Hlavní obsah stránky

Vzdělávání a nabídka kurzů

Knihovníci Středočeského kraje mohou absolvovat řadu přednášek, odborných seminářů, kurzů s různým zaměřením i tematikou. Tyto vzdělávací akce jsou organizovány v rámci regionálních funkcí financovaných Středočeským krajem.  Mimo výše uvedené aktivity jsou pro knihovníky pořádány pravidelné porady, setkání, exkurze apod.

Kurzy počítačové gramotnosti se konají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, v rámci podprogramu VISK2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Řada těchto kurzů je realizována také v pověřených knihovnách (v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami). Tím je umožněn snazší přístup všem knihovníkům v jednotlivých regionech.

Vzdělávání knihovníků po uvolnění opatření zavedených kvůli pandemii koronaviru:

V souvislosti s nouzovým stavem (vyhlášeným v ČR v období 12. 3. – 17. 5. 2020) byly zrušeny naplánované vzdělávací akce pro knihovníky. Některé bohužel bez náhrady, pro některé budeme hledat náhradní termín ve druhém pololetí 2020.

I přes pozvolné uvolňování zavedených ochranných opatření budou naše vzdělávací aktivity obnoveny až se začátkem nového školního roku. S velkou pravděpodobností se většina akcí uskuteční v učebně Krajského knihovnického centra v Kladně. Do konce kalendářního roku totiž nebude vhodné realizovat akce v budově Krajského úřadu SK (Praha 5). O všech změnách vás budeme samozřejmě včas informovat. Proto prosím sledujte naši webovou stránku a Nabídku aktuálních kurzů.  

Nabídka aktuálních kurzů

Učebna v budově Krajského knihovnického centra SVK v Kladně, Železárenská 1566, Kladno. Dodržujeme pravidlo 3R

  • používáme roušky (ústenky),
  • mezi studijními místy jsou bezpečné rozestupy 2 metry,
  • pro všechny návštěvníky je k dispozici dezinfekce.
      

Poptávka knihovnického vzdělávání

Studijní materiály z přednášek a porad

Možnosti rekvalifikace v knihovnickém oboru

E-learningové kurzy a samostudium