Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Bc. Kateřina Bajo, Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, Mgr. Michaela Mrázová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Krejčí Salátová.

Předplatné tištěné verze: 570 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V únorovém Čtenáři je volně přístupný článek Boženy Blažkové: Klubu dětských knihoven je 30! 1. část.

Aktuální číslo: Leden 2024

Redakce doporučuje:

Téma– Aktivity knihoven pro teens (Dobříš, Litvínov, Havířov)
Výsledky průzkumu Češi jako čtenáři včetně role veřejných knihoven
Z historie (Sto let Slovanské knihovny; Vydání prvního čísla časopisu Čtenář)
Vzdělávání (Polytechnické vzdělávání pro nejmenší; Festival mediálního vzdělávání)
Medailonky nadějných: rozhovor s Annou Vandasovou
Knihovny v novém: Městská knihovna Chodov
Periodika na území dnešní ČR: Bohemia – od zpráv z kultury k politice
Současná literatura: výběr z publikací o hudbě
Příloha „Děckaři děckařům“: Dětské detektivky

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 02/2024

PŘEDSTAVUJEME: Program „Čtení pro psy“ v milovické knihovně

Číslo 02/2024

REGIONÁLNÍ PERIODIKA: Regionální periodika – úvodní slovo

Číslo 02/2024

VZDĚLÁVÁNÍ: Kdo nám staví dům? aneb Jak přiblížit technické profese dětem

V této části cyklu se podíváme na to, jak Malá technická univerzita odpovídá na dětské otázky typu: Kdo nám staví dům? nebo Jak dokáže vypínač rozsvítit žárovku?

Číslo 02/2024

ZE ZAHRANIČÍ: Bruselský Muntpunt: knihovna ve službách komunity

Největší veřejná knihovna v Bruselu oslavila roku 2023 první dekádu svého provozu. Inspiruje šíří služeb i způsobem práce s knihovním fondem.

Číslo 02/2024

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Krajanská knihovna ve Švýcarsku