Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V dubnovém čísle Čtenáře, které právě vyšlo, je volně k dispozici článek Jana Kratochvíla KNIHOVNY V NOVÉM: Studenti architektury navrhují knihovny pro 21. století. Dočtete se o studentských projektech, které jsou výsledkem spolupráce Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven a Fakulty architektury VUT v Brně.

Aktuální číslo: Červen 2021

Redakce doporučuje:

PRÁCE S DOSPÍVAJÍCÍMI
– Půda jako třetí oddělení MěK v Poličce
– Moderní technologie v knihovnách – příklad MěK Dobříš
– Projekt Onlife – informační gramotnost pro středoškoláky v knihovně
– Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy / Záložka do knihy spojuje školy

KNIHOVNY V NOVÉM
–Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice – Knihovna 21. století
– Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

Průzkum – čtení v době koronavirové pandemie
Portál Knihověda.cz
Knihovníci – literární tvůrci: rozhovor s H. Šlesingerovou
Půjčování zážitků z MěK Česká Třebová
Do Jičína za Rumcajsem

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 07/2021

CONTENTS – INHALT

Číslo 07/2021

OD REDAKČNÍHO STOLU