Hlavní obsah stránky

Červen 2024

Redakce doporučuje:

Téma – Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
• fenomén VU3V a knihovny
• 10 let VU3V v MěK Slavoj Dvůr Králové

Medailonky nadějných: Tereza Vazquez z MěK Jihlava
Události: 10. workshop metodiků v Havlíčkově Brodě; OKnA 2024 v Písku; Premiéra knižního festivalu Záložka v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích
Knihovny v novém: OK ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na zámku
Regionální funkce knihoven v letech 2018–2022 (1. část)
Rozhovory: s Josefem Baslem z ČŠI, jak umí české děti číst; s Magdalenou Žáčkovou, šestiletou Čtenářkou roku 2024
Ze zahraničí: Krajanská knihovna Schola Bohemica v Düsseldorfu podruhé; Knihovna Muhammada bin Rašída v Dubaji

Seznam článků

CONTENTS

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA : Fenomén VU3V a knihovny

Virtuální univerzita 3. věku (VU3V) se v ČR stala už před lety fenoménem, který oslovil také knihovny. Ty se poměrně rychle začaly zajímat o spolupráci s Provozně-ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze (dále PEF ČZU), která VU3V v ČR realizuje, a postupně rozšiřovaly počet tzv. konzultačních středisek.

TÉMA : Virtuální univerzita třetího věku – ano či ne?

V březnu letošního roku zorganizoval regionální výbor SKIP 08 ve spolupráci s Knihovnou města Hradce Králové setkání organizátorů kurzů Virtuální univerzity třetího věku. Program byl zaměřen na praktické informace o tom, co je zapotřebí vědět a zajistit pro hladký průběh kurzů. Zároveň byla pozornost věnována možnostem různých doplňkových aktivit.

TÉMA : Deset let Virtuální univerzity třetího věku u nás

VU3V v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.

TÉMA : VU3V mýma očima

Pohled Jany Charvátové, knihovnice Obecní knihovny Rohatec a studentky VU3V.

ROZHOVOR : Jak umí české děti číst

Rozhovor s Josefem Baslem, vedoucím oddělení mezinárodních šetření České školní inspekce.

LEGISLATIVA : Regionální funkce knihoven v letech 2018–2022. 1. část

Regionální funkce – co tento termín v praxi znamená? Shrnuto do tří slov – vzájemná pomoc, spolupráce.

VZDĚLÁVÁNÍ : Rozvoj informatického a logického myšlení dětí

Po několika letech úspěšného fungování lekcí Malé technické univerzity, které pomáhají dětem pochopit fungování světa kolem nás z technického hlediska, vznikla druhá větev programů pro mateřské a základní školy, a to Malá digitální univerzita (MDU). Text navazuje na volný cyklus o Malé technice.

Z HISTORIE SKIP : Klubu dětských knihoven je 30! 5. část

Vzpomínání Lenky Antošové, emeritní ředitelky Knihovny města Hradce Králové, na působení ve funkci předsedkyně klubu.

UDÁLOSTI : Metodici jsou solí knihovnického světa aneb Minimálně tři smajlíci

Desátý workshop pro metodiky, s podtitulem „Metodik prakticky“, se konal v Havlíčkově Brodě. Jaký byl?

UDÁLOSTI : Hračkobraní

Pozvánka do Kamenice nad Lipou.

UDÁLOSTI : Premiéra Záložky se nesla v příjemném duchu

Malý knižní festival Záložka, uspořádaný litoměřickou Knihovnou K. H. Máchy, má za sebou úspěšnou premiéru.

PŘÍLOHA – KNIHOVNY A DLOUHOVĚKOST: Knihovny a dlouhověkost

PŘÍLOHA – KNIHOVNY A DLOUHOVĚKOST: Longevity desatero

PŘÍLOHA – KNIHOVNY A DLOUHOVĚKOST: Příroda a dlouhověkost

UDÁLOSTI : OKnA v Písku

Tématem letošního ročníku soutěžní přehlídky O knihovnických aktivitách byly EMOCE a soutěžící se soustředili na žáky 1. stupně základních škol.

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR : Přítomnost – „nezávislý“ politický týdeník

REGIONÁLNÍ PERIODIKA : Reichenberger Zeitung

ZE ZAHRANIČÍ : Knihovna Muhammada bin Rašída v Dubaji

ROZHOVOR : Čtenářka roku 2024 je z Městské knihovny Louny

Při předávání cen Magnesia Litera v polovině dubna v Národním divadle byla čtenářkou roku 2024 vyhlášena Magdalena Žáčková, navštěvující Městskou knihovnu Louny. Je jí bezmála šest let.

KRAJANSKÉ KNIHOVNY : Setkání s pohádkou v Knihovně Schola Bohemica

Knihovna Schola Bohemica je školní a krajanská knihovna při sobotní české škole v Düsseldorfu. Slouží nejen žákům a rodičům navštěvujícím sobotní výuku českého jazyka, ale je otevřená všem zájemcům o česky psanou literaturu pro děti a mládež.

KNIHOVNY V NOVÉM : Nová knihovna na zámku

Stará Ves nad Ondřejnicí je obec spadající do okresu Ostrava. Obec může chlubit renesančním zámkem z druhé poloviny 16. století.

MEDAILONKY NADĚJNÝCH : Bez skvělých lidí to nejde

Rozhovor s Terezou Vazquez, knihovnicí v Městské knihovně Jihlava. Svou činnost zaměřuje na práci s hendikepovanými a seniory, ekologické akce a na péči o veřejná prostranství.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

SOUČASNÁ LITERATURA : Výběr z publikací o výtvarném umění a architektuře. 3. část

Závěrečná část přehledu publikací o výtvarném umění a architektuře, které u nás vyšly v poslední době (zhruba za poslední dva roky). 

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY : Zajímavé knižní novinky

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ : Červenec