Hlavní obsah stránky

Pro nakladatele

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je příjemcem povinného výtisku neperiodických publikací od nakladatelů se sídlem na území Středočeského kraje a povinných výtisků časopisů a novin z celé České republiky. Podrobnější informace naleznete na těchto odkazech:

Nakladatel by měl také plnit nabídkovou povinnost podle vyhlášky č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. Nabídky se zasílají vybraným knihovnám – jejich seznam a kontakty naleznete v adresáři příjemců povinného výtisku neperiodických publikací, v oddíle nabídková povinnost.