Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakce: PhDr. Jaroslav Císař (šéfredaktor), PhDr. Pavla Vlková (redaktorka)

Redakční rada: Mgr. Roman Hájek (předseda), Bc. Kateřina Bajo, Bc. Jana Bednářová, Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Martina Košanová, PhDr. Renáta Krejčí Salátová, PhDr. Radek Liška, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, Mgr. Michaela Mrázová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter.

Předplatné tištěné verze: 570 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V květnovém Čtenáři je volně přístupný článek Lenky Dostálové Knihovny v novém za pomoci státu.

Aktuální číslo: Květen 2024

Redakce doporučuje:

Téma – Výročí Franze Kafky
• konflikt života a tvorby
• chystaná výstava v Muzeu literatury
• přehled konaných akcí

Události: 24. Noc s Andersenem; Konference Kniha 21. století; Ples v liberecké knihovně; Slavnosti Rettigových v Rychnově n. Kněžnou

Knihovny v novém: Rekonstrukce knihovny v Lipníku n. Bečvou; Knihovny v novém za pomoci státu

Periodika na území dnešní ČR: Tribuna – nezávislý deník; Táborská periodika 19. stol.
Vytváření komunitní zahrady knihovny
Centrální česká krajanská knihovna v Řecku
Seriál ke 30 letům Klubu dětských knihoven
Příloha „Děckaři děckařům“: Jídlo a vaření

 

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 05/2024

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Centrální česká krajanská knihovna v Řecku

Knihovna České asociace v Řecku patří mezi mladší a novější krajanské knihovny. 

Číslo 05/2024

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Tribuna – „nezávislý“ deník

Číslo 05/2024

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Deskové hry k tématu jídlo a kuchařky

Číslo 05/2024

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Můžu ochutnat dobrou knihu?

Číslo 05/2024

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Pracovní list: Dnes vařím já!