Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová.

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

Aktuální číslo: Červenec/srpen 2023

Redakce doporučuje:

Knihovny ČR a Ukrajina: desítky aktivit knihoven Středočeského kraje včetně Dobříše; ve Šternberku, Táboře a ve Vyškově
Zpátky do knihoven – známé osobnosti zvou do knihoven
Digitalizace českoamerických periodik v knihovně Náprstkova muzea
Nové rubriky:
—Medailonky nadějných
—Škola knihovně, knihovna škole
—tematické přehledy současné literární produkce

Cyklus o krajanských knihovnách:  Knihovna Spolku Beseda v australské Canbeře
Čtení na léto: Knihovna očima studentů FA VUT v Brně
Periodika na území dnešní ČR: Národní listy – nejvýznamnější český politický list
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Krajská knihovna Vysočiny

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 09/2023

CONTENTS – INHALT

Číslo 09/2023

OD REDAKČNÍHO STOLU