Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V prosincovém čísle Čtenáře, které právě vyšlo, je volně k dispozici článek Heleny Filipové Nástroje pro online komunikaci (nejen)
knihovníků
.

Aktuální číslo: Prosinec 2020

Redakce doporučuje:

DOPAD KORONAVIROVÉ SITUACE NA KNIHOVNY 2
– Situace ve Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji a v Kraji Vysočina
– Vliv pandemie na prostory knihoven (situace v amerických knihovnách)
– Poděkování Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, knihovnám

KNIHOVNY V NOVÉM
– Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě po 125 letech konečně ve svém

Rozhovor s Pavlem Kárníkem, prvním knihovníkem zvoleným za senátora
Nástroje pro online komunikaci (nejen) knihovníků
Knihovna Milana Kundery v MZK
Knihovnické divadélko v Karviné
Maskoti a skřítci knihoven
Šestnáct ročníků akce Co venkovské knihovny umějí a mohou

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 12/2020

REJSTŘÍK ČTENÁŘ 2020, ročník 72

Číslo 12/2020

UDÁLOSTI: Cesty proměn za uplynulých šestnáct let (Co venkovské knihovny umějí a mohou 2020)

Bilancující příspěvek je ohlédnutím za tím, co předcházelo vzniku akce Co venkovské knihovny umějí a mohou, a zhodnocením jejího 16. ročníku, který se letos konal v Holasovicích.

Číslo 12/2020

UDÁLOSTI: Knihovna Milana Kundery v Moravské zemské knihovně

Číslo 12/2020

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Služby knihoven pro osoby se specifickými potřebami

Číslo 12/2020

ZE SVĚTA