Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová.

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

Výzva: Přidejte se!

Už vám letos někdo řekl, jak jste dobří?

Ať už ano, nebo ne, jisté je, že pokud držíte v rukou Čtenáře, máte k tomu našlápnuto. A pokud se vám daří naplňovat aktuální Koncepci rozvoje knihoven, pracovat úspěšně s celoročním tématem Udržitelnosti v knihovnách nebo pomáhat Ukrajině, tak je to jistota. Nestůjte v koutě, pochlubte se tím, co jste zkusili, co se vám daří. Ať už v rámci Března měsíce čtenářů nebo při jiné příležitosti. Vložte svou aktivitu do formuláře na webu

Co dokáže knihovna, podělte se o svůj úspěch a inspirujte další knihovny.

https://codokaze.knihovna.cz/

Přidejte se!

Aktivity na pomoc Ukrajině vkládejte formou záznamu aktuální zkušenosti do formuláře, který najdete na webu 
https://ukrajina.knihovny.cz/inspirace.html.

Tamtéž pak budou záznamy zveřejněny a poslouží jako pomůcka pro ostatní.

Aktuální číslo: Květen 2022

Redakce doporučuje:

SOUČASNÁ LITERATURA
• Moderní italská literatura v českých překladech
• Elsa Morante: povolání vypravěč
ZÁMECKÉ KNIHOVNY
• Historie v českých zemích
• Skryté zámecké knihovny: Pacov, Staré Sedliště, Poběžovice, Bílý Potok

Průzkumy: Výsledky audioknižního průzkumu 2021
Přístupnost knihoven: Knihovna města Ostravy a Knihovna Kroměřížska
Knihovny v novém: Jižní Svahy a Malenovice – pobočky KKFB ve Zlíně
Příloha „Děckaři děckařům“ (Práce s ilustrací v dětské knize)

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 05/2022

KRONIKA: Vzpomínka na PhDr. Anežku Fialovou

Dne 20. 3. 2022 jsme si připomněli nedožité 75. narozeniny PhDr. Anežky Fialové, dlouholeté knihovnice Muzea Kroměřížska, bibliografky, odbornice v oblasti knižní kultury, zvláště pak umělecké knižní vazby.

Číslo 05/2022

PŘÍSTUPNOST KNIHOVEN: Kroměřížská knihovna o krok blíž k neslyšícím

Kroměřížská knihovna získala certifikát Handicap Friendly pro osoby s tělesným handicapem jako první v republice.

Číslo 05/2022

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červen

Číslo 05/2022

PRŮZKUMY: Co říkají výsledky Velkého audioknižního průzkumu 2021

Od října do prosince loňského roku probíhal už osmý ročník Velkého audioknižního průzkumu, který pravidelně mapuje český audioknižní trh. Zjišťuje chování a preference audioknižních posluchačů i to, jakým způsobem poslech audia ovlivňuje jejich čtenářské návyky.

Číslo 05/2022

PŘÍSTUPNOST KNIHOVEN: Certifikáty Handicap Friendly pro Knihovnu města Ostravy