Hlavní obsah stránky

Zpřístupnění internetové verze časopisu na nových webových stránkách

Prosíme předplatitele časopisu Čtenář o vyplnění registračního a předplatného formuláře na: https://www.svkkl.cz/ctenar/registrace. Po kontrole údajů vám bude nová registrace potvrzena a přístup zprovozněn. Informaci o zpřístupnění obdržíte na mail uvedený při registraci.

S případnými dotazy se obracejte na redakci časopisu.

Pavla Vlková, mail: vlkova@svkkl.cz; tel. 312 813 154, mobil: 601 553 210

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: Mgr. Ivona Kasalická (předsedkyně), Mgr. Svatomíra Fojtová, Renata Fridrichová, Mgr. Martina Košanová, Miloslav Linc, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

    Středočeský kraj               Ministerstvo kultury

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Aktuální číslo: Říjen 2018

Redakce doporučuje:

KNIHOVNA, MENŠINY A ZNEVÝHODNĚNÍ
Služby knihoven v Evropě
Knihovna očima romského čtenáře
Zkušenosti ze Vsetína

Bilance vydávání knih v ČR v roce 2017 (1. část)
Rozhovor s D. Bechným, ředitelem SVK Plzeňského kraje
Spolupráce knihoven v česko-saském regionu

Zabezpečení webových aplikací proti zneužití
Výseldky čtenářského výzkumu dětí a mládeže (1. část)
Odkaz Josefa Volfa (1878–1937)

 

 

 

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 10/2018

PSALO SE JINDE

Číslo 10/2018

ZE SVĚTA

Číslo 10/2018

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Listopad

Číslo 10/2018

VZNIK ČESKOSLOVENSKA – 100 LET. 9. část

Josef Volf – historik dějin českého knihovnictví • pedagog státní knihovnické školy • organizátor sjezdů obecních knihoven • propagátor zakládání čítáren • ředitel Knihovny Národního muzea

Číslo 10/2018

DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ: Volný čas a čtenářství. 1. část

Rozsáhlý výzkum Národní knihovny ČR s názvem České děti jako čtenáři 2017 obsahově navázal na předchozí výzkumnou studii z let 2013/14. To umožnilo srovnání vývoje vztahu českých dětí ke čtení a knihám. Výzkum se zaměřil také na řadu dalších oblastí a současných trendů.