Hlavní obsah stránky

Zpřístupnění internetové verze časopisu na nových webových stránkách

Prosíme předplatitele časopisu Čtenář o vyplnění registračního a předplatného formuláře na: https://www.svkkl.cz/ctenar/registrace. Po kontrole údajů vám bude nová registrace potvrzena a přístup zprovozněn. Informaci o zpřístupnění obdržíte na mail uvedený při registraci.

S případnými dotazy se obracejte na redakci časopisu.

Pavla Vlková, mail: vlkova@svkkl.cz; tel. 312 813 154, mobil: 601 553 210

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: Mgr. Ivona Kasalická (předsedkyně), Mgr. Svatomíra Fojtová, Renata Fridrichová, Mgr. Martina Košanová, Miloslav Linc, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

    Středočeský kraj               Ministerstvo kultury

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Aktuální číslo: Září 2018

Redakce doporučuje:

BIBLIOTERAPIE
Z historie
Biblioterapeutická praxe
- v SVK Plzeňského kraje
- v Regionální knihovně Karviná
- v Knihovně Kroměřížska

Soutěž Biblioweb 2018
Metodické centrum pro výstavbu knihoven
Spolupráce knihovník a učitelů v Ostravě

Booktubeři v MKP
Z knihovnictví v ČR a USA do EU – rozhovor s V. Nürnbergerovou
Malí čtenáři v Nové Pace

 

 

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 09/2018

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Vladimír Voznička: Nejednobarevný časopis

Redaktor: 1971–1988, šéfredaktor: 1989–1991

Číslo 09/2018

VZDĚLÁVÁNÍ: Spolupráce ostravských knihovníků a učitelů

Centrum vzdělávání Knihovny města Ostravy se ve spolupráci s Ostravskou univerzitou pustilo do projektu Vzdělávací program s pedagogickým zaměřením pro knihovníky pro děti a mládež. Vedly k tomu zvyšující se nároky, které klade na knihovníky stále častější pořádání lekcí informačního vzdělávání a besed pro školy všech stupňů a typů. 

Číslo 09/2018

ZE SVĚTA

Číslo 09/2018

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen

Číslo 09/2018

UDÁLOSTI: Knižní „výpravčí“ Luboš Drtina vystavoval v Plzni