Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová.

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V dubnovém čísle Čtenáře nabízíme na webu volně k dispozici článek Výsledky Velkého audioknižního průzkumu 2022.

Aktuální číslo: Květen 2023

Redakce doporučuje:

Role knihovny v menších obcích: průzkum venkovských knihoven; 10 + 1 důvod proč mít v obci knihovnu

100. výročí: Moravská zemská knihovna;  Regionální knihovna Karviná; Dvacátá třetí Noc s Andersenem
Mediální vzdělávání v knihovnách: webinář; filozofický pohled

Cyklus o krajanských knihovnách: Knihovna Českého komunitního centra v Manchesteru
Knihovny v novém: Lesákova knihovna v Hradci Králové; Studovna-čítárna pro všechny generace v MěK Kyjov
Periodika na území dnešní ČR: Květy – národní zábavník
Příloha „Děckaři děckařům“: Fantasy literatura pro děti a mládež

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 05/2023

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červen

Číslo 05/2023

ZE SVĚTA

Číslo 05/2023

NAPSALI JSTE NÁM: Nezisková organizace Česká kniha pomáhá

Číslo 05/2023

UDÁLOSTI: Mozaika z Noci s Andersenem

Číslo 05/2023

UDÁLOSTI: Noc dvacátá třetí

Již potřiadvacáté proběhla z pátku 31. 3. na sobotu 1. 4. pohádková Noc s Andersenem.