Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Bc. Kateřina Bajo, Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, Mgr. Michaela Mrázová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Krejčí Salátová.

Předplatné tištěné verze: 570 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V březnovém Čtenáři je volně přístupná první část cyklu o komunitních zahradách knihoven, článek Dany Václavíkové: Jak využít exteriér budovy knihovny na přírodní zahradu.

Aktuální číslo: Březen 2024

Redakce doporučuje:

Téma– Knihovny a čtenářství
• Čtení v české společnosti
• Ohlédnutí za roky Března – měsíce čtenářů
• Čtení a čtenářství v Pedagogické knihovně J. A. Komenského
Elektronické půjčování v evropských knihovnách
Události
• konference Bibliotheca academica 2023
• výstava READ v Kunsthalle Praha
• 20. ročník Festivalu dětského čtenářství v Liberci

Knihovny v novém: Rekonstrukce a přístavba MěK v Rožnově pod Radhoštěm
Periodika na území dnešní ČR: Rozpravy Aventina – kulturní revue
plzeňské noviny do roku 1850
Jak se rodí krajanská knihovna na Krétě
Příloha „Děckaři děckařům“: Příroda kolem nás

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 03/2024

REGIONÁLNÍ PERIODIKA: Plzeňské noviny do roku 1850

Číslo 03/2024

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Doporučení na deskové hry s tematikou přírody

Číslo 03/2024

TÉMA: Knihovny a čtenářství: Čtení a čtenářství v Pedagogické knihovně J. A. Komenského

Pedagogická knihovna je odbornou specializovanou knihovnou pro oblast vzdělání a výchovy, kde můžeme nalézt mnoho historických a unikátních fondů. Jedním z nich je Sukova studijní knihovna pro mládež, která obsahuje více než 60 000 knih a časopisů pro děti a mládež vydaných na našem území od konce 18. století po současnost.

Číslo 03/2024

UDÁLOSTI: Na festivalu v Liberci příběhy ožívají již dvacet let

Loni v červnu se v Liberci konal jubilejní 20. ročník Festivalu dětského čtenářství, který tradičně pořádalo Sdružení pro veletrhy dětské knihy s dalšími partnery. Festival, dříve známý pod názvem Veletrh dětské knihy, je třídenní akce plná knížek, workshopů, besed a autogramiád, kde se děti mohou osobně setkat se spisovateli a ilustrátory dětských knih.

Číslo 03/2024

Z HISTORIE SKIP: Klubu dětských knihoven je 30! 2. část

Pokračování rozhovoru s Bobinou Blažkovou, první předsedkyní KDK.