Hlavní obsah stránky

Zpřístupnění internetové verze časopisu na nových webových stránkách

Prosíme předplatitele časopisu Čtenář o vyplnění registračního a předplatného formuláře na: https://www.svkkl.cz/ctenar/registrace. Po kontrole údajů vám bude nová registrace potvrzena a přístup zprovozněn. Informaci o zpřístupnění obdržíte na mail uvedený při registraci.

S případnými dotazy se obracejte na redakci časopisu.

Pavla Vlková, mail: vlkova@svkkl.cz; tel. 312 813 154, mobil: 601 553 210

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: Mgr. Ivona Kasalická (předsedkyně), Mgr. Svatomíra Fojtová, Renata Fridrichová, Mgr. Martina Košanová, Miloslav Linc, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

    Středočeský kraj               Ministerstvo kultury

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Aktuální číslo: Listopad 2018

Redakce doporučuje:

ŠEDÁ LITERATURA
Co to vlastně je "šedá literatura"?
Právní aspekty
Šedá konference pojedenácté

Rozhovor s T. Kubíčkem, ředitelem MZK v Brně
Vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy
Výchova dětských čtenářů v Kamenici n. Lipou

Nově ocenění Medailí Z. V. Tobolky
Jaké budou změny v autorském právu EU?
Podpora studentů v NTK


 

 

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 11/2018

ZE SVĚTA

Číslo 11/2018

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

Číslo 11/2018

INSPIRACE: Pár kroků od pomoci, pár kliků od zdroje (podpora studentů v Národní technické knihovně)

Případová studie s popisem jednoho dne fiktivního uživatele Národní technické knihovny (NTK) umožňuje získat představu o benefitech, které uživateli používání prostor knihovny přináší, a nastiňuje potenciální přínos, který by mohl mít z komplexního využití nabízených zdrojů a služeb, které zůstávají často nerozpoznané anebo nevyužité.

Číslo 11/2018

INSPIRACE: Pomáháme seniorům neztratit se v digitálním světě

Byť se někomu může zdát, že počítačové vzdělávání probíhá v knihovnách už dlouho a není snad tou „žhavou“ novinkou či úžasnou příležitostí, v Knihovně města Ostravy je opak pravdou!

Číslo 11/2018

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Lenka Šimková: Za Čtenáře budu kopat dál

Šéfredaktorka: 2007–2016; čtenářka a přispěvatelka na mateřské dovolené: 2016–dosud