Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: Mgr. Ivona Kasalická (předsedkyně), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Martina Košanová, Miloslav Linc, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 10.–12. září

Již 27. ročník oblíbené knihovnické konference Knihovny současnosti má trochu numerický podtitul, a to 1919–2019 = KNIHOVNY. Nehledejte v tom však matematiku, ale připomínku toho, že již 100 let existuje knihovní zákon, který umožnil rozkvět českého knihovnictví, a v Československu díky němu vyrašily knihovny v každé obci. Toto významné jubileum bude letošní konference také reflektovat, ale nezůstaneme jen u nostalgické noty. Co nás čeká?

Zahraniční hosté • Infobox • Knihovny a regionální historie • Klíčové projekty českého knihovnictví • Knihovny: klíč ke vzdělávání veřejnosti

…a mnoho dalšího.

Aktuální číslo: Květen 2019

Redakce doporučuje:

100 LET PEDAGOGICKÉ KNIHOVNY J. A. KOMENSKÉHO
Osudy Národní pedagogické knihovny
Centrum pro školní knihovny
Sukova studijní knihovna

Webarchiv jako paměť českého internetu
Besedy pro děti ze školek v Husově knihovně Říčany
Stáže v zahraničních knihovnách – Nizozemsko
Knihovnická legislativa s parlamentní dimenzí
Ex libris knihovníků z Olomouckého kraje

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Olomoucký kraj

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 06/2019

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH – 6. část

Pohostinné knihovny na jihu Moravy: knihovny Jihomoravského kraje

Číslo 06/2019

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Místo pro setkávání lidí a výměnu informací

Místní knihovna Skomelno

Číslo 06/2019

KRONIKA: Jubileum Štěpánky Běhalové

Číslo 06/2019

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červenec

Číslo 06/2019

NEUŠLO NÁM