Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V lednovém čísle Čtenáře, které právě vyšlo, je volně k dispozici 1. část článku Vladany Pillerové: Dostupnost služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami 2020.

Aktuální číslo: Únor 2021

Redakce doporučuje:

KNIHOVNY V NOVÉM
– Městská knihovna Mělník ve zrekonstruovaných prostorách Domu služeb
– Knihovna jako scéna komunitního života – názor architekta

UDRŽITELNOST ROZVOJE V KNIHOVNÁCH
– Cesta k Cílům udržitelného rozvoje
– Knihovny se připravují na příchod nové generace uživatelů
– Jak udržet udržitelnost?

Poděkování ministra kultury knihovníkům
Knihovní mapa světa – projekt IFLA
Jak testovat přístupnost webu
Výpůjčky notebooků v knihovně
Čtenářské akce pro děti a regionální knihovny
 

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 02/2021

NEUŠLO NÁM

Číslo 02/2021

ZE SVĚTA

Číslo 02/2021

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Březen

Číslo 02/2021

PSALO SE JINDE

Číslo 02/2021

UDÁLOSTI: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020 (21. ročník konference)