Hlavní obsah stránky

Odkazy

Knihovny.cz

Odborné informace pro knihovníky 

Informace pro knihovny

Automatizované knihovnické systémy

Knihovnická periodika

Knihovnické elektronické konference

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven 

Knihovnické portály

Šablony webu

Vybavení knihoven

NSP a NSK

GDPR 

MDT

Podpora čtenářství

Čtenářské portály

Podpora dětského čtenářství

Celé Česko čte dětem
Kamarádka knihovna
Klub dětských knihoven
Knížka pro prvňáčka
Rosteme s knihou
SUK
Multikulturní časopis Kamrádi
Čtenářské kluby
Zlatá stuha 2020 - výsledky osmadvacátého ročníku prestižní Výroční ceny Zlatá stuha 2020 za nejlepší knihy pro děti a mládež.

Literární ceny

Inspiromat

Živá knihovna
Lékotéka - odkaz na stránky Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Tematické kufříky - odkaz na stránky Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Kompost - elektronicky vydávaný časopis Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích
Fantastická knihovna
Biblioterapie
Tipy na dobré čtení pro děti - vybrat vhodnou literaturu pro děti nemusí být vždy úplně jednoduché. Nechte se při výběru čtení pro děti inspirovat tipy od knihovníků.
Co dokáže knihovna - web, který soustředí příklady dobré praxe, které lze využít i pro sdílení know-how mezi knihovnami navzájem.
Knihy trochu jinak - webová stránka přináší studentům SŠ obsahy literárních děl, jejich interpretaci a informace o důležitých milnících ze života autorů.

Noc literatury