Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová.

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V lednovém čísle Čtenáře nabízíme na webu volně k dispozici koncepční materiál Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách 2022 a článek Lenky Pruckové Živá síla v oblasti vzdělávání, kultury, inkluze a informací ke stejnému tématu.

Aktuální číslo: Březen 2023

Redakce doporučuje:

Dobrovolnictví v knihovnách: role a bariéry dobrovolnictví; zkušenosti z KK Karlovy Vary, MKP a MěK Třinec, Havířov a Karviná

Zvyšování poplatků za výpůjčky v knihovnách
Registr českých knih
8. workshop pro metodiky v Brně
46. seminář knihoven muzeí a galerií

Cyklus o krajanských knihovnách: Mezinárodní knihovna Okénka v Londýně
Knihovny v novém: Multimediální centrum a knihovna v Halenkovicích
Periodika na území dnešní ČR: Krameriusovy c. k. vlastenské noviny
Cyklus Nové technologie pro knihovny: E-knihy
Příloha „Děckaři děckařům“: Klasika v novém kabátku

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 02/2023

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Pražské poštovské noviny a jejich pokračovatelé 

Nejstarší česky psané noviny vydávané na území zemí Koruny České, první číslo vyšlo 4. 2. 1719.

Číslo 02/2023

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Aktivní účast SVK v Kladně na bibliografickém kolokviu  

Číslo 02/2023

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Spolupráce, která staví na tradici a obohacuje

Článek bilancuje dosavadní spolupráci mezi Státní vědeckou knihovnou v Banské Bystrici a Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, která již započala na konci 70. let minulého století.

Číslo 02/2023

TÉMA: Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví: Čeští a slovenští bibliografové se sešli v Hradci Králové

Číslo 03/2023

UDÁLOSTI: Setkání muzejních knihovníků ve městě pod Ještědem

Ve dnech 20.–22. 9. 2022 se uskutečnil již 46. seminář knihovníků muzeí a galerií.