Hlavní obsah stránky

Ochrana oznamovatelů

Středočeská veřejná knihovna v Kladně, p.o., je v souladu s § 8 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, subjektem povinným zavést vnitřní oznamovací systém.

 

Pravidla pro podání oznámení

Oznamovatel má podle zákona možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), externího/vnějšího oznamovacího systému (EOS) nebo uveřejněním. Oznamovatel má taktéž možnost oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání). Volba mezi VOS a EOS pro prvotní podání oznámení je na úvaze a volbě oznamovatele.

 

Vniřní oznamovací systém


Vnitřní oznamovací systém je zajištěn pomocí:

  • Online formuláře služby qHlas bez přístupu zaměstnavatele. Formulář je dostupný na https://formulare.e-forms.cz/qhlas/qhlas-stredoceskaknihovna, odkaz na formulář je k nalezení též v zápatí webové stránky SVK.
  • Telefonického, písemného nebo osobního kontaktu s příslušnou osobou. Listinná podání příslušné osobě musí být řádně zalepena a označena „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – pouze k rukám příslušné osoby“.

 

Externí oznamovací systém

Oznámení je možné podat u externího subjektu – Ministerstva spravedlnosti. Bližší informace ke způsobu podávání oznámení jsou Ministerstvem spravedlnosti zveřejněny na stránkách https://oznamovatel.justice.cz

 

Odkazy a dokumenty