Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: Mgr. Ivona Kasalická (předsedkyně), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Martina Košanová, Miloslav Linc, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

Aktuální číslo: Únor 2019

Redakce doporučuje:

KNIHOVNY A UMĚNÍ
Historie artoték
Artotéka města Plzně, Městské knihovny v Praze a Moravské galerie v Brně

Veřejné knihovny vs Amazon
Klub tvořivých knihovníků
Holkamodrookata – web o knížkách vedený knihovnicí

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Praha a její knihovny

  • obecní veřejné knihovny
  • vznik centralizované knihovní sítě MKP

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 03/2019

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Duben

Číslo 03/2019

Rok vědy a techniky s knihovnou

Číslo 03/2019

INSPIRACE: Nová metodická příručka pro každodenní praxi

BUREŠOVÁ, Jarmila a Miroslava SABELOVÁ. Rovný přístup: knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením: metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů. Praha: Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, 2018. 63 s. ISBN 978-80-7050-706-3.

Číslo 03/2019

INSPIRACE: Příměstský tábor v klášterní knihovně

Číslo 03/2019

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH. 3. část

V Moravskoslezském kraji si čtenáři loni vypůjčili nejvíc knih z celé republiky a my dodáváme, že jde o zemi zaslíbenou milovníkům literatury a fantastických žánrů. Jezdíme tam rádi a nezastaví nás vzdálenost ani nejisté počasí. Často se v autě smějeme, že už předem víme, kde je jaká odbočka, protože zdejší trasy známe jako své boty. Moravskoslezský kraj, ostatně i celá Morava se pro nás staly druhým literárním domovem.