Hlavní obsah stránky

Zpřístupnění internetové verze časopisu na nových webových stránkách

Prosíme předplatitele časopisu Čtenář o vyplnění registračního a předplatného formuláře na: https://www.svkkl.cz/ctenar/registrace. Po kontrole údajů vám bude nová registrace potvrzena a přístup zprovozněn. Informaci o zpřístupnění obdržíte na mail uvedený při registraci.

S případnými dotazy se obracejte na redakci časopisu.

Pavla Vlková, mail: vlkova@svkkl.cz; tel. 312 813 154, mobil: 601 553 210

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: Mgr. Ivona Kasalická (předsedkyně), Mgr. Svatomíra Fojtová, Renata Fridrichová, Mgr. Martina Košanová, Miloslav Linc, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

    Středočeský kraj               Ministerstvo kultury

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Aktuální číslo: Prosinec 2018

Redakce doporučuje:

CHYTRÁ KNIHOVNA
Smart Library aneb Chytrá knihovna
Sociální sítě v knihovnách ČR
Ch. U. Lauersen o progresu v dánských knihovnách

Setkání knihovníků venkovských knihoven
Rozhovory s B. Blažkovou a D. Vyorálkovou
Antonín Moucha (1882-1945)

Global Vision – vize IFLA na roky 2019–2024
Jaké budou změny v autorském právu EU?
Dokončení přehledu o vydávání knih v roce 2017

 

Krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2019!

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 01/2019

CONTENTS – INHALT

Číslo 01/2019

KRONIKA: Vzpomínka na Halinu Molinovou

Číslo 01/2019

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

Číslo 01/2019

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Knížky i pohlazení agamy vousaté

Dětská čtenářka Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.

Číslo 01/2019

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Lekce pro práci dětských čtenářů s konkrétními knihami

Už sedmým rokem tým z pražské neziskové organizace Nová škola, o. p. s., spolu s desítkami pedagogů a knihovníků vede ke čtenářství stále více dětí. A velmi úspěšně. Ve školních čtenářských klubech po celé České republice děti zjišťují, že čtení není jen samotářskou kratochvílí, ale i zábavnou cestou k vyššímu vzdělání. Ideálním pomocníkem pro rozvíjení dětského čtenářství je pak web čtenářských klubů, kde si může kdokoli zdarma stáhnout pečlivě vypracované čtenářské lekce nabízející podrobné návody pro práci s konkrétními knihami v příslušném věku dítěte. Nechybějí zde stovky doporučených titulů dětské literatury ani odborné texty shrnující zkušenosti z různých oblastí dětského čtenářství.