SVK v Kladně
– Rozhovor s architektkou Pavlou Olšákovou

Události
Městská knihovna roku 2021
Nejlepší kamarádka? Knihovna!
Cena MARK 2021 v rukou T. Pavelky
Pracovněprávní legislativa v praxi – home office, výkon práce mimo pracoviště
Zavřené knihovny hledaly cestu ke čtenáři
Literatura – Koronavirus a obraz pandemie v současné literatuře pro děti a mládež

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 12/2021

TÉMA: Vánočně...: Kosmetická kazeta k Vánocům

Vánoční povídka

Číslo 12/2021

TÉMA: Vánočně...: Polabská vrba a Vánoce

Může být Polabská vrba soutěž? Může.

Číslo 12/2021

TÉMA: Vánočně...: Tradice vánočních výstav Městské knihovny Lipník nad Bečvou

Číslo 12/2021

TÉMA: Vánočně...: Vánoce v Knihovně Eduarda Petišky

Číslo 12/2021

UDÁLOSTI: Městská knihovna roku 2021 – cena SKIP a SMO