Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová.

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V zářijovém čísle Čtenáře jsou volně k dispozici opět články dva:

MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH: 6. část: Knihovny jako majáky v moři dezinformací a KNIHOVNY V NOVÉM: Jak Kutná Hora ke knihovně přišla. Pěkné počtení!

Pozvání Akademie mediální gramotnosti

V neskutečné smršti informací, sdělení, hoaxů, pravdivých i nepravdivých zpráv, které se na nás valí v digitálním prostoru, není jednoduché se zorientovat. Obzvlášť zranitelné vůči dezinformacím jsou děti a mladí lidé. Na to reaguje nový akcelerační program Akademie mediální gramotnosti. Během 10 workshopů vás v něm seznámíme s úskalími, která na nás v informačním světě čekají. Dozvíte se, co jsou to dezinformace, čím se vyznačují a proč pro naši společnost představují hrozbu.

Přihlásit se mohou knihovny, školy či neziskové organizace z Ústeckého, Libereckého či Královéhradeckého kraje. Podmínkou je práce s dětmi a mládeží do 17 let, pro které v rámci akademie budete připravovat a následně i realizovat aktivitu s tematikou mediální gramotnosti, kritického myšlení, nakládání se zdroji, ověřováním informací či boje s dezinformacemi. Naši garanti vám pomůžou váš nápad rozpracovat a připravit do finální podoby konkrétní aktivity pro děti/mládež v individuálních konzultacích.

Zbývá posledních pár míst! Kontaktujte nás do konce září s nápadem, co byste chtěli realizovat a získejte své místo v akceleračním programu Akademie. Chce se vám číst? Podrobné informace najdete na stránkách akceleračního programu Akademie mediální gramotnosti, kde můžete vyplnit i náš přihlašovací formulář. Nebo můžete rovnou kontaktovat koordinátorku Michaelu Čapkovou, mob. 604 966 286, michaela.capkova@sdruzenivia.cz. Budeme se těšit na vaše nápady. Za tým Akademie mediální gramotnosti, Michaela Čapková.

Aktuální číslo: Září 2022

Redakce doporučuje:

PŘÍSTUPNOST KNIHOVEN I
• Vzdělávání osob se specifickými potřebami v knihovnách – základní otázky
• Zkušenosti z praxe – vzdělávání neslyšících a osob s mentálním postižením

SOUČASNÁ LITERATURA: Americká literatura po roce 2010

Události: Jedenáctá valná hromada SKIP; Česká účast na kongresu německých knihoven v Lipsku
České předsednictví v Radě EU: vliv na knihovny
Knihovny v novém: Knihovna Kutná Hora
Příloha „Děckaři děckařům“: Ekologie a příroda

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 09/2022

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen

Číslo 09/2022

TÉMA: Přístupnost knihoven I: Od dětí k dospělým – zkušenosti se vzdělávacími programy pro osoby s mentálním postižením

Knihovna Jiřího Mahena v Brně má dlouholetou tradici v přípravě a realizaci programů pro osoby s mentálním postižením.

Číslo 09/2022

ZE SVĚTA

Číslo 09/2022

TÉMA: Přístupnost knihoven I: Neslyšící mají (mít) do knihoven otevřenou cestu

Skupinou, u níž nelze předpokládat, že na obecnou výzvu či pozvání dorazí do knihovny a okouzleně začne využívat její služby, jsou i prelingválně neslyšící, tedy lidé, kteří se narodili plně neslyšící nebo s nevyužitelnými zbytky sluchu, případně o sluch přišli v raném dětství.

Číslo 09/2022

TÉMA: Přístupnost knihoven I: Spolupráce Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk s organizacemi pro mentálně hendikepované...