Hlavní obsah stránky

Odkazy

Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Programy podpory

Krajský úřad SK

Středočeský Fond kultury a obnovy památek

Ministerstvo kultury ČR

VISK – veřejné informační služby knihoven
Knihovna 21. století – K21

Knihovnické portály

Centrum pro školní knihovny
Elektronické studijní texty
Jednotná informační brána
Knihovna.cz
Národní knihovna ČR
Národní technická knihovna
Sdružení knihoven ČR
SKIP
Ústav informačních studií a knihovnictví

Čtenářské portály

Česká bibliografická databáze
Česká sekce IBBY
 Čítárny.cz
Databáze knih
E-knihovna
Iliteratura
Portál české literatury
Tisíc knih

Automatizované knihovnické systémy

ARL
KOHA
KP-SYS
Lanius

Šablony webu

Web knihovny (Hradec Králové)
Web pro knihovny (Karviná)
Webovky (Brno)

Vybavení knihoven

Alax
Ceiba
IKEA
InsGraf
Intebo Šebek

Knihovnická periodika

Bulletin SKIP
Čtenář
Ikaros
Impulsy
Knihovna Plus
Knihovnický zpravodaj Vysočina
U nás

Knihovnické elektronické konference

Andersen
Knihovna

Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací
Národní soustava povolání

Podpora čtenářství

Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
Klub dětských knihoven
Knížka pro prvňáčka
Rosteme s knihou
SUK
Multikulturní časopis Kamrádi

Literární ceny

Cena Karla Čapka
Magnesia Litera
Skřipec
Státní cena za literaturu
Zlatá stuha

Besedník

Besedník

Webové stránky spisovatelů

Martina Bittnerová
Petra Braunová
Ivona Březinová
Pavel Čech
Renáta Fučíková
Jiří Hájíček
Emil Hakl
Alena Ježková
Miloš Kratochvíl
Ivan Kraus
Daniela Krolupperová
Táňa Kubátová
Ivana Peroutková
Andrea Popprová
Zuzana Pospíšilová
Kateřina Sechovcová
Lucie Seifertová
Klára Smolíková
Zdeněk Svěrák
Barbora Šťastná
Veronika Válková
Vlastimil Vondruška
Jiří Žáček

Inspiromat

Živá knihovna
Lékotéka - odkaz na stránky Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Tematické kufříky - odkaz na stránky Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Kompost - elektronicky vydávaný časopis Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích